USB-apparaten werken niet meer wanneer u een lagergelegen USB-hub van de hostcontroller verwijdert

Symptomen

Als u alle USB-apparaten (Universal Serial Bus) van de hostcontroller loskoppelt, reageert de hostcontroller niet meer wanneer u de apparaten weer aansluit. Als u al deze apparaten verwijdert, loopt de computer bovendien vast tijdens het afsluiten. Dit probleem doet zich meestal voor wanneer er meerdere USB-hubs trapsgewijs zijn geconfigureerd en er USB-apparaten op deze hubs zijn aangesloten.

Oplossing

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket 810400 nu downloaden

Releasedatum: 23.01.03

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone in het onderdeel Datum en tijd van het Configuratiescherm.


Datum Tijd Grootte Bestandsnaam
-----------------------------------------
21-nov-2002 11:09 51.968 Usbhub.sys

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 810400 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback