Beschrijving van de manier waarop in Excel bestanden worden opgeslagen

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe bestanden worden opgeslagen in Microsoft Excel.

Meer informatie

Wanneer u in Excel een reeds aanwezig bestand opslaat, wordt er een tijdelijk bestand gemaakt in de doelmap die u opgeeft in het dialoogvenster Opslaan als. Het tijdelijke bestand bevat de volledige inhoud van de werkmap. Wanneer het tijdelijke bestand wordt opgeslagen, wordt de naam van het tijdelijke bestand gewijzigd in de bestandsnaam die u opgeeft in het dialoogvenster Opslaan als.

Door deze procedure van bestandsopslag is het zeker dat het oorspronkelijke bestand niet wordt beschadigd. Het oorspronkelijke bestand komt te pas als de opslagbewerking mislukt.

Bij het opslaan van een bestand in Excel worden de volgende stappen uitgevoerd:
  1. Excel maakt een tijdelijk bestand met een willekeurige naam (bijvoorbeeld Cedd4100 zonder bestandsnaamextensie) in de doelmap die u hebt opgegeven in het dialoogvenster Opslaan als. De volledige werkmap wordt naar het tijdelijke bestand geschreven.
  2. Als er wijzigingen worden opgeslagen in een bestaand bestand, wordt het oorspronkelijke bestand verwijderd.
  3. De naam van het tijdelijke bestand wordt gewijzigd. Het tijdelijke bestand krijgt de bestandsnaam die u hebt opgegeven (zoals Werkmap1.xls) in het dialoogvenster Opslaan als.

Belangrijke punten met betrekking tot opslaan

  • Nadat het tijdelijke bestand is gemaakt en opgeslagen, worden alle wijzigingen naar het tijdelijke bestand geschreven.
  • Als het bestaande bestand niet kan worden verwijderd, wordt er een foutbericht weergegeven. Het oorspronkelijke bestand en het tijdelijke bestand blijven opgeslagen in de doelmap.
  • Als het bestaande bestand kan worden verwijderd, maar als de naam van het tijdelijke bestand niet kan worden gewijzigd, wordt er een foutbericht weergegeven. Alleen het tijdelijke bestand blijft opgeslagen in de doelmap.
  • Als een nieuw bestand voor de eerste keer wordt opgeslagen, wordt er geen tijdelijk bestand gemaakt. Het bestand wordt opgeslagen met de bestandsnaam die u hebt opgegeven in het dialoogvenster Opslaan als.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

214073 Er wordt een foutbericht weergegeven als u een bestand wilt opslaan in Excel
289273 Beschrijving van de AutoHerstel-functies in Excel 2002
324521 Excel 2002: Verloren werkblad of verloren versie van een werkblad herstellen
Eigenschappen

Artikel-id: 814068 - Laatst bijgewerkt: 25 mei 2005 - Revisie: 1

Feedback