Opdrachtregelparameters gebruiken met de opdracht Ntbackup in Windows Server 2003

Voor Microsoft Windows 2000-informatie over dit onderwerp gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Samenvatting

U kunt back-upbewerkingen uitvoeren vanaf de opdrachtprompt of vanuit een batchbestand. Daartoe gebruikt u de opdracht ntbackup backup, gevolgd door diverse parameters. U kunt de back-upoptie alleen vanaf de opdrachtregel gebruiken. Gebruik de wizard Back-up om de bestanden te herstellen.

In dit artikel worden de parameters beschreven die beschikbaar zijn bij ntbackup en vindt u diverse voorbeelden van hoe u een back-up uitvoert vanaf de opdrachtregel.

De opdracht ntbackup maakt gebruik van de volgende syntaxis:

ntbackup backup [systeemtoestand] "@Bestandsnaam.bks" /J {"Taaknaam"} [/P {"Poolnaam"}] [/G {"GUIDnaam"}] [/T { "Tapenaam"}] [/N {"Medianaam"}] [/F {"Bestandsnaam"}] [/D {"Setbeschrijving"}] [/DS {"Servernaam"}] [/IS {"Servernaam"}] [/A] [/FU] [/V:{yes | no}] [/R:{yes | no}] [/L:{f | s | n}] [/M {TypeBack-up}] [/RS:{yes | no}] [/HC:{on | off}] [/SNAP:{on | off}]

Terug naar begin

Ntbackup-parameters

Schakeloptie: systeemtoestand
Beschrijving: Hiermee bepaalt u dat u ook een back-up wilt maken van de gegevens omtrent de systeemtoestand. Als u deze optie selecteert, wordt het type back-up per definitie een normale back-up of kopie.


Schakeloptie: @Bestandsnaam.bks
Beschrijving: Is de naam van het back-upselectiebestand (BKS-bestand) dat voor deze back-upbewerking moet worden gebruikt. Het apenstaartje (@) moet vóór de naam van het back-upselectiebestand staan. Een back-upselectiebestand bevat informatie over de bestanden en mappen die u voor back-up hebt geselecteerd. U moet het bestand maken met de GUI-versie (grafische gebruikersinterface) van Back-up.

Schakeloptie: /J {"Taaknaam"}
Beschrijving: Is de taaknaam die in het back-uprapport moet worden gebruikt. De taaknaam beschrijft in het algemeen de bestanden en mappen waarvan u met de huidige back-uptaak een back-up maakt.

Schakeloptie: /P {"Poolnaam"}
Beschrijving: Bepaalt de mediapool waarin u media wilt gebruiken. Dit is doorgaans een subpool van de mediapool van Back-up, zoals 4mm DDS. Als u deze schakeloptie selecteert, kunt u niet de opdrachtregelopties /A, /G, /F of /T gebruiken.

Schakeloptie: /G {"GUIDnaam"}
Beschrijving: Hiermee overschrijft u deze tape of voegt u de gegevens eraan toe. Gebruik deze schakeloptie niet samen met /P.

Schakeloptie: /T {"Tapenaam"}
Beschrijving: Hiermee overschrijft u deze tape of voegt u de gegevens eraan toe. Gebruik deze schakeloptie niet samen met /P.

Schakeloptie: /N {"Medianaam"}
Beschrijving: Is de nieuwe tapenaam. Gebruik /A niet in combinatie met deze schakeloptie.

Schakeloptie: /F {"Bestandsnaam"}
Beschrijving: Logisch schijfpad en bestandsnaam. U mag de volgende schakelopties niet gebruiken met deze

Schakeloptie: /P /G /T

Schakeloptie: /D {"Setbeschrijving"}
Beschrijving: Geeft een label op voor elke back-upset.

