De functie voor het herstellen en terugzetten van het systeem kan niet worden uitgeschakeld in Windows XP SP1

Symptomen

Windows XP Service Pack 1 (SP1) roept geen foutbericht over een fatale systeemfout aan als in Windows een beschadigde registervermelding wordt aangetroffen. Als u de oorzaak van de registerbeschadiging wilt bepalen, kunt u het beschadigde register pas opnieuw samenstellen nadat Windows heeft geprobeerd de fout te herstellen.

Oorzaak

Windows XP SP1 bevat een registertolerantiefunctie voor het automatisch verwijderen van beschadigde registersleutels wanneer Windows wordt gestart, en wanneer een gebruikerscomponent wordt geladen als een gebruiker zich aanmeldt of een component laadt met de Register-editor.

Oplossing

Informatie over servicepacks

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.
De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het hulpprogramma Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
----------------------------------------------------------
20-feb-2003 14:22 5.1.2600.1171 1.892.352 Ntkrnlmp.exe
20-feb-2003 14:22 5.1.2600.1171 1.948.416 Ntkrnlpa.exe
20-feb-2003 14:22 5.1.2600.1171 1.921.024 Ntkrpamp.exe
20-feb-2003 14:22 5.1.2600.1171 1.924.608 Ntoskrnl.exe

De functie voor het herstellen en terugzetten van het systeem uitschakelen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003


Als u de functie voor het herstellen en terugzetten van het systeem wilt uitschakelen, installeert u de in dit artikel beschreven hotfix en brengt u de volgende wijzigingen aan in het register:

Sleutel: \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager
Naam: SelfHealingEnabled
DWORD-waarde: 0, geeft aan dat de functie is uitgeschakeld

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Meer informatie

Nadat u de functie voor het herstellen en terugzetten van het systeem hebt uitgeschakeld, kan Windows worden afgebroken met een van de volgende foutberichten als een beschadigde vermelding wordt aangetroffen:
  • Unexpected Shutdown - Stop:0xc0000135
  • Stop: 0xc0000218 {Registerbestandsfout}
    Het register kan het volgende onderdeel (bestand) niet laden:
    \SystemRoot\System32\Config\SYSTEM of het logboekbestand of vervangende bestand van het onderdeel.
    Het is beschadigd, niet aanwezig of niet schrijfbaar.
Eigenschappen

Artikel-id: 815011 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback