Stationsletters van toegewezen netwerkstations ontbreken in Windows Verkenner

Symptomen

Het is mogelijk dat stationsaanduidingen die aan gedeelde netwerkmappen zijn toegewezen, ontbreken in Windows Verkenner wanneer u On line werken zonder de wijzigingen te synchroniseren via een VPN-verbinding (Virtual Private Network) gebruikt.

Oorzaak

Dit probleem kan onder de volgende omstandigheden optreden:
 • U maakt verbinding met het netwerk met behulp van een VPN-verbinding via een inbelverbinding met internet.
 • U wijst een stationsaanduiding aan een gedeelde map op het netwerk toe.
 • De gedeelde map bevat bestanden en/of mappen die zijn geconfigureerd voor off line gebruik.
Wanneer u in deze situatie de verbinding met het netwerk verbreekt en opnieuw tot stand brengt, op het pictogram Off line bestanden in het systeemvak op de taakbalk klikt en vervolgens op On line werken zonder de wijzigingen te synchroniseren klikt, wordt de stationsaanduiding van de gedeelde netwerkmap die u hebt toegewezen mogelijk niet meer in Windows Verkenner weergegeven.

De feitelijke stationstoewijzing aan de gedeelde map blijft wel behouden. Het pictogram dat de stationstoewijzing aangeeft, wordt echter niet weergegeven in Windows Verkenner.

Oplossing

Informatie over servicepacks

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.


De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP

Datun     Tijd   Versie    Grootte   Bestandsnaam ------------------------------------------------------- 31.01.2003 00:57 5.1.2600.1161  44.032  Basesrv.dll 21.01.2003 18:57 5.1.2600.1158 483.328 Winlogon.exe 

Windows XP 64-bits editie

Datum     Tijd  Versie    Grootte   Bestandsnaam -------------------------------------------------------- 31.01.2003 00:57 5.1.2600.1161 140.288  Basesrv.dll 21.01.2003 18:55 5.1.2600.1158 647.168 Winlogon.exe 

Workaround

U kunt dit probleem omzeilen door het toegewezen station en de bijbehorende inhoud via de opdrachtprompt te openen. Verbinding met het toegewezen station maken via een opdrachtprompt:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 3. Bij de opdrachtprompt typt u de stationsaanduiding van het toegewezen netwerkstation en drukt u op ENTER. Als u de gedeelde netwerkmap bijvoorbeeld aan station Z hebt toegewezen, typt u Z: en drukt u op ENTER.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 810087 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback