De instelling Langzame verbindingssnelheid configureren in Groepsbeleid dwingt offline bestanden niet in de offline modus als er een langzame verbinding wordt aangetroffen

Symptomen

Als u de instelling Langzame verbindingssnelheid configureren in Groepsbeleid gebruikt, dwingt een netwerkverbindingssnelheid die langzamer is dan de opgegeven drempelwaarde offline bestanden niet in de offline modus. Omgeleide mappen zijn daardoor nog steeds toegankelijk via het netwerk en de lokale offline kopie wordt niet gebruikt.

Oplossing

Windows XP

Informatie over servicepacks

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Vereisten

Voor deze hotfix moet Windows XP Service Pack 1 zijn geïnstalleerd op de computer.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP Professional
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam
-----------------------------------------------------
26-feb-2003 00:04 5.1.2600.112 393.216 Mrxsmb.sys
26-feb-2003 00:04 5.1.2600.112 152.832 Rdbss.sys
Windows XP Professional met Service Pack 1
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam
------------------------------------------------------
25-feb-2003 23:18 5.1.2600.1175 400.896 Mrxsmb.sys
25-feb-2003 23:18 5.1.2600.1175 154.880 Rdbss.sys
Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam
-------------------------------------------------------
26-feb-2003 00:05 5.1.2600.112 1.240.192 Mrxsmb.sys
26-feb-2003 00:05 5.1.2600.1 481.792 Rdbss.sys
Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) met Service Pack 1
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam
--------------------------------------------------------
25-feb-2003 23:19 5.1.2600.1175 1.259.392 Mrxsmb.sys
25-feb-2003 23:19 5.1.2600.1175 489.216 Rdbss.sys

Windows 2000

Installeer updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 om dit probleem te verhelpen. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:

891861 Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 en bekende problemen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Vereisten

Voor deze hotfix moet Windows 2000 Service Pack 2 zijn geïnstalleerd op de computer.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam
------------------------------------------------------
04-jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 407.792 Mrxsmb.sys
04-jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 168.496 Rdbss.sys

Status

Microsoft heeft bevestigd dat deze fout zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

Meer informatie

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
In deze sectie worden de verbeteringen beschreven in de functie Off line bestanden van Windows XP en Windows 2000 die in deze update is opgenomen.

Met de nieuwe functionaliteit die in deze update is opgenomen kan Off line bestanden automatisch offline gaan als er een langzame verbinding met een server wordt vastgesteld. Bovendien stelt Off line bestanden de werkelijke doorvoer van de verbinding met de server vast als de verbindingssnelheid.

Terug naar begin

Overzicht van de functie Langzame verbindingssnelheid configureren

Windows XP en Windows 2000 beschikken over beschikt over de Groepsbeleid-instelling Langzame verbindingssnelheid configureren voor het definiëren van een langzame verbindingssnelheid voor Off line bestanden+. U kunt een drempelwaarde configureren die door Off line bestanden wordt herkend als een 'langzame' netwerkverbinding. Off line bestanden herkent alle netwerkverbindingen die trager zijn dan deze waarde als een langzame verbinding. Met dit beleid wordt voorkomen dat Off line bestanden automatisch opnieuw verbinding maakt met de server als de server wordt aangetroffen.

Het gedrag van dit beleid in Windows XP Service Pack (SP) 1 en Windows 2000 SP4 geldt echter alleen als u al offline bent. Op een Windows XP- of Windows XP SP1-computer dwingt dit beleid Off line bestanden dus niet in de offline modus als er een langzame verbinding wordt aangetroffen. U moet eerst met de opdrachtregeloptie Csccmd /disconnect Off line bestanden handmatig in de offline modus dwingen.

Met het nieuwe gedrag van Off line bestanden (nadat u deze update hebt geïnstalleerd), kan Off line bestanden automatisch offline gaan als er een langzame verbinding wordt aangetroffen. Als Off line bestanden wordt gestart, wordt de instelling SlowLinkSpeed gecontroleerd die is geconfigureerd in het register of in Groepsbeleid. Elke server in de database van Off line bestanden wordt vergeleken met de opgegeven drempelwaarde en alle servers die voldoen aan de criteria voor een langzame verbinding, worden gemarkeerd voor de offline modus. U hoeft niet al offline te zijn (of offline te gaan door handmatig de opdrachtregeloptie Csccmd /disconnect uit te voeren) om het beleid Langzame verbindingssnelheid configureren toe te passen op een Windows XP- of Windows 2000-computer waarop deze update is geïnstalleerd.

Bovendien kan met de nieuwe functionaliteit van Off line bestanden de werkelijke snelheid van de netwerkverbinding met de server (in plaats van de snelheid van de netwerkadapter van de client) door Off line bestanden worden vastgesteld als de verbindingssnelheid.

Terug naar begin

De functie Off line gaan bij langzame verbinding gebruiken

Volg de volgende stappen als u deze functie wilt gebruiken.
 1. Gebruik de invoegtoepassing Groepsbeleid om de Groepsbeleid-instelling Langzame verbindingssnelheid configureren in te schakelen en te configureren.
 2. Voeg de volgende REG_DWORD-vermelding toe aan het Windows-register en wijs daaraan de waarde 1 toe:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\GoOfflineOnSlowLink
  Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  2. Typ regedit en klik op OK.
  3. Klik op de volgende registersleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
  4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
  5. Typ GoOfflineOnSlowLink en druk op ENTER.
  6. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op de waarde GoOfflineOnSlowLink die u in stap 2e hebt gemaakt.
  7. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  8. Sluit de Register-editor af.
 3. Start de computer opnieuw op.

  Als er een langzame verbinding met de server wordt aangetroffen, gaat Off line bestanden automatisch offline.
Opmerking Als u de waarde wilt aanpassen waarmee een langzame verbinding wordt gedefinieerd, configureert u met de invoegtoepassing Groepsbeleid de Groepsbeleid-instelling Langzame verbindingssnelheid configureren met de gewenste waarde en start u de computer opnieuw op.

Terug naar begin

Bestanden synchroniseren

Als u bestanden wilt synchroniseren, klikt u op Caching aan clientzijde in het systeemvak uiterst rechts op de taakbalk.

Als de server offline is door een langzame verbinding (als er wel een verbinding met de server beschikbaar is, maar die verbinding langzaam is), worden uw bestanden wel gesynchroniseerd, maar blijft u offline. Op deze manier kunt u op elk gewenst moment offline werken en uw bestanden synchroniseren, zelfs met langzame verbindingen.

Terug naar begin

Terugkeren naar de online status

Als de snelheid van de netwerkverbinding met de server hoger is dan de waarde die is gedefinieerd voor de langzame verbinding, is de netwerksnelheid voor Off line bestanden niet meer 'langzaam'. Terugkeren naar de online status:
 • Voer een handmatige synchronisatie uit.

  -of-
 • De server keert automatisch terug naar de online status als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan.
  • Er zijn geen bestanden gewijzigd op de client terwijl de server offline was.
  • Er zijn geen geopende ingangen naar de server.
Als u naar de status online wilt terugkeren wanneer een netwerkverbinding nog steeds wordt gezien als een langzame verbinding, wijzigt u met de invoegtoepassing Groepsbeleid de waarde die u voor de trage verbinding hebt ingesteld in de Groepsbeleid-instelling Langzame verbindingssnelheid configureren en start u de computer opnieuw op.

Terug naar begin

De functie 'Off line gaan bij langzame verbinding' uitschakelen

U schakelt deze functie uit door de volgende registerwaarde in te stellen op 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\GoOfflineOnSlowLink
Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 4. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op GoOfflineOnSlowLink.
 5. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 6. Sluit de Register-editor af.
 7. Start de computer opnieuw op.
Terug naar begin

Referenties

Als u meer informatie wilt over de functie Off line bestanden in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307853 Procedure: Off line bestanden gebruiken in Windows XP
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 811525 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback