Het logboek voor systeemgebeurtenissen bevat veel vermeldingen over Gebeurtenis 61

Symptomen

Na de installatie van Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) kunnen er veel vermeldingen met Gebeurtenis 61 in het logboek voor systeemgebeurtenissen voorkomen:
Gebeurtenis-id: 61
Type: Fout
Bron: Afdrukken
Beschrijving: Het document documentnaam van gebruikersnaam kan niet worden afgedrukt. Er is een Win32-foutcode geretourneerd door de afdrukprocessor: 63(0x3f)

Oorzaak

Vanaf SP3 wordt elke andere status dan 0 die door de afdrukprocessor wordt geretourneerd, in het logboek vermeld als Gebeurtenis 61. Bij sommige statuscodes gaat het echter niet om echte fouten. Daarom is ook de Win32-foutcode van belang. Typ voor statuscode 63 (0x3f) bijvoorbeeld het volgende bij een opdrachtprompt:
net helpmsg 63
Hiermee wordt het bericht Het bestand dat door u in de afdrukwachtrij is geplaatst, is verwijderd geretourneerd. Dit betekent dat de gebruiker de afdruktaak heeft geannuleerd. Dit is in het logboek al opgeslagen als de informatieve gebeurtenis 13.

Na installatie van de hotfix die in dit artikel wordt beschreven, wordt Gebeurtenis 61 niet meer in het logboek opgeslagen met Win32-status 63 (0x3f).

Oplossing

Informatie over servicepacks

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.
De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------
04-dec-2002 16:54 5.0.2195.6154 250.640 Localspl.dll
04-dec-2002 16:54 5.0.2195.6047 79.632 Spoolss.dll
04-dec-2002 16:54 5.0.2195.6044 84.752 Win32spl.dll

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Meer informatie

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Eigenschappen

Artikel-id: 810647 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback