FIX: Afspelen van hardwarematige ASF-bestanden wordt afgebroken in Windows Media Player 9

Symptomen

Als u bepaalde ASF-bestanden afspeelt die zijn gemaakt door hardwareapparaten, wordt drie of vier minuten nadat het afspelen is gestart, het volgende foutbericht weergegeven:
0xC00D1199 -- Kan het bestand niet afspelen. Het bestand is beschadigd of de speler ondersteunt het door u afgespeelde bestand niet.
Dit foutbericht kan ook worden weergegeven als u de nummers voorbij de markering van drie of vier minuten probeert af te spelen met behulp van de afspeelbalk.

Oorzaak

Als u bestanden afspeelt in toepassingen die zijn gemaakt voor Windows-mediabestanden, voeren deze toepassingen bepaalde controles uit om vast te stellen of een pakket geldig is. Vanwege de maximumwaarde voor numerieke gegevenstypen werken Windows-mediabestanden niet goed in gevallen waarin de tijd omloopt.

Oplossing

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Downloaden Het pakket wm816044 nu downloaden.Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

De versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum     Tijd  Versie   Grootte    Bestandsnaam ------------------------------------------------------ 04-mrt-2003 15:49 9.0.0.3001 2.058.888 Wmvcore.dll 

Status

Microsoft heeft bevestigd dat deze fout zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 816044 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback