Het adresboek importeren van Palm Desktop naar Outlook

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u adresboekgegevens van Palm Desktop kunt exporteren en deze gegevens in Microsoft Outlook kunt importeren met behulp van een bestand met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden.

Meer informatie

Als u adresboekgegevens wilt exporteren uit Palm Desktop en deze vervolgens wilt importeren in Microsoft Outlook, moet u de adresboekgegevens exporteren naar een bestand met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden. Vervolgens bewerkt u dit bestand in Microsoft Excel en importeert u het bestand in Outlook Gebruik hiervoor de volgende methoden.

Het adresboek exporteren uit Palm Desktop

 1. Klik in Palm Desktop op Address.
 2. Klik op File en klik op Export.
 3. Typ Contacts in het vak File Name.
 4. Klik op Comma Separated Values in de lijst Export type.
 5. Klik op All naast Range en klik op Export.
 6. Klik in het dialoogvenster Specify Export Fields tweemaal op OK.

  Het bestand Contacts.csv wordt opgeslagen in de map Mijn documenten.

Het CSV-bestand wijzigen

Voordat u het bestand Contacts.csv in Outlook importeert, moet u kopteksten voor het CSV-bestand maken:
 1. Open het bestand in Excel.
 2. Klik op 1 om de eerste rij te selecteren, klik op Invoegen en klik op Rijen.
 3. Beginnend met cel A1 tot en met T1 in de eerste rij die u hebt gemaakt, voert u de volgende velden in om voor elke kolom kolomkoppen te maken:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Titel
  • Bedrijf
  • Werk
  • Home
  • Overige
  • E-mail
  • Adres
  • Plaats
  • Staat
  • Postcode
  • Land
  • Aangepast 1
  • Aangepast 2
  • Aangepast 3
  • Aangepast 4
  • Opmerking
  • Persoonlijke
  • Categorie
 4. Klik op Bestand en klik op Opslaan.

Het CSV-bestand importeren in Outlook

 1. Klik in Outlook op Bestand en klik op Importeren en exporteren om de wizard Importeren en exporteren te openen.
 2. Klik in het vak Kies welke actie er moet worden uitgevoerd op Uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.
 3. Klik in het vak Selecteer uit welk bestandstype u wilt importeren op Door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (Windows) en klik op Volgende.
 4. Klik in het vak Te importeren bestand op Bladeren, ga naar het bestand Contacts.csv in de map Mijn documenten en klik op Volgende.
 5. Klik in het vak Selecteer de doelmap op Contactpersonen en klik op Volgende.
 6. Klik op Voltooien om het importeren te voltooien.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 810930 - Laatst bijgewerkt: 31 mrt. 2008 - Revisie: 1

Feedback