Het nummer van de beginpagina instellen in de kop- of voettekst in Excel

Samenvatting

U kunt het beginpaginanummer voor een Microsoft Excel-document wijzigen door de opdracht Pagina-instelling te kiezen. Gebruik de volgende opdrachten in de koptekst of voettekst om de paginanummering te starten op een andere pagina dan de eerste pagina.

Opdracht Beschrijving
-----------------------------------------------------------

&P+## Vervang de hekjes (#) door een waarde om
het paginanummer met die waarde te verhogen.

&P-## Vervang de hekjes (#) door een waarde om
het paginanummer met die waarde te verlagen.
Als u pagina's bijvoorbeeld wilt nummeren vanaf pagina 3, typt u de volgende opdracht in het gedeelte Koptekst of Voettekst van het dialoogvenster Pagina-instelling:

'&P+2 ' (zonder de aanhalingstekens)
Opmerking U moet een spatie typen na de 2 in dit voorbeeld.

Referenties

Voor meer informatie over het instellen van het beginpaginanummer klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u paginanummer voettekst in de Office-assistent of de antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.
Eigenschappen

Artikel-id: 48198 - Laatst bijgewerkt: 23 aug. 2005 - Revisie: 1

Feedback