Software extern installeren in Windows Server 2003 met Groepsbeleid

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel:
314934 Software extern installeren in Windows 2000 met Groepsbeleid

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u Groepsbeleid kunt gebruiken om automatisch programma's te distribueren naar clientcomputers of gebruikers. Gebruik Groepsbeleid om met behulp van de volgende methoden computerprogramma's te distribueren:
 • Software toewijzen
  U kunt een programmadistributie toewijzen aan gebruikers of computers. Als u het programma toewijst aan een gebruiker, wordt dit programma geïnstalleerd wanneer de gebruiker zich aanmeldt op de computer. Op het moment dat de gebruiker het programma voor het eerst uitvoert, wordt de installatie voltooid. Als u het programma toewijst aan een computer, wordt dit programma geïnstalleerd wanneer de computer wordt opgestart en is het beschikbaar voor alle gebruikers die zich op de computer aanmelden. Op het moment dat een gebruiker het programma voor het eerst uitvoert, wordt de installatie voltooid.
 • Software publiceren
  U kunt een programmadistributie publiceren naar gebruikers. Wanneer de gebruiker zich aanmeldt op de computer, wordt het gepubliceerde programma weergegeven in het dialoogvenster Software en kan het vanaf daar worden geïnstalleerd.
Opmerking Voor de automatische installatie van Groepsbeleid in Windows Server 2003 moet op clientcomputers Microsoft Windows 2000 of hoger worden uitgevoerd.

Terug naar begin

Een distributiepunt maken

Wanneer u een computerprogramma wilt publiceren of toewijzen, moet u een distributiepunt op de server maken:
 1. Meld u als beheerder aan op de servercomputer.
 2. Maak een gedeelde netwerkmap waarin u het te distribueren Microsoft Windows Installer-pakket (MSI-bestand) kunt opslaan.
 3. Geef machtigingen op voor de gedeelde map om toegang tot het distributiepakket mogelijk te maken.
 4. Kopieer of installeer het pakket op het distributiepunt. Als u bijvoorbeeld Microsoft Office XP wilt distribueren, voert u eerst de beheerdersinstallatie (setup.exe /a) uit om de bestanden naar het distributiepunt te kopiëren.
Terug naar begin

Een groepsbeleidobject maken

U maakt als volgt een groepsbeleidobject dat u gebruikt voor distributie van het softwarepakket:
 1. Start de module Active Directory: gebruikers en computers. Klik hiertoe op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op uw domein. Klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Groepsbeleid en klik op Nieuw.
 4. Typ een naam voor dit nieuwe beleid (bijvoorbeeld Office XP-distributie) en druk op Enter.
 5. Klik op Eigenschappen en open het tabblad Beveiliging.
 6. Schakel het selectievakje Groepsbeleid toepassen uit voor de beveiligingsgroepen waarop u dit beleid niet wilt toepassen.
 7. Schakel het selectievakje Groepsbeleid toepassen in voor de groepen waarop u dit beleid wel wilt toepassen.
 8. Klik op OK wanneer u klaar bent.
Terug naar begin

Een pakket toewijzen

U kunt een programma toewijzen aan computers waarop Windows Server 2003, Windows 2000 of Microsoft Windows XP Professional wordt uitgevoerd, of aan gebruikers die zich op een van deze computers aanmelden:
 1. Start de module Active Directory: gebruikers en computers. Klik hiertoe op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op uw domein en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Groepsbeleid, selecteer het gewenste groepsbeleidobject en klik op Bewerken.
 4. Vouw onder Computerconfiguratie het onderdeel Software-instellingen uit.
 5. Klik met de rechtermuisknop op Software-installatie, wijs Nieuw aan en klik op Pakket.
 6. Typ in het dialoogvenster Openen het volledige UNC-pad (Universal Naming Convention) van het gedeelde Installer-pakket. Typ bijvoorbeeld \\bestandsserver\share\bestandsnaam.msi.

  Belangrijk Gebruik niet de knop Bladeren om naar de locatie te gaan. Geef het UNC-pad van het gedeelde installatiepakket op.
 7. Klik op Openen.
 8. Klik op Toegewezen en vervolgens op OK. Het pakket wordt weergegeven in het rechterdeelvenster van het venster Groepsbeleid.
 9. Sluit de module Groepsbeleid af, klik op OK en sluit de module Active Directory: gebruikers en computers af.
 10. Het beheerde softwarepakket wordt automatisch geactiveerd wanneer de clientcomputer wordt gestart.
Terug naar begin

Een pakket publiceren

U kunt een pakket publiceren naar computergebruikers en het pakket beschikbaar maken voor installatie vanuit Software in het Configuratiescherm:
 1. Start de module Active Directory: gebruikers en computers. Klik hiertoe op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op uw domein en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Groepsbeleid, klik op het gewenste groepsbeleidobject en klik op Bewerken.
 4. Vouw onder Gebruikersconfiguratie het onderdeel Software-instellingen uit.
 5. Klik met de rechtermuisknop op Software-installatie, wijs Nieuw aan en klik op Pakket.
 6. Typ in het dialoogvenster Openen het volledige UNC-pad van het gedeelde Installer-pakket. Typ bijvoorbeeld \\bestandsserver\share\bestandsnaam.msi.

  Belangrijk Gebruik niet de knop Bladeren om naar de locatie te gaan. Geef het UNC-pad van het gedeelde installatiepakket op.
 7. Klik op Openen.
 8. Klik op Publiceren en klik vervolgens op OK.
 9. Het pakket wordt weergegeven in het rechterdeelvenster van het venster Groepsbeleid.
 10. Sluit de module Groepsbeleid af, klik op OK en sluit de module Active Directory: gebruikers en computers af.
 11. Het pakket testen:

  Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
  1. Meld u aan op een werkstation waarop Windows 2000 Professional of Windows XP Professional wordt uitgevoerd met de account waarnaar u het pakket hebt gepubliceerd.
  2. Klik in Windows XP op Start en op Configuratiescherm.
  3. Dubbelklik op Software en klik op Nieuwe programma's toevoegen.
  4. Klik in de lijst Programma's toevoegen vanaf het netwerk op het programma dat u hebt gepubliceerd en klik op Toevoegen. Het programma wordt geïnstalleerd.
  5. Klik op OK en klik op Sluiten.
Terug naar begin

Een pakket opnieuw implementeren

U zult een softwarepakket in sommige situaties opnieuw willen implementeren. Bijvoorbeeld nadat het pakket is bijgewerkt of gewijzigd. Een pakket opnieuw implementeren:
 1. Start de module Active Directory: gebruikers en computers. Klik hiertoe op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op uw domein en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Groepsbeleid, klik op het groepsbeleidobject dat u hebt gebruikt voor implementatie van het pakket en klik op Bewerken.
 4. Vouw de container Software-instellingen uit zodat de softwarevermelding wordt weergegeven die u voor implementatie van het pakket hebt gebruikt.
 5. Klik op de software-installatiecontainer die het pakket bevat.
 6. In het rechterdeelvenster van het dialoogvenster Groepsbeleid klikt u met de rechtermuisknop op het programma, wijst u Alle taken aan en klikt u op Toepassing opnieuw distribueren. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Het opnieuw distribueren van deze toepassing zal de toepassing overal opnieuw installeren waar de toepassing reeds is geïnstalleerd. Wilt u doorgaan?
 7. Klik op Ja.
 8. Sluit de module Groepsbeleid af, klik op OK en sluit de module Active Directory: gebruikers en computers af.
Terug naar begin

Een pakket verwijderen

U kunt een gepubliceerd of toegewezen pakket als volgt verwijderen:
 1. Start de module Active Directory: gebruikers en computers. Klik hiertoe op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op uw domein en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Groepsbeleid, klik op het groepsbeleidobject dat u hebt gebruikt voor implementatie van het pakket en klik op Bewerken.
 4. Vouw de container Software-instellingen uit zodat de softwarevermelding wordt weergegeven die u voor implementatie van het pakket hebt gebruikt.
 5. Klik op de software-installatiecontainer die het pakket bevat.
 6. In het rechterdeelvenster van het dialoogvenster Groepsbeleid klikt u met de rechtermuisknop op het programma, wijst u Alle taken aan en klikt u op Verwijderen.
 7. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Klik op De installatie van de software onmiddellijk ongedaan maken voor gebruikers en computers en klik op Volgende.
  • Klik op Gebruikers kunnen de software blijven gebruiken, maar nieuwe installaties ervan zijn niet mogelijk en klik vervolgens op OK.
 8. Sluit de module Groepsbeleid af, klik op OK en sluit de module Active Directory: gebruikers en computers af.
Terug naar begin

Problemen oplossen

Gepubliceerde pakketten worden weergegeven op een clientcomputer nadat u deze hebt verwijderd met een groepsbeleid

Deze situatie kan zich voordoen als een gebruiker het programma heeft geïnstalleerd, maar nog niet gebruikt. Op het moment dat de gebruiker het gepubliceerde programma voor het eerst start, wordt de installatie voltooid. Het programma wordt door Groepsbeleid verwijderd.

Terug naar begin

Referenties

Als u meer informatie wilt over implementatie van software met behulp van Groepsbeleid, klikt u op het volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

304953 Office XP installeren via een netwerk

302430 Software toewijzen aan een specifieke groep met behulp van Groepsbeleid

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 816102 - Laatst bijgewerkt: 16 jul. 2013 - Revisie: 1

Feedback