Overzicht van het Advanced Networking Pack voor Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt het Advanced Networking Pack voor Windows XP Service Pack 1 (SP1) beschreven. Het Advanced Networking Pack is een invoegtoepassing voor Windows XP SP1 die bestaat uit een bijgewerkte IPv6-netwerkstack (Internet Protocol versie 6), een IPv6-firewall voor internetverbindingen en het peer-to-peer-netwerkplatform van Microsoft. Het optionele peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows biedt peer-to-peer-programma's op verschillende computers de mogelijkheid rechtstreeks met elkaar te communiceren via NAT-apparaten (Network Address Translation) en via internet.

Dit artikel bevat informatie over het installeren van het Advanced Networking Pack voor Windows XP en het peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows XP. Verder wordt in dit artikel de IPv6 Teredo NAT-overbruggingstechnologie behandeld, worden enkele bekende problemen genoemd en wordt beschreven hoe u deze problemen kunt opsporen en oplossen.

Terug naar begin

Het Advanced Networking Pack voor Windows XP

Als u het Advanced Networking Pack voor Windows XP installeert, wordt IPv6 bijgewerkt en wordt de IPv6-firewall voor internetverbindingen geïnstalleerd. Standaard worden er in de firewall niet automatisch poorten geopend nadat de update is geïnstalleerd. Gebruik het Advanced Networking Pack voor Windows XP als u software hebt die deze functionaliteit vereist of als u aangepaste programma's wilt ontwikkelen die gebruikmaken van de peer-to-peer-netwerkinfrastructuur van Windows.


Terug naar begin

Het Advanced Networking Pack voor Windows XP SP1 downloaden en installeren

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website Microsoft Windows Update en installeert u update 817778:Beheerders kunnen deze update voor installatie op meerdere computers downloaden via het Microsoft Downloadcentrum of de Windows Update-catalogus. Als u de update wilt ophalen om deze op een later tijdstip te installeren, zoekt u dit artikelnummer op met behulp van de geavanceerde zoekopties in de Windows Update-catalogus. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates uit de Windows Update-catalogus:
323166 Procedure: Windows-updates en -stuurprogramma's downloaden van de Windows Update-catalogus
Downloadcentrum
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Downloaden Het pakket WindowsXP-KB817778-x86-ENU.exe nu downloaden.Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Als u deze update wilt installeren, voert u het gedownloade bestand uit met de gewenste Setup-schakelopties.
Setup-schakelopties
Dit updatepakket kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /? De lijst met Setup-schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Als u het pakket bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, typt u de volgende opdracht:
windowsxp-kb817778-x86-enu.exe /u /q
Als u het pakket wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdracht:
windowsxp-kb817778-x86-enu.exe /z
Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht.

Beheerders kunnen deze update ook implementeren met behulp van Microsoft SUS (Software Update Services).
Als u meer informatie wilt over SUS, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
810796 Technisch rapport: Overzicht technisch rapport Software Update Services
Terug naar begin

Het Advanced Networking Pack voor Windows XP installeren

Het Advanced Networking Pack voor Windows XP installeren:
 1. Meld u bij Windows aan als beheerder.
 2. Als Windows XP Peer-to-Peer Update Beta op de computer is geïnstalleerd, verwijdert u deze update.
 3. Open Windows Verkenner en open de map met het Setup-bestand dat u hebt gedownload.
 4. Voer Setup uit. Hiertoe dubbelklikt u op het uitvoerbare bestand (.EXE).
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om het Advanced Networking Pack voor Windows XP op de computer te installeren.
 6. Nadat Setup is voltooid, start u de computer opnieuw op.
Terug naar begin

Het Advanced Networking Pack voor Windows XP verwijderen

Het Advanced Networking Pack voor Windows XP verwijderen:
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik op Software.
 3. Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's op Advanced Networking Pack voor Windows XP en klik op Verwijderen.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om het Advanced Networking Pack voor Windows XP van de computer te verwijderen.
 5. Start vervolgens de computer opnieuw op.
Beheerders kunnen dit pakket ook verwijderen met het hulpprogramma Spunist.exe. U vindt dit hulpprogramma in de map %Windir%\$NTUninstallKB817778$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende Setup-schakelopties gebruiken:
 • /? De lijst met Setup-schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
Terug naar begin

Controleren of het Advanced Networking Pack voor Windows XP is geïnstalleerd

U kunt controleren of het Advanced Networking Pack voor Windows XP is geïnstalleerd door de bestanden op uw computer te vergelijken met de volgende bestandsgegevens. U kunt ook controleren of in de volgende registersleutel de DWORD-waarde Installed aanwezig is en is ingesteld op 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB817778
De Engelse versie van deze oplossing heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  
Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
----------------------------------------------------------
10-jul-03 16:19 5.1.2600.1240 95.232 6to4svc.dll
10-jul-03 16:19 5.1.2600.1240 31.232 Inetmib1.dll
30-jun-03 17:56 3.397 Ip6fw.inf
30-jun-03 20:35 5.1.2600.1240 29.952 Ip6fw.sys
30-jun-03 20:35 5.1.2600.1240 49.152 Ip6fwapi.dll
30-jun-03 20:35 5.1.2600.1240 16.384 Ip6fwcfg.dll
30-jun-03 20:35 5.1.2600.1240 40.448 Ip6fwhlp.dll
10-jul-03 16:19 5.1.2600.1240 79.872 Iphlpapi.dll
30-jun-03 20:30 5.1.2600.1240 48.640 Ipv6.exe
10-jul-03 16:19 5.1.2600.1240 54.272 Ipv6mon.dll
30-jun-03 17:56 6.157 Netip6.inf
10-jul-03 16:19 5.1.2600.1240 71.168 Netoc.dll
30-jun-03 20:10 9.328 Netoc.inf
30-jun-03 20:33 5.1.2600.1240 83.456 Netsh.exe
30-jun-03 20:38 5.1.2600.1240 109.056 P2p.dll
30-jun-03 17:56 6.592 P2p.inf
30-jun-03 20:38 5.1.2600.1240 79.872 P2pgasvc.dll
30-jun-03 20:38 5.1.2600.1240 294.912 P2pgraph.dll
30-jun-03 20:38 5.1.2600.1240 81.408 P2pnetsh.dll
30-jun-03 20:38 5.1.2600.1240 494.080 P2psvc.dll
30-jun-03 20:38 5.1.2600.1240 45.568 Pnrpnsp.dll
12-jun-03 20:36 2.1.4701.0 151.552 Sqldb20.dll
12-jun-03 20:36 2.1.4701.0 462.848 Sqlqp20.dll
12-jun-03 20:36 2.1.4701.0 110.592 Sqlse20.dll
30-jun-03 20:30 5.1.2600.1240 203.008 Tcpip6.sys
30-jun-03 20:35 5.1.2600.1240 11.776 Tunmp.sys
10-jul-03 16:19 5.1.2600.1240 70.656 Ws2_32.dll
10-jul-03 16:19 5.1.2600.1240 13.312 Wship6.dll
30-jun-03 17:49 5.1.2600.1240 172.544 Xpob2res.dll
30-jun-03 20:38 5.1.2600.1240 26.624 Npcustom.dll
Terug naar begin

Het peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows XP

Het peer-to-peer-netwerk van Windows is een platform voor ontwikkelaars waarop zij peer-to-peer-toepassingen kunnen maken voor computers waarop Windows XP wordt uitgevoerd. Softwareontwikkelaars kunnen gebruikmaken van krachtige pc's die zijn verbonden met internet, om interessante gedistribueerde toepassingen te maken of om bestaande toepassingen te verbeteren zodat deze op een nieuwe, efficiëntere manier kunnen samenwerken.

Het peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows schakelt IPv6 en de IPv6-firewall voor internetverbindingen in (als deze nog niet zijn ingeschakeld op de computer) en opent de poorten 3587 (TCP) en 3540 (UDP) van de IPv6-firewall voor internetverbindingen.

Als u het Advanced Networking Pack voor Windows XP installeert en het optionele peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows op de computer inschakelt, stelt u de volgende technologieën in werking:
 • Naamomzetting voor peer-to-peer-netwerken van Windows

  De PNRP-naamruimteprovider (Peer Name Resolution Protocol) biedt een API die de omzetting van namen in eindpunten (IPv6-adres of poortnummer) voor een peer-to-peer-netwerk mogelijk maakt.
 • Graphing voor peer-to-peer-netwerken van Windows

  Met graphing is efficiënte multipoint-communicatie tussen een reeks nauw met elkaar verbonden peers mogelijk. Graphing stelt programma's in staat hun eigen beveiligingsmodellen en IP-omzettingsmechanismen te gebruiken.
 • Groepering voor peer-to-peer-netwerken van Windows

