15 oktober 2019: KB4520062 (OS-build 17763.832)

Van toepassing: Windows 10, version 1809Windows Server version 1809Windows Server 2019, all versions

Hoofdpunten


 • Hiermee voorkom je dat lege tegels worden weergegeven in het Startmenu wanneer je een upgrade uitvoert naar Windows 10 versie 1809 van een eerdere versie van Windows 10. Als je echter al een upgrade hebt uitgevoerd naar Windows 10, versie 1809, worden bestaande lege tegels niet verwijderd als je deze update installeert. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat het energieverbruik voor een apparaat hoog is in de modus Verbonden en stand-by.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij tijdens de eerste aanmelding na het installeren van een update mogelijk een zwart scherm bij het opstarten wordt weergegeven
 • Hiermee wordt een probleem met Bluetooth opgelost dat optreedt als bepaalde audioprofielen gedurende lange perioden worden gebruikt.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat gebruikers het dialoogvenster Afdrukken in Internet Explorer kunnen openen om een webpagina af te drukken. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor de app Instellingen niet meer werkt bij het wijzigen van een thema. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat een schuifbalk niet kan worden geselecteerd in Internet Explorer. 
 • Hiermee wordt het probleem met de Windows Mixed Reality-portal opgelost dat mogelijk meldt dat je headset in de slaapstand staat en niet kan worden geactiveerd.

Verbeteringen en oplossingen


Deze niet-beveiligingsupdate bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt voorkomen dat lege tegels worden weergegeven in het Startmenu wanneer een upgrade wordt uitgevoerd naar Windows 10 versie 1809 vanuit een eerdere versie van Windows 10. Deze lege tegels hebben namen zoals 'ms-resource:AppName' of 'ms-resource:appDisplayName'. Als echter al een upgrade is uitgevoerd naar Windows 10, versie 1809, worden bestaande lege tegels niet verwijderd bij installatie van deze update. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat het energieverbruik voor een apparaat hoog is in de modus Verbonden en stand-by. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat gebruikers opnieuw verbinding kunnen maken of zich kunnen aanmelden bij Windows Virtual Desktops vanwege zwevende database-ingangen van een eerdere gebruikerssessie. 
 • Hiermee worden de tijdzonegegevens voor Norfolkeiland, Australië bijgewerkt. 
 • Hiermee worden de tijdzonegegevens voor de Fiji-eilanden bijgewerkt. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij Microsoft Outlook-items niet correct kunnen worden geïndexeerd, waardoor de zoekopdracht in Windows Virtual Desktops onvolledige resultaten oplevert. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat Windows Machine Learning (WinML) een onverwerkte uitzondering genereert wanneer een time-out optreedt voor een grafisch stuurprogramma. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat een schuifbalk niet kan worden geselecteerd wanneer een ActiveX-besturingselement de klasse CScrollView implementeert. Dit gebeurt als je het Internet Explorer-venster verplaatst, waarna de schuifbalk naar links wordt verplaatst. 
 • Hiermee wordt een ACL-controle (toegangsbeheerlijst) verbeterd voor bekende mappen om te voorkomen dat een zwart scherm wordt weergegeven wanneer een gebruiker zich voor het eerst aanmeldt na installatie van een onderdelen- of kwaliteitsupdate. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor bestandsnamen in Microsoft SharePoint onjuist worden weergegeven in de mappen Snelle toegang en Recente items. 
 • Hiermee wordt een probleem met Bluetooth opgelost dat optreedt als bepaalde audioprofielen gedurende lange perioden worden gebruikt. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarmee een queryaanvraag van de Win32_LogonSession-klasse voor de StartTime de waarde van de epoch (bijvoorbeeld 1-1-1601 1:00:00) weergeeft in plaats van de werkelijke aanmeldingstijd. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met de verwerking van diagnostische gegevens wanneer voor een apparaat de instelling Diagnostische gegevens is ingeschakeld en ingesteld op Basis. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met het evalueren van de compatibiliteitsstatus van het Windows-ecosysteem om te zorgen voor toepassings- en apparaatcompatibiliteit voor alle updates van Windows. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat netdom.exe de nieuwe TGT-delegeringsbit (ticket-granting ticket) weergeeft voor de weergave- of querymodus. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij Microsoft AppLocker kan voorkomen dat een toepassing wordt uitgevoerd of een vals-positieve fout meldt in plaats van de toepassing uit te voeren. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat het beleid voor Windows Defender-toepassingsbeheer (WDAC) te beperkend wordt wanneer de instelling WDAC-groepsbeleid wordt ingeschakeld voor Script afdwingen of Beperkte taalmodus. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de volledige bestandshash niet wordt opgenomen als onderdeel van de logboekvermelding tijdens controlegebeurtenissen voor WDAC. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat een hoog CPU-gebruik kan veroorzaken wanneer er veel vensters zijn geopend en een periodieke achtergrond scan wordt uitgevoerd in Background Application Manager. Bovendien reageert het bureaublad mogelijk niet meer. Deze scan kan worden uitgeschakeld door de volgende registersleutel in te stellen:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BamThrottling

Naam: DisableWindowHinting

Type: REG_DWORD

Waarde: 1 

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor toepassingen die gebruikmaken van wijzigingsmeldingen in named pipes een geheugenlek in de kernelmodus hebben van IRP-objecten (I/O-aanvraagpakket) 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat gebruikers het dialoogvenster Afdrukken in Internet Explorer kunnen openen om een webpagina af te drukken. 
 • Hiermee wordt ondersteuning toegevoegd om verwisselbare stations en toegewezen toegangsbeperkingen toe te staan. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat het afdrukken van 32-bits toepassingen mislukt met de fout 'Toegang geweigerd' wanneer Uitvoeren als andere gebruiker wordt geselecteerd voor de toepassing. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat fout 0x1E, 0xA of 0x50 optreedt tijdens het klonen van een blok op een ReFS-volume (Resilient File System) vanwege een racevoorwaarde.
 • Hiermee wordt een probleem met de grafische gebruikersinterface (GUI) in de shell voor Offlinebestanden met betrekking tot online- en offline-indicatoren opgelost.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor de app Instellingen niet meer werkt bij het wijzigen van een thema. 
 • Hiermee wordt een betrouwbaarheidsprobleem opgelost in Windows Server 2019 Hyper-V-hostclusters die worden beheerd met System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met LDAP-query's (Lightweight Directory Access Protocol) met een ' memberOf'-expressie in het filter. De query's mislukken met de fout '000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, probleem 5012 (DIR_ERROR), data 8996'. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat alle dynamische TCP-poorten (Transmission Control Protocol) worden gebruikt. Hierdoor mislukt de netwerkcommunicatie voor een protocol of bewerking waarbij gebruik wordt gemaakt van dynamische poorten.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met toepassingen en scripts die de NetQueryDisplayInformation-API of het WinNT-provider-equivalent aanroepen. Ze kunnen geen resultaten retourneren na de eerste pagina met gegevens, vaak 50 of 100 vermeldingen. Bij het aanvragen van aanvullende pagina's kan de volgende fout worden weergegeven: '1359: er is een interne fout opgetreden'. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat computerobjecten worden toegevoegd aan lokale groepen met de voorkeur voor groepsbeleid 'Lokale gebruikers en groepen'. De Groepsbeleid-editor retourneert het foutbericht 'Het geselecteerde object komt niet overeen met het type van de bedoelde bron. Opnieuw selecteren.'
 • Hiermee wordt een probleem met een racevoorwaarde tussen het volumekoppelingsproces (in fileinfo.sys) en de verwijdering van filtermeldingen uit het register opgelost. Door dit probleem werkt het besturingssysteem niet meer op bepaalde virtuele machines. De foutcode is '0x7E'.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij een AD FS-certificaat (Active Directory Federation Service) standaard elk jaar wordt vernieuwd en gepubliceerd. De client gebruikt deze echter niet, wat resulteert in een verificatiefout.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij bestanden die zijn opgeslagen in een Cluster Shared Volume (CSV) met een alternatieve gegevensstroom nog steeds aanwezig zijn nadat je ze hebt geprobeerd te verwijderen. Mogelijk wordt ook het bericht 'toegang geweigerd' weergegeven bij de volgende poging om de bestanden te openen of te verwijderen.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat fout 0x50 kan veroorzaken wanneer er een back-upbewerking wordt uitgevoerd.
 • Hiermee wordt het probleem met de Windows Mixed Reality-portal opgelost dat af en toe de fout '15-5' wordt gegenereerd. In sommige gevallen kan Windows Mixed Reality-portal melden dat de headset in de slaapstand staat en wanneer je de activeringsknop selecteert, lijkt het alsof de headset niet reageert.
 • Vergemakkelijkt de configuratie van apparaten die worden beheerd door de MDM-instellingen (Mobile Device Management), die worden gemaakt door ADMX-opname. Je kunt een eerder opgenomen ADMX-bestand met een nieuwere versie bijwerken en je bent niet verplicht om het vorige ADMX-bestand te verwijderen. Deze oplossing is van toepassing op alle toepassingen die gebruikmaken van ADMX-opname.

Als je eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op het apparaat geïnstalleerd.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing
Bepaalde bewerkingen, zoals naam wijzigen, die je uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer je de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.
 • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.
Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.
Na de installatie van KB4493509, kunnen apparaten met een aantal Aziatische taalpakketten het foutbericht "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND" ontvangen.
 1. Verwijder taalpakketten die onlangs zijn toegevoegd en installeer deze opnieuw. Zie De invoer- en weergavetaalinstellingen beheren in Windows 10 voor instructies.
 2. Selecteer Controleren op updates en installeer de cumulatieve update van april 2019. Zie voor instructies Update Windows 10.

Houd er rekening mee dat opnieuw installeren van het taalpakket het probleem mogelijk niet oplost, stel dan de pc als volgt opnieuw in:

 1. Ga naar de app Instellingen > Herstel.
 2. Selecteer Aan de slag onder de hersteloptie Deze pc opnieuw instellen.
 3. Kies Mijn bestanden behouden.

Microsoft werkt aan een oplossing en verstrekt in een toekomstige release een update.

Na de installatie van deze update wordt de service Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) mogelijk gestopt en kunnen er geen rapportagegegevens worden verzonden. Je ontvangt mogelijk ook geen 0xc0000409-fout in Logboeken in MsSense.exe.

Opmerking Microsoft Windows Defender Antivirus wordt niet beïnvloed door dit probleem.

Op dit moment stellen we voor dat apparaten in een omgeving waarin dit probleem optreedt deze optionele niet-beveiligingsupdate niet installeren.

We werken aan een oplossing en schatten dat half november 2019 een oplossing beschikbaar is.

Wanneer je een nieuw Windows-apparaat instelt tijdens de Out-of-Box-Experience (OOBE), kun je mogelijk geen lokale gebruiker maken wanneer je IME (Input Method Editor) gebruikt. Dit probleem kan van invloed zijn als je de IME gebruikt voor Chinese, Japanse of Koreaanse talen.

Opmerking Dit probleem heeft geen invloed op het gebruik van een Microsoft-account tijdens OOBE.

Als je dit probleem wilt verhelpen, stel je de toetsenbordtaal in op Engels tijdens het maken van de gebruiker of gebruik je een Microsoft-account om OOBE te voltooien. Nadat de gebruiker is gemaakt, kun je de toetsenbordtaal weer terugzetten naar je voorkeurstaal. Zodra de OOBE is voltooid en je je op het bureaublad bevindt, kun je de naam van de huidige gebruiker wijzigen aan de hand van deze instructies. Als je liever een nieuwe lokale gebruiker maakt, raadpleeg je KB4026923.

We werken aan een oplossing en schatten dat er eind november een oplossing beschikbaar is.

Hoe kun je deze update downloaden


Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) voor het besturingssysteem te installeren voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als je Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4521862) automatisch aan je aangeboden. Als je het afzonderlijke pakket voor de meest recente SSU wilt downloaden, zoek je dit in de Microsoft Update-catalogus.

Deze update installeren

Uitgebracht via Beschikbaar Volgende stap
Windows Update of Microsoft Update Ja Ga naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteer Controleren op updates.
Microsoft Update-catalogus Ja Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.
Windows Server Update Services (WSUS) Nee

Je kunt deze update handmatig in WSUS importeren. Zie de Microsoft Update-catalogus voor instructies.

 

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4520062 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update.