Foutbericht 'U kunt de computer nu uitschakelen' wanneer u probeert de computer af te sluiten

Symptomen

Wanneer u probeert uw Microsoft Windows XP- of Windows 2000-computer af te sluiten, reageert de computer niet meer en wordt het volgende bericht weergegeven:
U kunt de computer nu uitschakelen

Oorzaak

Dit probleem treedt op als een of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
 • De computer ondersteunt de APM-functie (Advanced Power Management), maar het met ACPI (Advanced Configuration en Power Interface) compatibele BIOS (Basic Input/Output System) is niet zodanig geconfigureerd dat het besturingssysteem de stroomvoorziening kan uitschakelen.
 • Tijdens een upgrade van het besturingssysteem detecteert Windows niet dat de computer compatibel is met ACPI.
 • Er is een OEM-apparaatstuurprogramma op de computer geïnstalleerd dat verhindert dat de computer correct wordt afgesloten.
 • De computer voldoet niet aan ACPI.

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen:

Stap 1: Ondersteuning voor Geavanceerd energiebeheer (APM) inschakelen

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Energieopties.

  Opmerking Als u Windows XP gebruikt, klikt u op Klassieke weergave in het Configuratiescherm om deze stappen makkelijker te kunnen volgen.
 2. Open het tabblad APM.

  Opmerking Als u meerdere monitoren gebruikt, is het tabblad APM mogelijk niet beschikbaar.
 3. Selecteer Ondersteuning voor Geavanceerd energiebeheer (APM) inschakelen en klik op OK.

Stap 2: Controleren of de CMOS/BIOS-instellingen van de computer correct zijn

Waarschuwing Tijdens deze procedure moet u mogelijk de CMOS-instellingen (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) en het BIOS van uw computer wijzigen. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen tot ernstige problemen leiden. Het wijzigen van de CMOS-instellingen van de computer is voor uw eigen risico.

Onjuiste of beschadigde CMOS- en BIOS-instellingen kunnen leiden tot opstart- en afsluitproblemen. Raadpleeg de documentatie bij uw computer of neem contact op met de fabrikant van de computer voor informatie over de juiste CMOS- en BIOS-instellingen en de manier waarop u deze instellingen kunt controleren en wijzigen. Informeer bij de fabrikant van uw computer naar de meest recente BIOS-update voor uw computer om na te gaan of het BIOS van uw systeem recent is.

Stap 3: Controleren of de computer compatibel is met ACPI

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
 3. Vouw de structuur Computer uit. Er wordt een specificatie weergegeven die lijkt op een van de volgende specificaties:
  • ACPI Multiprocessor-pc
  • ACPI Uniprocessor-pc
  • ACPI-pc (Advanced Configuration and Power Interface)
  • Compaq SystemPro Multiprocessor of 100% Compatibel
  • MPS Uniprocessor-pc
  • MPS Multiprocessor-pc
  • Standaard-pc
  Als de computer wordt weergegeven als ACPI-pc (Advanced Configuration and Power Interface), gaat u verder met 'Stap 4: als de computer compatibel is met ACPI'.


  Als de computer wordt weergegeven als Standaard-pc, treedt het probleem op. U kunt dit probleem echter omzeilen. Ga naar 'Stap 5: als de computer niet compatibel is met ACPI'.

  Als de computer wordt weergegeven als Standaard-pc, maar u weet zeker dat de computer compatibel is met ACPI, gaat u naar 'Stap 4: als de computer compatibel is met ACPI'.

Stap 4: Als de computer compatibel is met ACPI

Als uw computer compatibel is met ACPI, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Controleer of een of meer van de volgende programma's is geïnstalleerd:
  • Stuurprogramma's voor een Logitech-muis
  • Adaptec/Roxio-software
  • Zone Alarm
 3. Als een of meer van deze programma's is geïnstalleerd, neemt u contact op met de fabrikant van het programma voor een bijgewerkte versie of verwijdert u het programma tijdelijk.
 4. Sluit de computer af om te controleren of het probleem is opgelost.
 5. Als het probleem zich nog steeds voordoet, stelt u met Taakbeheer vast welke programma's momenteel worden uitgevoerd op de computer. Sluit elk programma dat wordt weergegeven in Taakbeheer handmatig af. Sluit vervolgens de computer af en start de computer opnieuw op om te testen of het afsluitprobleem is opgelost. Ga hiervoor als volgt te werk:

  Opmerking Het is mogelijk dat niet alle programma's die momenteel op de computer worden uitgevoerd, worden weergegeven op het tabblad Toepassingen van Taakbeheer.
  1. Druk op CTRL+ALT+DELETE en klik op Taakbeheer.
  2. Open het tabblad Toepassingen.
  3. Klik in de kolom Taak op het af te sluiten programma en klik op Taak beëindigen.
  4. Sluit Taakbeheer af.
  5. Sluit de computer af.
 6. Als het probleem zich nog steeds voordoet, neemt u contact op met de fabrikant van de overige apparaten op de computer, zoals videoadapters of geluidskaarten, om de meest recente stuurprogramma's voor de betreffende apparaten te verkrijgen. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over de wijze waarop u contact kunt opnemen met de fabrikant: De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
 7. Als het probleem nog steeds optreedt nadat u de meest recente stuurprogramma's hebt geïnstalleerd, kunt u het probleem tijdelijk omzeilen door de computer te converteren naar een computer die voldoet aan ACPI door het stuurprogramma voor het item onder de structuur Computer te wijzigen.

  Belangrijk Deze procedure bevat informatie over het wijzigen van het stuurprogramma voor de HAL (Hardware Abstraction Layer). Voordat u verdergaat, controleert u of de computer compatibel is met ACPI en dient u te weten hoe u Windows terugzet als er een probleem optreedt.


  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  237556 Problemen met de Windows 2000 HAL (Hardware Abstraction Layer) oplossen

  Waarschuwing Het onjuist wijzigen van de HAL kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Wijzig nooit een standaard-HAL in een ACPI HAL, tenzij u er zeker van bent dat de computer compatibel is met ACPI. Ga bijvoorbeeld na of de ACPI HAL wordt ondersteund voordat u de upgrade van uw besturingssysteem uitvoert, of controleer het BIOS om er zeker van te zijn dat de computer ACPI ondersteunt. Het onjuist wijzigen van de HAL kan tot gevolg hebben dat de computer niet meer opstart. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit het onjuist wijzigen van de HAL, kunnen worden opgelost. Het wijzigen van de HAL is dan ook voor uw eigen risico.

  Ga als volgt te werk als u zeker weet dat de computer compatibel is met ACPI:
  1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem.
  2. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
  3. Vouw de structuur Computer uit en dubbelklik op de gedetecteerde HAL. U dubbelklikt bijvoorbeeld op Standaard-pc.
  4. Open het tabblad Stuurprogramma en klik op Stuurprogramma bijwerken.

   Opmerking U kunt uw HAL alleen wijzigen of bijwerken vanuit Apparaatbeheer onder Type computer als u de standaard-pc-HAL wijzigt in een ACPI HAL. Als u ACPI HAL wijzigt in een standaard-HAL, is het mogelijk dat de computer niet meer kan worden opgestart.

Stap 5: Als de computer niet compatibel is met ACPI

Als de computer niet compatibel is met ACPI, kunt u dit probleem wellicht omzeilen door het NT APM/Legacy-apparaat te installeren. Voordat u het NT APM/Legacy-apparaat installeert, moet u het Microsoft ACPI-apparaat uitschakelen indien dit apparaat is geïnstalleerd.

Ga als volgt te werk om het Microsoft ACPI-apparaat uit te schakelen:
 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
 3. Klik in het menu Beeld op Verborgen apparaten weergeven.
 4. Vouw Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn uit.
 5. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Als Microsoft ACPI-stuurprogramma niet wordt weergegeven:

   In het onderdeel NT APM/Legacy-ondersteuning van de apparaatstructuur moet het item NT Apm/Legacy-interfacenode worden weergegeven. Er wordt een rode X weergegeven om aan te geven dat het item is uitgeschakeld.

   Klik met de rechtermuisknop op NT Apm/Legacy-interfacenode en klik op Inschakelen.

   Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, kan Windows op correcte wijze worden afgesloten.
  • Ga als volgt te werk als Microsoft ACPI-stuurprogramma wordt weergegeven:
   1. Dubbelklik op Microsoft ACPI-stuurprogramma.
   2. Open het tabblad Stuurprogramma en klik in het vak Type op Uitgeschakeld.
   3. Klik op OK en start de computer opnieuw op.
   4. Wanneer Windows opnieuw wordt opgestart, herhaalt u deze stappen om het dialoogvenster Eigenschappen voor Microsoft ACPI-stuurprogramma te openen. Klik vervolgens op het tabblad Stuurprogramma.

    Controleer het volgende:
    • In het vak Type wordt Uitgeschakeld weergegeven.
    • In de sectie Status wordt Gestopt weergegeven.
    Nadat u hebt gecontroleerd of het Microsoft ACPI-apparaat is uitgeschakeld, gaat u verder met de volgende stappen om het NT APM/Legacy-apparaat te installeren:
   5. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Hardware.
   6. Wanneer de wizard Hardware toevoegen is gestopt met zoeken naar nieuwe hardware, klikt u op Ja, ik heb de hardware al aangesloten en klikt u op Volgende.
   7. Ga naar de onderkant van de lijst Geïnstalleerde hardware, klik op Een nieuw apparaat toevoegen en klik op Volgende.
   8. Klik op De hardware installeren die ik handmatig in een lijst selecteer (geavanceerd) en klik op Volgende.
   9. Onder Gangbare hardwaretypen klikt u op NT Apm/Legacy-ondersteuning en klikt u op Volgende.
   10. Klik op NT Apm/Legacy-interfacenode en klik op Volgende.
   11. Klik nogmaals op Volgende en klik op Voltooien.
De computer kan nu op correcte wijze worden afgesloten.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.


Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Meer informatie

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

266169 Problemen met de stand-bymodus, de slaapstand en het afsluiten van de computer in Windows 2000 oplossen

257562 De slaapstand en de stand-bymodus zijn niet beschikbaar bij het gebruik van standaard-VGA

313290 De computer kan niet meer worden afgesloten nadat een upgrade naar Windows XP is uitgevoerd

237551 Geavanceerde energiebeheerfuncties worden uitgeschakeld met Terminal Services

259889 Stand-bymodus is niet beschikbaar in een configuratie met meerdere processors

255182 Het tabblad Slaapstand is niet beschikbaar in het onderdeel Energiebeheer van het Configuratiescherm

197477 De stand-bymodus kan niet worden geactiveerd omdat...

257199 Foutbericht over apparaatstuurprogramma wordt weergegeven wanneer de computer in stand-bymodus of slaapstand wordt gezet

247480 Foutbericht na instellen slaapstand op computer met modem

247290 Optie voor stand-by ontbreekt op computers zonder accu

252471 Foutbericht: Beheer van verwisselbare opslag heeft geweigerd om het systeem in de slaapstand of de stand-bymodus te zetten

259623 Stand-bymodus is beschikbaar op computers met een accu of ACPI

211205 Notebookcomputers van Dell en IBM worden niet goed in de stand-bymodus geplaatst

247238 Stand-by bij afsluiten niet beschikbaar in IBM ThinkPad 380XD wanneer APM is ingeschakeld

211271 Windows 2000 kan niet in de slaapstand worden gezet na het installeren of verwijderen van McAfee AntiVirus 3.1.4

Eigenschappen

Artikel-id: 810903 - Laatst bijgewerkt: 27 jun. 2014 - Revisie: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server

Feedback