Schakeloptie: /DS {"Servernaam"}
Beschrijving: Maakt een back-up van het DS-bestand (Directory Service) voor de opgegeven Microsoft Exchange-server.
Exchange-versie: De schakeloptie /DS werkt alleen met Microsoft Exchange Server 5.5. De schakeloptie /DS werkt niet met Microsoft Exchange 2000 Server of Microsoft Exchange Server 2003.

Schakeloptie: /IS {"Servernaam"}
Beschrijving: Maakt een back-up van het IS-bestand (Information Store) voor de opgegeven Microsoft Exchange-server.
Exchange-versie: De schakeloptie /IS werkt alleen met Microsoft Exchange Server 5.5. De schakeloptie /IS werkt niet met Microsoft Exchange 2000 Server of Microsoft Exchange Server 2003.

Schakeloptie: /A
Beschrijving: Voert een toevoegbewerking uit. Deze schakeloptie moet worden gebruikt in combinatie met /G of /T. Gebruik deze schakeloptie niet samen met /P.


Schakeloptie: /FU
Beschrijving: Schakelt een instelling 'file unbuffered' in waarmee cache-beheer wordt overgeslagen. Deze wijziging biedt een aantal voordelen tijdens het maken van een back-up van schijf naar schijf:
  • Toewijsbare doorvoer in de loop van de tijd
  • Afname van processorgebruik: piekgebruik neemt gemiddeld tot 30 procent af
  • Eliminatie van effecten op het systeemproces tijdens het maken van de back-up
Opmerking De schakeloptie /FU is alleen beschikbaar in de herziene versie van het bestand Ntbackup.exe dat wordt geleverd bij Windows Server Service Pack 1. U kunt deze herziene versie downloaden als hotfix. Daarvoor klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
839272 De systeemprestaties worden negatief beïnvloed wanneer Ntbackup.exe naar een BKF-doelbestand schrijftSchakeloptie: /V:{yes | no}
Beschrijving: Controleert de gegevens nadat de back-up is voltooid.

Schakeloptie: /R:{yes | no}
Beschrijving: Beperkt toegang tot deze tape tot de eigenaar of leden van de groep Administrators.

Schakeloptie: /L:{f | s | n}
Beschrijving: Bepaalt het type logbestand: f=volledig, s=samenvatting, n=geen (er wordt geen logbestand gemaakt).

Schakeloptie: /M {TypeBack-up}
Beschrijving: Geeft het type back-up aan. De volgende typen zijn mogelijk: normal (normaal), copy (kopie), differential (differentieel), incremental (incrementeel) of daily (dagelijks).

Schakeloptie: /RS:{yes | no}
Beschrijving: Maakt een back-up van de gemigreerde bestanden die zich in externe opslag bevinden. U hoeft de opdrachtregeloptie /RS niet te gebruiken om een back-up te maken van de Removable Storage-database (die de bestanden voor de Remote Description: Storage bevat). Wanneer u een back-up maakt van de map %Systemroot%, maakt Back-up automatisch ook een backup van de Removable Storage-database.

Schakeloptie: /HC:{on | off}
Beschrijving: Gebruikt hardwarecompressie, indien beschikbaar, voor het tapestation.


Schakeloptie: /SNAP:{on | off}
Beschrijving: Bepaalt of de back-up een schaduwkopie van het volume moet gebruiken.


Opmerking De schakeloptie SNAP wordt genegeerd in Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) en nieuwere versies.

Schakeloptie: /M {TypeBack-up}
Beschrijving: Geeft het type back-up aan. De volgende typen zijn mogelijk: normal (normaal), copy (kopie), differential (differentieel), incremental (incrementeel) of daily (dagelijks).

Schakeloptie: /?
Beschrijving: Geeft Help-informatie weer op de opdrachtregel.

Terug naar begin

Voorbeelden

In de voorbeelden hieronder wordt de opdracht ntbackup gebruikt om vanaf de opdrachtregel een back-up te maken van bestanden en mappen, en ziet u hoe u de opdracht vanuit een batchbestand gebruikt. Als u geen optie opgeeft, worden de instellingen toegepast die u in de grafische versie van het back-upprogramma hebt ingesteld.

Voorbeeld 1

ntbackup backup \\iggy-multi\c$ /m normal /j "Mijn taak 1" /p "Backup" /n "Opdrachtregelback-up 1" /d "Opdrachtregelfunctionaliteit" /v:yes /r:no /l:s /rs:no /hc:on
In dit voorbeeld wordt een normale back-up van de externe share \\iggy-multi\c$ gemaakt. De back-up krijgt de naam 'Mijn taak 1'. Er wordt een tape gebruikt uit de mediapool van Back-up en de tape krijgt de naam 'Opdrachtregelback-up 1'. U kunt 'Opdrachtregelfunctionaliteit' in de opdracht vervangen door de feitelijke beschrijving van uw back-up. Deze back-up wordt gecontroleerd nadat de back-uptaak is voltooid. Toegang is niet beperkt tot de eigenaar of beheerder, en het registratieniveau is ingesteld op 'summary only'. Er wordt geen back-up gemaakt van de gegevens in externe opslag en hardwarecompressie is niet ingeschakeld.

Voorbeeld 2

ntbackup backup d:\ /j "Mijn taak 2" /a /t "Opdrachtregelback-up 1" /m copy
In dit voorbeeld wordt een kopieback-up van het lokale station D:\ gegenereerd. Deze back-up krijgt de naam 'Mijn taak 2'. De back-upbestanden en -mappen worden toegevoegd aan de tape met de naam 'Opdrachtregelback-up 1'.

Voorbeeld 3

ntbackup backup "@C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\opdrachtregel.bks" /j "My Job 3" /t "Opdrachtregelback-up 1" /n "Opdrachtregelback-up 2"
In dit voorbeeld wordt het type back-up gegenereerd dat u hebt opgegeven in de grafische versie van het programma Back-up. In dit voorbeeld worden de bestanden waarvan een back-up gemaakt moet worden, opgegeven in het back-upselectiebestand Opdrachtregel.bks, dat zich bevindt in de map C:\Program Files\Windows NT\Ntbackup\Data. De back-uptaak krijgt de naam 'Mijn taak 3'. De tape met de naam 'Opdrachtregelback-up 1' krijgt de nieuwe naam 'Opdrachtregelback-up 2'.

Voorbeeld 4

Met de volgende drie opdrachten voert u vanaf de opdrachtregel een back-up uit naar een bestand:
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Opdrachtregelback-up 4" /f "D:\backup.bkf"


ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Opdrachtregelback-up 5" /f "D:\backup.bkf" /a

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Opdrachtregelback-up 6" /f "D:\backup.bkf" Het eerste voorbeeld laat zien hoe u een back-up van \\iggy-multi\d$ maakt naar het bestand D:\Backup.bkf.
In het tweede voorbeeld ziet u hoe u dezelfde back-up aan hetzelfde bestand toevoegt.
In het derde voorbeeld ziet u hoe u het bestand overschrijft door dezelfde back-up.
In de drie voorbeelden kunt u de stationsletter vervangen door een volledige UNC-naam. In plaats van d:\backup.bkf kunt u bijvoorbeeld ook \\iggy-multi\d$\backup.bkf als back-upbestemming opgeven.
Alle drie de voorbeelden gebruiken de standaardwaarden van het programma Back-up voor het type back-up, verificatie-instelling, registratieniveau, hardwarecompressie en andere beperkingen.

U start de grafische versie van het programma Back-up door op Start te klikken, achtereenvolgens naar Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeembeheer te wijzen en op Back-up te klikken.

Terug naar begin

Referenties

Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma Back-up klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

326216 De back-upfunctie gebruiken voor het maken van back-ups en het herstellen van gegevens in Windows Server 2003

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 814583 - Laatst bijgewerkt: 7 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback