Foutbericht PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA bij het schakelen tussen taken met ALT+TAB

Symptomen

Wanneer u met de toetsencombinatie ALT+TAB van de ene taak naar de andere wilt gaan, loopt het besturingssysteem onverwacht vast en wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000050 (0xA2958ECC, 0x00000000, 0xA0064601, 0x00000001)

Oplossing

Informatie over servicepacks

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.
De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil wilt bepalen tussen UTC en plaatselijke tijd, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Datum    Tijd  Versie    Grootte   Bestandsnaam -------------------------------------------------------- 22.11.2002 17:54 5.0.2195.5265  42.256 Basesrv.dll 22.11.2002 17:54 5.0.2195.5907  222.992 Gdi32.dll 22.11.2002 17:54 5.0.2195.6137  709.392 Kernel32.dll 22.11.2002 17:54 5.0.2195.6090  332.560 Msgina.dll 22.11.2002 17:54 5.0.2195.6097  379.664 User32.dll 22.11.2002 17:54 5.0.2195.6085  370.448 Userenv.dll 22.11.2002 17:53 5.0.2195.6139 1.643.344 Win32k.sys 29.10.2002 10:59 5.0.2195.6108  179.472 Winlogon.exe 22.11.2002 17:54 5.0.2195.6097  243.472 Winsrv.dll Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Meer informatie

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u meerdere hotfixes kunt installeren, terwijl u de computer slechts één keer opnieuw opstart:
296861 Meerdere Windows-updates of -hotfixes installeren en maar één keer opnieuw opstarten
Eigenschappen

Artikel-id: 810159 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback