Foutbericht 'Deze wijziging is niet toegestaan omdat het document is vergrendeld' bij het bewerken van een document in Word 2003

Symptomen

Als u een document van Word 2003 wilt wijzigen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Deze wijziging is niet toegestaan omdat het document is vergrendeld.
Wanneer u een sectie van een beveiligd Word 2003-document probeert te vinden dat u kunt bewerken (bijvoorbeeld met Het volgende deel zoeken dat ik kan bewerken in het deelvenster Document beveiligen), verschijnt het volgende foutbericht:
Het doorzoeken van het document is voltooid.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als voor het document de bewerkingsbeperking Geen wijzigingen (Alleen-lezen) of Opmerkingen is ingeschakeld.

Word 2003 voldoet niet aan alle voorwaarden van een RM-programma (Rights Management). Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over Microsoft Rights Management:

Workaround

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:
  • Klik op Opmerking in het menu Invoegen.

    Opmerking Als u opmerkingen toevoegt aan dit document, kunt u de wijzigingen opslaan en het document inclusief uw opmerkingen terugsturen naar de afzender.

    -of-
  • Klik in het taakvenster Document beveiligen op Beveiliging stoppen.

    Opmerking Als het dialoogvenster Documentbeveiliging opheffen verschijnt en u een wachtwoord moet invoeren, is het document beveiligd met een wachtwoord en kunt u de beveiliging alleen opheffen als u het wachtwoord weet.

Meer informatie

Voor meer informatie over bewerkingsbeperkingen klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help, typt u bewerkingsbeperkingen in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om het onderwerp weer te geven.
Eigenschappen

Artikel-id: 818852 - Laatst bijgewerkt: 31 mrt. 2006 - Revisie: 1

Feedback