'Windows - Uitgestelde schrijfbewerkingen' foutbericht en gebeurtenis-ID 14800 worden weergegeven wanneer u probeert te kopiëren van een groot bestand naar een webmap met behulp van WebDAV

Symptomen

Als u probeert een bestand dat groter is dan 100 megabytes (MB) naar de serverlocatie van een met behulp van de Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)-service wilt kopiëren, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Windows – Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt
Ook wordt de volgende gebeurtenis-ID:

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat tijdens een WebDAV-verbinding, de
WinInet -functie afbreken van de gegevens in voldoende kleine stukken niet. Hierdoor kan het systeem een voldoende groot blok kernelgeheugen niet toewijzen en dus de werking van het kopiëren van bestanden is mislukt.

Oplossing

Microsoft Internet Explorer versie 6 voor Windows XP

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.
  Date     Time  Version      Size  File name
------------------------------------------------------------
03-Mar-2003 17:24 6.0.2800.1172 33,792 Ieuninst.exe
09-Mar-2003 08:42 6.0.2800.1173 26,624 Ieupdate.exe
11-Apr-2003 18:33 4,610 Q818060.inf
11-Apr-2003 18:33 4,689 Q818060_d.inf
11-Apr-2003 18:20 6.0.2800.1187 585,728 Wininet.dll


Microsoft Windows Server 2003

Als dit probleem optreedt op een computer met Windows Server 2003, kunt u Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) of een hotfix voor het probleem. Nadat u het servicepack of de hotfix hebt geïnstalleerd, moet u het register, zodat de correctie wijzigen.

Informatie over het service pack

Om dit probleem op te verkrijgen van het meest recente servicepack voor Microsoft Windows Server 2003. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
889100 het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Server 2003

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.
Vereisten
Er zijn geen vereisten vereist.
Opnieuw opstarten
U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix hebt toegepast.
Informatie over het vervangen van hotfixes
Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.
Bestandsinformatie
De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.
32-bits versies van Windows Server 2003
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
26-Oct-2004 19:56 6.0.3790.226 626,176 Wininet.dll
Windows Server 2003, Enterprise Edition voor Itanium-systemen
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
26-Oct-2004 19:59 6.0.3790.226 1,505,280 Wininet.dll IA-64
26-Oct-2004 19:56 6.0.3790.226 626,176 Wwininet.dll x86

Aanvullende installatie-instructies

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows


Nadat u Windows Server 2003 SP1 of Windows Server 2003 hotfix die wordt beschreven in dit artikel hebt geïnstalleerd, moet u het register, zodat de correctie wijzigen. U kunt de correctie op per gebruiker of op basis van per computer inschakelen. Zodat de correctie als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Regedit in het vak Openen en klik vervolgens op OK.
 2. Zoek de volgende per subsleutel van de gebruiker of computer subsleutel in het register.


  • Zoek de volgende subsleutel in het register per gebruiker configureren voor:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
   Opmerking Als de subsleutel FeatureControl niet bestaat:
   1. Hoofdvenstermet de rechtermuisknop, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op sleutel.
   2. Typ FeatureControl als de naam van de subsleutel en druk op ENTER.


  • Voor per Computerconfiguratie, zoekt u de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Voeg de subsleutel FEATURE_BUFFERBREAKING_818408 .
  1. FeatureControlmet de rechtermuisknop, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op sleutel.
  2. Typ FEATURE_BUFFERBREAKING_818408 als de naam van de subsleutel en druk op ENTER.
 4. Voeg de vermelding Iexplore.exe.
  1. FEATURE_BUFFERBREAKING_818408met de rechtermuisknop, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op DWORD-waarde.
  2. Typ Iexplore.exe als naam van de vermelding en druk op ENTER.
  3. Klik met de rechtermuisknop op Iexplore.exeen klik vervolgens op wijzigen.
  4. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 5. Het Svchost.exe-vermelding toevoegen.
  1. FEATURE_BUFFERBREAKING_818408met de rechtermuisknop, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op DWORD-waarde.

  2. Svchost.exe Typ als naam van de vermelding en druk op ENTER.
  3. Klik met de rechtermuisknop op Svchost.exeen klik vervolgens op wijzigen.
  4. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 6. Voeg de subsleutel Instellingen en de vermelding BufferBreakingSize.
  1. FEATURE_BUFFERBREAKING_818408met de rechtermuisknop, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op sleutel.
  2. Geef instellingen op als de naam van de subsleutel en druk op ENTER
  3. Instellingenmet de rechtermuisknop, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op DWORD-waarde.
  4. Typ BufferBreakingSize als naam van de vermelding en druk op ENTER.
  5. Klik met de rechtermuisknop op BufferBreakingSizeen klik vervolgens op wijzigen.
  6. Zorg ervoor dat onder Base hexadecimale is geselecteerd. Als dat niet het geval is, klikt u op hexadecimaal.
  7. Typ 02000000in het vak Waardegegevens en klik vervolgens op OK.
 7. Sluit de Register-Editor.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
In Windows Server 2003 Service Pack 1 werd voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 818408 - Laatst bijgewerkt: 14 feb. 2017 - Revisie: 1

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

Feedback