Foutbericht over bestandsvergrendeling of toegang geweigerd bij opslaan van bestanden over het netwerk

Symptomen

Wanneer u probeert een bestand op te slaan, zoals een Microsoft Excel-werkmap die u hebt geopend via een UNC-pad (Universal Naming Convention), wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
Kan bestand niet lezen. Het bestand is vergrendeld
Toegang geweigerd
Vergrendelingsfout
Mogelijk is de volgende gebeurtenis vastgelegd in Logboekinzage:

Oorzaak

Dit probleem treedt op wanneer de inhoud van het bestand wordt gewist door de redirector en het bestand wordt weggeschreven naar een bestands-handle met alleen-lezen-toegang in plaats van een handle met schrijftoegang. Op het moment dat door de redirector een opdracht voor het verbreken van een opportunistische vergrendeling werd ontvangen, is de cache voor het bestand leeggemaakt, maar is de initialisatie van de cache voor het bestand niet ongedaan gemaakt. Aangezien het verbreken van de opportunistische vergrendeling asynchroon is, had de redirector ook bij het bereiken van het ingestelde einde van het bestand de cache moeten wissen en de initialisatie ervan ongedaan moeten maken. Het niet opheffen van de initialisatie van de cache voor het bestand is er de oorzaak van dat gegevens naar de verkeerde bestands-handle zijn weggeschreven.

Oplossing

Informatie over het service pack

U kunt dit probleem oplossen met het laatste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix voor die taal niet beschikbaar.
De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP SP1, Windows XP Tablet PC Edition

Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam 
--------------------------------------------------------------
30-jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 400.896 Mrxsmb.sys
30-jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 154.880 Rdbss.sys

Windows XP 64-Bit Edition

Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam 
-------------------------------------------------------------
30-jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 1.259.392 Mrxsmb.sys
30.01.03 21:41:00 5.1.2600.1175 489.216 Rdbss.sys

Workaround

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
U kunt dit probleem tijdelijk oplossen door opportunistisch vergrendelen uit te schakelen op de bestandsserver:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en druk op ENTER.
 3. Open de volgende subsleutel in de Register-editor:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\LanmanServer\Parameters
 4. Klik in het rechterdeelvenster op EnableOplocks en druk op ENTER.
 5. Typ het cijfer 0 in het vak Waardegegevens en druk op ENTER.
 6. Sluit de Register-editor af.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over opportunistisch vergrendelen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
296264 Het configureren van opportunistisch vergrendelen in Windows
Een trace van dit probleem toont aan dat het bestand minimaal twee keer wordt geopend en dat gegevens onterecht naar de bestands-handle voor alleen-lezen worden geschreven. Een trace die dit probleem aantoont, ziet er ongeveer als volgt uit:
96 CLIENT SMB: C NT create & X, File = \newshare.xls SMB: Desired Access = 0x00020089 (Read Data,Read EA,Read Attributes) 97 SERVER SMB: R NT create & X, FID = 0x5 SMB: Oplock Level = Batch

<content removed that displays the client program reading and locking the file, but the file is not closed>

450 CLIENT SMB: C NT create &amp; X, File = \newshare.xls SMB: Desired Access = 0x0002019F (Read/Write Data, Read/Write EA, Read/Write Attributes)

451 SERVER SMB: R NT create &amp; X, FID = 0xc007 SMB: Oplock Level = NONE

<content removed that displays the client program reading, locking, writing and flushing data on this file handle>

585 CLIENT SMB: C write &amp; X, FID = 0x5, Write 0xc00 at 0x00005000 PID = 0xFEFF TID = 0x1002 MID = 0x4400 UID = 0x0801 586 SERVER SMB: R write &amp; X - NT error, System, Error, Code = (34) STATUS_ACCESS_DENIED
Note The process identifier (PID) of 0xFEFF in frame 585 represents the client system process that is using the read-only file handle. It does not show the client program writing the data to disk.
Eigenschappen

Artikel-id: 812937 - Laatst bijgewerkt: 11 sep. 2008 - Revisie: 1

Feedback