  Standaard vormt groepering de beveiligingslaag die boven een graph wordt geboden. De beveiligingslaag bepaalt het beveiligingsmodel achter het maken van groepen, het uitnodigen van leden en het maken van een verbinding met de groep. Bovendien wordt voor het groeperen gebruik gemaakt van PNRP als het naamomzettingsprotocol en krijgen meerdere programma's de mogelijkheid om dezelfde graph te delen.
 • Identiteitenbeheer voor peer-to-peer-netwerken van Windows

  Met Identiteitenbeheer kunnen er peer-to-peer-identiteiten worden gebruikt in het PNRP en bij het groeperen.
Terug naar begin

Het peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows XP inschakelen

Het peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows XP inschakelen:

Opmerking Voordat u het optionele peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows kunt inschakelen, moet u het Advanced Networking Pack voor Windows XP op de computer installeren als dit nog niet is gebeurd.
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik op Software.
 3. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen. De wizard Windows-onderdelen wordt gestart.
 4. Klik op Netwerkservices (maar schakel het selectievakje niet uit) en klik vervolgens op Details.
 5. Schakel het selectievakje Peer-to-Peer in en klik op OK.
 6. Klik op Volgende.
 7. Volg de aanwijzingen op de overige pagina's van de wizard om het onderdeel op de computer te installeren.
Terug naar begin

Het peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows XP uitschakelen

Het peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows XP uitschakelen:
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik op Software.
 3. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen. De wizard Windows-onderdelen wordt gestart.
 4. Klik op Netwerkservices (maar schakel het selectievakje niet uit) en klik vervolgens op Details.
 5. Schakel het selectievakje Peer-to-Peer uit en klik op OK.
 6. Klik op Volgende.
 7. Volg de aanwijzingen op de overige pagina's van de wizard om het onderdeel van de computer te verwijderen.
Opmerking Als de IPv6-firewall voor internetverbindingen is ingeschakeld en u het peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows uitschakelt, worden de poorten 3587(TCP) en 3540 (UDP) automatisch gesloten.


Terug naar begin

De IPv6 (Internet Protocol versie 6) Teredo NAT-overbruggingstechnologie

IPv6 is het nieuwe internetprotocol dat communicatie tussen computers in een groot aantal verschillende netwerken mogelijk maakt. IPv6 Teredo is een overgangstechnologie die automatische IPv6-tunneling mogelijk maakt tussen hosts die via één of meer IPv4 NAT-apparaten met elkaar zijn verbonden.

IPv6-verkeer van Teredo-hosts kan stromen via NAT-apparaten omdat een IPv4 UDP-bericht (User Datagram Protocol) het verkeer inkapselt. Als het NAT-apparaat UDP-poortvertaling ondersteunt, ondersteunt het NAT-apparaat Teredo. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door een 'symmetrisch' NAT-apparaat. Gebruik van symmetrische NAT-apparaten wordt niet ondersteund. Symmetrische NAT-apparaten worden zelden gebruikt.


De Microsoft-implementatie van IPv6 Teredo is gebaseerd op IETF (Internet Engineer Task Force) Internet Draft versie 8, 'Teredo: IPv6-tunneling met behulp van UDP via NAT-apparaten'. Teredo stelt andere hosts op internet in staat om rechtstreeks met uw computer te communiceren en maakt daarmee ook rechtstreekse communicatie tussen peer-clients op internet mogelijk.

De volgende onderdelen van de IPv6 Teredo NAT-overbruggingstechnologie zijn in het Advanced Networking Pack voor Windows XP opgenomen:
 • Teredo-client

  Een Teredo-client is een host die een Teredo-adrestoewijzing kan verkrijgen, NAT-toewijzingen kan beheren en IPv6-verkeer kan tunnelen via het IPv4-internet. Teredo-clients sturen NAT-toewijzingsinitialisatiepakketten door van Teredo-clients naar knooppunten in het IPv6-internet en andersom.
 • Host-specifieke Teredo-relay

  Een host-specifieke Teredo-relay is een host die pakketten doorstuurt van Teredo-clients naar IPv6-internetknooppunten en andersom.
Opmerking Op dit moment worden alleen Teredo-clients ondersteund in het Advanced Networking Pack voor Windows XP. De host-specifieke Teredo-relay wordt automatisch geconfigureerd wanneer dat vereist is. IPv6-internetknooppunten kunnen alleen beschikken over een host-specifieke relay om de Teredo-client te bereiken als het Advanced Networking Pack voor Windows XP wordt uitgevoerd. Deze internetknooppunten kunnen ook een openbare Teredo-relay gebruiken. Als er geen openbare Teredo-relay beschikbaar is, moeten Teredo-clients die verbinding maken met een Windows XP-compatibele IPv6-host waarop het Advanced Networking Pack niet wordt uitgevoerd, mogelijk gebruikmaken van IPv4.

Terug naar begin

De IPv6 Teredo-client configureren

Als u het Advanced Networking Pack voor Windows XP op de computer installeert, wordt de computer automatisch zo geconfigureerd dat de Teredo-client wordt ingeschakeld. In de meeste gevallen hoeft u deze configuratie niet te wijzigen. Als u deze instellingen echter moet wijzigen, kunt u het opdrachtregelprogramma netsh interface ipv6 gebruiken. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ cmd in het vak Openen en druk op ENTER.
 3. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:
  netsh
  interface
  ipv6
Gebruik voor het configureren van de IPv6 Teredo-client de opdracht set teredo achter de opdrachtprompt netsh interface ipv6. Voor de opdracht set teredo wordt de volgende syntaxis gebruikt:
set teredo [[type]=disabled | client | enterpriseclient | default] [[Servernaam=]Hostnaam | IPv4-adres | default] [[RefreshInterval=]waarde | default][[ClientPort=] set value | default
U kunt bij de opdracht set teredo de volgende parameters gebruiken:
 • type: hiermee geeft u een van de volgende opties op:
  • disabled: Schakel de Teredo-service uit.
  • client: Schakel de Teredo-client in.
  • enterpriseclient: Sta de Teredo-client toe te werken in een beheerd netwerk.
 • Servernaam: Hier geeft u de naam of het IPv4-adres van de Teredo-server op.
 • RefreshInterval: Hier geeft u het vernieuwingsinterval van de client op (in seconden).
 • ClientPort: Hiermee staat u gebruikers toe een UDP-poort op te geven. Als u deze optie niet gebruikt, specificeert de computer het UDP.
Zie de sectie 'Aanvullende informatie over het configureren van NAT-apparaten' verderop in dit artikel als u wilt weten wanneer u de opties enterpriseclient en ClientPort moet gebruiken.

In het onderdeel Help en ondersteuning van Windows XP vindt u meer informatie over netsh. Klik op Start, klik op Help en ondersteuning, typ in het vak Zoeken de tekst netsh gebruiken en druk op ENTER om de onderwerpen weer te geven.

Terug naar begin

De interoperabiliteit NAT en IPv6 Teredo

Teredo is een IPv6-technologie die NAT-apparaten overbrugt om te zorgen voor end-to-end-connectiviteit tussen IPv6-knooppunten. Gezien het brede assortiment NAT-apparaten dat bij verschillende leveranciers beschikbaar is, werkt Teredo echter mogelijk niet juist in combinatie met een bepaald NAT-apparaat. De volgende NAT-apparaten zijn uitgebreid getest en van deze apparaten is bekend dat ze met Teredo kunnen werken:
LinkSys BEFW11S4 v.1
Linksys BEFSR41
Linksys BEFSR1

D-Link DI-713 met firmwareversie 2.53b9

NETGEAR RP614

NETGEAR RP114

NETGEAR MR314

NETGEAR FVS318

Microsoft MN-100 Wired Base Station
Siemens SpeedStream 2602 NAT Router

SMC 7004VBR

SMC 7004AWBR
Belkin F5D6230-3

3Com 3C855

Windows XP Internet-verbinding delen
U kunt de volgende apparaten bijwerken zodat ze met Teredo kunnen werken:
D-Link DI-604
D-Link DI-614
U kunt het volgende apparaat zodanig configureren dat het met Teredo kan werken:
Microsoft Broadband Wireless Base Station - MN-500
Als het NAT-apparaat waarover u beschikt niet in de lijst voorkomt, houdt dat niet in dat Teredo niet werkt in combinatie met uw NAT-apparaat. Als u wilt controleren of Teredo goed werkt, kunt u het opdrachtregelprogramma netsh interface ipv6 gebruiken. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.

 2. Typ cmd in het vak Openen en druk op ENTER.
 3. Typ het volgende bij de opdrachtprompt en druk op ENTER:
  netsh interface ipv6 show teredo

  De uitvoer omvat onder andere een lijst waarin de huidige status van Teredo wordt weergegeven. Als uw client geen gebruik kan maken van Teredo, wordt bij State de waarde Offline weergegeven en wordt bij Error meer informatie weergegeven over de reden waarom de client Teredo niet kan gebruiken. Mogelijk kunt u uw apparaat zodanig configureren dat het wel gebruik kan maken van Teredo.
Zie de sectie 'Aanvullende informatie over het configureren van NAT-apparaten' verderop in dit artikel voor meer informatie.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.


