Kan stuurprogramma-updates van de website van Windows Update of de website van Microsoft Update niet installeren

Symptomen

Wanneer u updates voor stuurprogramma's probeert te installeren vanaf de website Microsoft Windows Update of Microsoft Update, mislukt de installatie.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als in de map %windir%\Inf een groot aantal INF-bestanden staat. In dit geval zoekt Windows abusievelijk in de gehele map INF naar informatie over de stuurprogramma's die moeten worden bijgewerkt in plaats van alleen naar geïnstalleerde stuurprogramma's te zoeken.

Oplossing

Informatie over het service pack voor Windows XP

U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Microsoft Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes voor Windows XP

U kunt dit probleem oplossen door de aanbevolen update 814033 te installeren vanaf de volgende Windows Update-website:Beheerders kunnen deze update op meerdere computers installeren door de update te downloaden van het Microsoft Downloadcentrum, de Windows Update-catalogus of van de Microsoft Update-catalogus. Als u de update wilt ophalen om deze later op één computer of op meerdere computers te installeren, zoekt u dit artikelnummer op met behulp van de geavanceerde zoekopties in Windows Update-catalogus of in de Microsoft Update-catalogus. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates via de Windows Update-catalogus of de Microsoft Update-catalogus:

323166 Windows-updates en -stuurprogramma's downloaden uit de Windows Update-catalogus of de Microsoft Update-catalogus
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Downloaden Het pakket 814033 nu downloaden.

Releasedatum: 5 maart 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Computer opnieuw opstarten

Start de computer opnieuw op om de installatie van deze update te voltooien.

Setup-schakelopties

 • /?: de lijst met schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.

 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x De bestanden uitpakken zonder het Setup-programma uit te voeren.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows XP Professional en Windows XP Home Edition

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
31-01-2003 17:20 5.1.2600.109 238.080 Newdev.dll
Windows XP Professional SP1, Windows XP Home Edition SP1, Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Media Center Edition

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
31-01-2003 21:46 5.1.2600.1164 238.080 Newdev.dll
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan.

Informatie over het service pack voor Windows 2000

U lost dit probleem op door het meest recente service pack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
260910 Het meest recente service pack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over de hotfix voor Windows 2000

U kunt dit probleem oplossen door de aanbevolen update 814033 te installeren vanaf de volgende Windows Update-website:Beheerders kunnen deze update op meerdere computers installeren door de update te downloaden van het Microsoft Downloadcentrum, de Windows Update-catalogus of van de Microsoft Update-catalogus. Als u de update wilt ophalen om deze later op één computer of op meerdere computers te installeren, zoekt u dit artikelnummer op met behulp van de geavanceerde zoekopties in Windows Update-catalogus of in de Microsoft Update-catalogus.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates via de Windows Update-catalogus of de Microsoft Update-catalogus:

323166 Windows-updates en -stuurprogramma's downloaden uit de Windows Update-catalogus of de Microsoft Update-catalogus

Windows 2000

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket 814033 nu downloaden.

Windows 2000 NEC

Downloaden Het pakket 814033 nu downloaden.Releasedatum: 12 maart 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Computer opnieuw opstarten

Start de computer opnieuw op om de installatie van deze update te voltooien.

Setup-schakelopties

 • /?: de lijst met schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.

 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x De bestanden uitpakken zonder het Setup-programma uit te voeren.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
19-02-2003 17:26 5.0.2195.6666 113.936 Newdev.dll
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Windows XP

In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangeboden voor dit probleem.

Windows 2000

In Windows 2000 Service Pack 4 is voor het eerst een correctie aangeboden voor dit probleem.

Meer informatie

Meer informatie over Windows Update kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 814033 - Laatst bijgewerkt: 15 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback