Foutbericht: 'Kan Hlink.dll niet laden'

Symptomen

Wanneer u een presentatie in Microsoft Office PowerPoint 2003 bekijkt, verschijnt een van de volgende foutberichten (of beide):
Het bestand 'hlink.dll' kan niet worden geladen.
Microsoft PowerPoint: kan 'hlink.dll' niet laden

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als het bestand Hlink.dll ontbreekt, beschadigd is of niet de juiste versie heeft.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door het bestand Hlink.dll, indien aanwezig op de vaste schijf, te verwijderen en daarna te vervangen. Het bestand Hlink.dll wordt opgeslagen in een gecomprimeerd CAB-bestand. Het kan worden geïnstalleerd met Microsoft Internet Explorer. Ga op een van de volgende manieren te werk om het bestand Hlink.dll te vervangen.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.

Methode 1: Internet Explorer opnieuw installeren

 1. Sla eventueel geopende bestanden op en sluit vervolgens alle programma's af die worden uitgevoerd.
 2. Klik op Start, wijs
  Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 3. Typ hlink.dll in het vak
  Naam.
 4. Zorg dat station C is geselecteerd in het vak
  Zoeken in en klik op Nu zoeken.
 5. Als u het bestand Hlink.dll hebt gevonden, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u vervolgens op Naam wijzigen.
 6. Wijzig de naam van het bestand 'Hlink.dll' in 'Hlink.oud'.
 7. Plaats cd 1 van Microsoft Office XP in het cd-rom- of dvd-rom-station.
 8. Klik op Start en klik op
  Uitvoeren.
 9. Typ de volgende opdracht in het vak
  Openen, waarbij station de stationsaanduiding is van het cd-rom- of dvd-rom-station):
  station:\IE5\EN\Ie5setup.exe

  Klik op OK.
 10. Klik op Internet Explorer herstellen en klik vervolgens op OK.

  Windows installeert nu het bestand Hlink.dll opnieuw op het systeem.

Methode 2: het bestand Hlink.dll uitpakken

 1. Sla eventueel geopende bestanden op en sluit vervolgens alle programma's af die worden uitgevoerd.
 2. Klik op Start, wijs
  Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 3. Typ hlink.dll in het vak
  Naam.
 4. Zorg dat station C is geselecteerd in het vak
  Zoeken in en klik op Nu zoeken.
 5. Als u het bestand Hlink.dll hebt gevonden, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u vervolgens op Naam wijzigen.
 6. Wijzig de naam van het bestand 'Hlink.dll' in 'Hlink.oud'.
 7. Plaats cd 1 van Microsoft Office XP in het cd-rom- of dvd-rom-station.
 8. Klik op Start en klik op
  Uitvoeren.
 9. Typ de volgende opdrachtregel in het dialoogvenster
  Uitvoeren, waarbij station de stationsaanduiding is van het cd-rom- of dvd-rom-station en
  windows de map is met het Windows-besturingssysteem:
  extract station:\IE5\En\IENT_S1.cab IENT_1.cab /L c:\windows\desktop

  Klik op
  OK.
 10. Klik op Start en klik op
  Uitvoeren.
 11. Typ de volgende opdrachtregel in het dialoogvenster
  Uitvoeren om het bestand Hlink.dll uit te pakken, waarbij
  windows de map is met het Windows-besturingssysteem:
  extract c:\windows\desktop\IENT_1.cab hlink.dll /L c:\windows\system32

  Klik op
  OK.
 12. Klik op Start en klik op
  Uitvoeren.
 13. Typ de volgende opdrachtregel in het dialoogvenster
  Uitvoeren om het bestand Hlink.dll handmatig in het register toe te voegen op het 32-bits besturingssysteem, waarbij
  windows de map is met het Windows-besturingssysteem:
  c:\windows\system32\regsvr32 /s c:\windows\system32\hlink.dll

  Klik op OK.
Eigenschappen

Artikel-id: 813726 - Laatst bijgewerkt: 13 okt. 2006 - Revisie: 1

Feedback