Terug naar begin

Aanvullende informatie over het configureren van NAT-apparaten

UPnP-ondersteuning

Mogelijk bent u in het bezit van een apparaat dat UPnP (Universal Plug and Play) ondersteunt. UPnP is een configuratieprotocol dat door vele apparaten wordt ondersteund. De Teredo-client probeert automatisch NAT-apparaten te configureren die UPnP ondersteunen, maar verder geen Teredo-verkeer toestaan. Dit proces vindt automatisch plaats. U hoeft geen extra instellingen te configureren. Elk NAT-apparaat is echter anders. Mogelijk ondersteunt het apparaat wel UPnP, maar moet de gebruiker dit zelf inschakelen. Raadpleeg de documentatie bij het NAT-apparaat om vast te stellen of uw apparaat UPnP ondersteunt.

ClientPort

Mogelijk kunt u ook handmatig een specifieke UDP-poort configureren die de Teredo-client vervolgens kan gebruiken. Voor bepaalde NAT-apparaten zijn netwerkprogramma's vereist om dezelfde poort voor elke verbinding te gebruiken. Als uw NAT-apparaat Teredo lijkt te blokkeren, kunt u de optie ClientPort gebruiken om een specifieke poort in te stellen. De optie ClientPort is al beschreven in de sectie 'De IPv6 Teredo-client configureren' van dit artikel, De poort kan een nummer tussen 1024 en 65356 hebben.

EnterpriseClient

De Teredo-client wordt automatisch uitgeschakeld als de computer lid is van een bedrijfsdomein of als er een firewall is gedetecteerd. Als u Teredo wilt gebruiken vanuit een bedrijfsnetwerk, moet u contact opnemen met de netwerkbeheerder voordat u de optie EnterpriseClient gebruikt. Deze instelling overschrijft de standaardprocedure en probeert Teredo in te schakelen op de clientcomputer, zelfs als de client lid is van een domein.


Terug naar begin

De IPv6-firewall voor internetverbindingen inschakelen

Wanneer u het Advanced Networking Pack voor Windows XP installeert, worden IPv6 en de IPv6-firewall voor internetverbindingen geïnstalleerd maar nog niet ingeschakeld. Als IPv6 wordt ingeschakeld, wordt de IPv6-firewall voor internetverbindingen automatisch ingeschakeld voor alle netwerkverbindingen. De IPv6-firewall voor internetverbindingen staat los van de IPv4-firewall voor internetverbindingen die bij Windows XP wordt geleverd. Als gevolg daarvan worden de statistische gegevens en andere gegevens van de IPv6-firewall voor internetverbindingen niet in de map Netwerkverbindingen weergegeven. U kunt in de map Netwerkverbindingen alleen de gegevens van de IPv4-firewall voor internetverbindingen bekijken.

De IPv6-firewall voor internetverbindingen biedt de volgende mogelijkheden:
 • Statusbepalende filters voor uitgaand verkeer
 • Ongevraagd binnenkomend verkeer wordt automatisch en zonder kennisgeving verwijderd
 • Poortconfiguratie

  Als u het Advanced Networking Pack voor Windows XP installeert, blokkeert de IPv6-firewall voor internetverbindingen alle poorten voor binnenkomend verkeer. Als u het optionele peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows inschakelt, worden de poorten 3540 (UDP) en 3587 (TCP) geopend voor binnenkomend verkeer. Bovendien kunt u poorten handmatig configureren om ongevraagd verkeer vanuit het netwerk te accepteren. Als u bijvoorbeeld een webserver hebt waarop IPv6 is ingeschakeld, kunt u de IPv6-firewall voor internetverbindingen zodanig configureren dat ongevraagd IPv6-verkeer op TCP-poort 80 is toegestaan.
 • ICMP-configuratie

  U kunt ICMP-opties (Internet Control Message Protocol) configureren.
 • Gegevensregistratie in een logboek

  U kunt opgeven dat niet-bezorgde pakketten, succesvolle verbindingen of beide in een logboekbestand moeten worden vastgelegd. U kunt het logboek gebruiken om beveiligings- en prestatieproblemen op te lossen.
Als u meer informatie wilt over het configureren van de IPv6-firewall voor internetverbindingen, gaat u naar de volgende websites van Microsoft:Terug naar begin

De IPv6-firewall voor internetverbindingen handmatig inschakelen

De IPv6-firewall voor internetverbindingen wordt automatisch ingeschakeld als IPv6 op de computer wordt ingeschakeld. Er zijn geen extra handelingen vereist. Als u de IPv6-firewall voor internetverbindingen echter uitschakelt, kunt u deze handmatig opnieuw inschakelen.

De IPv6-firewall voor internetverbindingen inschakelen:
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik op Software.
 3. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen. De wizard Windows-onderdelen wordt gestart.
 4. Klik op Netwerkservices (maar schakel het selectievakje niet uit) en klik vervolgens op Details.
 5. Schakel het selectievakje IPv6 Internet Connection Firewall in en klik op OK.
 6. Klik op Volgende.
 7. Installeer het onderdeel volgens de aanwijzingen op het scherm.
Terug naar begin

De IPv6-firewall voor internetverbindingen uitschakelen

De IPv6-firewall voor internetverbindingen uitschakelen:
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik op Software.
 3. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen. De wizard Windows-onderdelen wordt gestart.
 4. Klik op Netwerkservices (maar schakel het selectievakje niet uit) en klik vervolgens op Details.
 5. Schakel het selectievakje IPv6 Internet Connection Firewall uit en klik op OK.
 6. Klik op Volgende.
 7. Verwijder het onderdeel volgens de aanwijzingen op het scherm.
Terug naar begin

Bekende problemen

 • Er ontstaan problemen met IPv6-verbindingen als u onjuiste firewall-instellingen gebruikt.

  U ondervindt mogelijk problemen bij het maken van verbindingen als de instellingen van de IPv4- of IPv6-firewall voor internetverbindingen niet op de juiste manier zijn geconfigureerd. Deze problemen kunt u oplossen door de volgende opdracht bij de opdrachtprompt te typen om de firewall-instellingen te vernieuwen:
  netsh interface ipv6 set teredo client
 • Peer-to-peer-poorten van Windows XP zijn niet geopend als u een nieuwe netwerkadapter installeert.

  Als Windows XP Peer-to-Peer Update Beta op de computer is geïnstalleerd, moet u deze update verwijderen voordat u het Advanced Networking Pack voor Windows XP installeert. Doet u dit niet, dan worden de juiste poorten voor de peer-to-peer-netwerkinfrastructuur van Windows XP niet geopend wanneer u een nieuwe netwerkadapter installeert. Dit probleem doet zich voor omdat niet alle poorten worden geopend in Windows XP Peer-to-Peer Update Beta. U kunt dit probleem oplossen door het peer-to-peer-netwerkonderdeel van Windows XP uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.
 • De gastaccount kan geen peer-to-peer-netwerkprogramma voor Windows XP gebruiken.

  U moet zich aanmelden met een andere gebruikersaccount dan de gastaccount als u de peer-to-peer-netwerkinfrastructuur van Windows XP wilt gebruiken.
 • Een toepassing, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer, kan geen domeinnamen ophalen van bepaalde DNS-servers (Domain Name System) nadat u IPv6 hebt ingeschakeld. Hierdoor krijgt u geen toegang tot bepaalde websites. Dit probleem doet zich voor als de toepassing zoekt naar een niet-'A'-record op de DNS-server en de server een gemachtigde reactie NXDOMAIN of NAME_ERROR (reactiecode 3) verzendt, terwijl er wel een 'A'-record (of Internet Protocol versie 4-host) voor de opgevraagde naam op die DNS-server bestaat. NXDOMAIN of NAME_ERROR in de reactie geeft aan dat er geen records voor die naam aanwezig zijn. Microsoft heeft bemerkt dat bepaalde DNS-serversoftware geen 'AAAA'-records (Internet Protocol versie 6) ondersteunt en onjuist reageert met NXDOMAIN, terwijl er voor de site wel een 'A'-record bestaat. Als u meer informatie over dit probleem wilt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  815768 Toepassing kan bepaalde domeinnamen niet ophalen
 • IPv6-verkeer wordt niet gefilterd door de IPv4-firewall voor internetverbindingen in Windows XP. Als u wilt dat IPv6-verkeer wordt gefilterd, moet u de IPv6-firewall voor internetverbindingen gebruiken die is opgenomen in het Advanced Networking Pack.
Terug naar begin

Referenties

Als u meer informatie wilt over IPv6, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Als u meer informatie wilt over Teredo, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 817778 - Laatst bijgewerkt: 14 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback