De functie AutoPlay werkt niet en een geplaatste cd of dvd wordt niet weergegeven in Deze computer

Symptomen

Wanneer u een cd of dvd in het cd-rom- of dvd-rom-station plaatst, kunt u de volgende problemen ondervinden:
 • De functie AutoPlay werkt niet. Programma's of bestanden waarvan u verwacht dat deze automatisch worden gestart of geopend, starten of openen niet wanneer u de media in het station plaatst.
 • Het cd-rom- of dvd-rom-pictogram in Deze computer wordt niet bijgewerkt als u van media verandert. Als u bijvoorbeeld een audio-cd vervangt door een installatie-cd-rom van een programma en u opent Deze computer, geeft het pictogram mogelijk nog steeds 'Audio-cd' weer.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de functie AutoPlay door een achtergrondservice of -programma wordt verstoord.

Oplossing

Informatie over het service pack

U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.
De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam
---------------------------------------------------------
28-apr-2003 11:08 6.0.2800.1214 8.240.640 Shell32.dll

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 817357 - Laatst bijgewerkt: 31 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback