Problemen oplossen met het spelen met meerdere spelers bij Microsoft-spellen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie waarmee u beveiligingsinstellingen kunt verlagen of beveiligingsfuncties kunt uitschakelen op een computer. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van deze methode in uw configuratie. Als u deze methode implementeert, dient u extra stappen te nemen om uw systeem te beschermen.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de meeste bekende problemen bij het spelen met meerdere spelers kunt oplossen in de Microsoft-spellen die aan het begin van dit artikel worden vermeld. Als u het probleem niet kunt oplossen met de methoden in dit artikel, zijn mogelijk uw netwerkinstellingen verkeerd geconfigureerd. Microsoft Games Product Support biedt geen ondersteuning voor het configureren van uw persoonlijke netwerk, internetprovider, firewall of routers. Als u vermoedt dat uw persoonlijke netwerk, internetprovider, firewall of router de oorzaak is van het probleem, neemt u voor meer informatie contact op met de fabrikant van de hardware of de software of met uw internetprovider.

Als u probeert de spellen te starten of te spelen die aan het begin van dit artikel worden vermeld, treden een of meer van de volgende problemen op:
 • U kunt geen verbinding maken met de site of een sessie van het online spel.
 • U kunt niet deelnemen aan een spel voor meerdere spelers.
 • U kunt niet als host optreden voor een spel voor meerdere spelers.
 • Uw verbinding met een spelsessie voor meerdere spelers wordt verbroken.
 • Er wordt een foutbericht weergegeven als u verbinding maakt met een sessie voor meerdere spelers of als u wilt meespelen.
 • De snelheid van een spel voor meerdere spelers is traag.
Terug naar begin

Meer informatie

Belangrijk Deze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen kunnen uw computer of netwerk kwetsbaarder maken voor een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft adviseert het proces dat in dit artikel wordt beschreven om programma's te laten werken zoals ze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van dit proces in uw configuratie. Neem alle mogelijke extra maatregelen om uw systeem beter te beveiligen als u besluit dit proces te implementeren. Het is raadzaam dit proces alleen te gebruiken als dit echt noodzakelijk is.
Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.
Opmerking Een goede werking van spellen op internet is afhankelijk van diverse factoren, zoals de prestaties van uw computer, het lokale netwerk, de infrastructuur van uw internetprovider en de hoeveelheid verkeer op internet.
Terug naar begin

Methode 1: Controleren of alle spelers dezelfde versie van het spel gebruiken

Spelers kunnen alleen met elkaar verbinding maken als ze dezelfde versie van het spel gebruiken. Het is raadzaam dat alle spelers de laatste versie van het product gebruiken. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Methode 2: Controleren of er bekende problemen zijn

U kunt controleren of er bekende problemen zijn voor uw Microsoft-spelprogramma door naar de volgende Microsoft-website te gaan en het spel te selecteren of te zoeken:

Methode 3: Microsoft DirectX downloaden en installeren

Microsoft raadt aan dat alle deelnemende spelers dezelfde versie van DirectX gebruiken. Download en installeer de meest recente versie van DirectX van de volgende Microsoft-website: Als u reeds de meest recente versie van DirectX hebt geïnstalleerd, start u de computer 'schoon' op en installeert u DirectX opnieuw. Zie de sectie 'De computer opnieuw starten met de procedure voor schoon opstarten' in dit artikel voor informatie over het schoon opstarten van uw computer.

Als tijdens de installatie het foutbericht
De software die u installeert, voldoet niet aan de eisen van de Windows Logo-test, die op compatibiliteit met deze versie van Windows controleert. (Meer informatie over deze testprocedure.)
wordt weergegeven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
822798 U kunt enkele updates of programma's niet installeren
Terug naar begin

Methode 4: De computer opnieuw opstarten met de procedure voor schoon opstarten

Wanneer u Microsoft Windows start, kan tegelijkertijd ook andere software worden gestart. Dit kunnen antivirus- en systeemprogramma's zijn die conflicten kunnen veroorzaken met het spel. Hierdoor kan het spel worden afgesloten, kan een foutbericht worden weergegeven tijdens het spelen van een spel voor meerdere spelers of is het mogelijk dat het spel niet meer reageert (vastloopt). Als u de computer schoon opstart voordat u Setup start, voorkomt u dat deze programma's automatisch worden gestart. Ga als volgt te werk om een schone start uit te voeren in Microsoft Windows XP.

Opmerking U kunt deze procedure alleen uitvoeren wanneer u bent aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators. Als de computer met een netwerk is verbonden, kan het zijn dat netwerkbeleidsinstellingen u verhinderen deze procedure te voltooien.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK. Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt gestart.
 2. Open het tabblad Algemeen en klik op Selectief opstarten.
 3. Schakel onder Selectief (opstarten) de volgende selectievakjes uit:
  • Het System.ini-bestand verwerken
  • Het Win.ini-bestand verwerken
  • Opstartonderdelen in het geheugen laden
 4. Open het tabblad Services, schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen uit en klik op Alles uitschakelen.
 5. Klik op OK en klik op Opnieuw opstarten.

  Start het spel dat u wilt spelen. Nadat u het spel hebt afgesloten, stelt u de computer weer in om normaal op te starten. Hiervoor start u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie als volgt:
  1. Open het tabblad Algemeen.
  2. Klik op Normaal opstarten: alle apparaatstuurprogramma's en services in het geheugen laden.
  3. Klik op OK en klik op Opnieuw opstarten.
Klik op de knop Afspelen om deze demo met streaming media af te spelen.
To return to a regular startup after you clean boot the computer, click Play to view the streaming media demonstration.

Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
331796 Spelprogramma's: schoon opstarten om te voorkomen dat achtergrondprogramma's het spel beïnvloeden
Terug naar begin

Methode 5: Controleren of DirectX juist is geïnstalleerd

Ga als volgt te werk om te controleren of DirectX juist is geïnstalleerd en of u de juiste versie hebt van alle DirectX-bestanden:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ dxdiag in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open in het Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX het tabblad DirectX-bestanden.
 3. Controleer of de tekst 'Geen problemen gevonden' wordt weergegeven in het deelvenster Opmerkingen.

  Opmerking Als er problemen zijn gevonden, installeert u DirectX opnieuw.
 4. Open het tabblad Netwerk.
 5. Controleer of er geen symptomen van een beschadigde DirectPlay-installatie aanwezig zijn.

  Het gaat om de volgende symptomen:
  • De tekst 'Fouten' wordt weergegeven in het deelvenster Geregistreerde DirectPlay-serviceproviders.
  • De knop DirectPlay testen is niet beschikbaar (wordt grijs weergegeven).
  • In deze situatie wordt het volgende foutbericht weergegeven in het deelvenster Opmerkingen:
   De registerinformatie voor de DirectPlay8 TCP/IP Service Provider ontbreekt of is beschadigd.
   Opmerking Als deze symptomen zich voordoen, sluit u het Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX af en gaat u als volgt te werk:
   1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ regsvr32 dpnet.dll.
   2. Klik op OK. Het bericht 'DllRegisterServer in dpnet.dll geslaagd.' moet worden weergegeven.
   3. Klik op OK.
  Herhaal de eerder vermelde stappen om te controleren of zich nog steeds de symptomen van een beschadigde DirectPlay-installatie voordoen. Als dat het geval is, sluit u het diagnostisch hulpprogramma van DirectX af en installeert u DirectX opnieuw.
Klik op Afspelen om deze demo met streaming media af te spelen.Terug naar begin

Methode 6: De TCP/IP-installatie controleren

Ping het loopback-adres van de computer om te controleren of TCP/IP correct is geïnstalleerd en geconfigureerd op de lokale computer. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 typt u cmd in het vak Openen en drukt u op ENTER.

  In Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME) typt u command in het vak Openen en drukt u op ENTER.
 2. Typ ping 127.0.0.1 bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.

  Er wordt uitvoer van de volgende strekking weergegeven:
  Pingen naar 127.0.0.1 met 32 bytes gegevens: 
  Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd TTL=128
  Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd TTL=128
  Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd TTL=128
  Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd TTL=128Ping-statistieken voor 127.0.0.1:
  Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
  Retourtijd bij benadering in milliseconden:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
  Als de loopback-test mislukt, reageert de IP-stack niet. Er treedt geen reactie op als de TCP-stuurprogramma's beschadigd zijn, als de netwerkadapter niet functioneert of als een andere service IP-conflicten veroorzaakt.
Voor meer informatie over het oplossen van TCP/IP-problemen in Microsoft Windows klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
314067 Problemen met TCP/IP-verbindingen in Windows XP oplossen
169790 Veelvoorkomende problemen met TCP/IP oplossen

Methode 7: De netwerkverbinding testen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ dxdiag in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Netwerk in het Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX en klik op DirectPlay testen.
 3. Typ in het dialoogvenster DirectPlay testen uw naam in het vak Gebruikersnaam.
 4. Klik op DirectPlay TCP/IP Service Provider.
 5. Typ het poortnummer in het vak TCP/IP-poort.
 6. Klik op Nieuwe sessie maken en klik op OK.

  Het dialoogvenster DxDiag DirectPlay Chat wordt geopend.
 7. Als u een andere speler wilt vragen om deel te nemen aan uw sessie, klikt u op Deelnemen aan bestaande sessie.

  Opmerking Als u de DirectPlay-test uitvoert via internet, moet de host van het spel zijn of haar IP-adres naar de deelnemende speler(s) verzenden.
 8. Voer de test opnieuw uit, maar nu als deelnemer (vraag de andere speler op te treden als host).
Klik op Afspelen om deze demo met streaming media af te spelen.Terug naar begin

Methode 8: De verbindingssnelheid testen

Bezoek de volgende MSN-website om uw verbindingssnelheid te testen: Als de verbindingssnelheid die wordt gemeld lager is dan u verwacht, neemt u voor meer informatie contact op met uw internetprovider.

Terug naar begin

Methode 9: De breedbandverbinding testen

Er zijn drie basistypen breedbandverbindingen: rechtstreeks, via een router en via Internet-verbinding delen in Windows. Voor deze typen verbindingen zijn gewoonlijk een of meer apparaten nodig, zoals een externe modem, een router, een switch, een hub of een firewall.

Stap 1: De netwerkverbinding herstellen

Als u met Windows XP werkt, herstelt u de netwerkverbinding. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen , klik op Netwerkverbindingen en dubbelklik op de netwerkverbinding die u wilt herstellen.
 3. Open het tabblad Ondersteuning en klik op Herstellen.
Breedbandverbinding testen Terug naar begin

Stap 2: De vereiste poorten openen

Er zijn bepaalde poorten vereist om de spellen die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op', via internet te spelen.

Opmerking In een client/server-omgeving kunnen poortconfiguraties alleen worden gewijzigd door een netwerkbeheerder.

U kunt controleren welke poorten vereist zijn voor uw Microsoft-spelprogramma door naar de volgende Microsoft-website te gaan en het spel te selecteren: Terug naar begin

Stap 3: Rechtstreeks verbinding maken met internet

Maak rechtstreeks verbinding met internet, zonder enig ander apparaat dan de DSL- of kabelmodem, om te bepalen of het probleem te maken heeft met de breedbandhardware. Als het probleem niet meer optreedt, neemt u contact op met de fabrikant van de hardware, met uw internetprovider of met de netwerkbeheerder om de verbindingseigenschappen op de juiste manier te configureren.

Terug naar begin

Stap 4: Verbinding maken met een perimeternetwerk

Neem contact op met de fabrikant van de router om het perimeternetwerk (ook wel DMZ, gedemilitariseerde zone en gecontroleerd subnet genoemd) op de juiste manier in te stellen.. Zie de sectie 'Verwijzingen' voor meer informatie over het opnemen van contact met de hardwarefabrikant of uw internetprovider.

Terug naar begin

Stap 5: De meest recente firmware voor de hardware downloaden en installeren

Mogelijk heeft de hardwarefabrikant een firmware-update voor een router uitgebracht waarmee een bepaald probleem in een bepaald spel of in een bepaalde simulatie wordt opgelost. Een firmware-update kan ook functies voor het apparaat installeren of bestaande functies verbeteren, zoals UPnP. Zie de sectie 'Verwijzingen' voor meer informatie over het opnemen van contact met de hardwarefabrikant of uw internetprovider. Zie de sectie 'Definities' in dit artikel voor een lijst met netwerkdefinities voor een aantal algemene termen.
Terug naar begin

Methode 10: Netwerkconfiguraties

Hier volgt een lijst met netwerkconfiguraties en de problemen die kunnen optreden met de configuraties:
 • Softwarefirewall

  Een softwarefirewall is een beveiligingssysteem dat fungeert als een beschermende barrière tussen een netwerk en de buitenwereld. Als u een softwarefirewall hebt geïnstalleerd, kan deze verhinderen dat uw computer verbinding maakt met andere computers of servers voor een spel met meerdere spelers. Kijk in het systeemvak (het gebied rechtsonder op het scherm) of er een firewall wordt uitgevoerd op uw computer. In Windows XP kan het zijn dat u eerst alle pictogrammen in het systeemvak moet weergeven om het pictogram van de firewall te kunnen zien. Als u wilt weten welk programma bij een pictogram hoort, plaatst u de aanwijzer op het pictogram en wacht u enkele seconden. Wanneer u het pictogram voor de firewall hebt gevonden, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram. Waarschijnlijk wordt er een menu geopend waarin u de firewall tijdelijk kunt uitschakelen. Enkele algemene softwarefirewalls zijn:
  • ZoneAlarm
  • Norton Internet Security
  • McAfee Security
  • BlackIce
  Als het probleem is opgelost wanneer u de firewall uitschakelt, neemt u contact op met de fabrikant van de firewallsoftware voor informatie over hoe u de firewall moet configureren voor uw spel of simulatie. Zie de sectie 'Verwijzingen' in dit artikel voor koppelingen naar andere artikelen waarin u kunt vinden hoe u contact kunt opnemen met een groot aantal hardware- en softwarefabrikanten.

  Terug naar begin
 • Firewall voor Internet-verbindingen

  Bij de laatste versie van Microsoft Windows wordt een softwarefirewall voor internetverbindingen geleverd waarmee u de informatie die wordt uitgewisseld tussen internet en uw thuisnetwerk of een klein bedrijfsnetwerk kunt beperken. Met deze firewall kan ook een enkele computer worden beveiligd die via een kabel-, DSL- of inbelmodem met internet is verbonden. Schakel de firewall niet in voor een verbinding die niet rechtstreeks met internet communiceert. U hebt Firewall voor Internet-verbindingen niet nodig als uw netwerk al een firewall of een proxyserver gebruikt.

  Voor meer informatie over Firewall voor Internet-verbindingen in Windows XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  283673 De firewall in- of uitschakelen in Windows XP
  Voor meer informatie over Firewall voor Internet-verbindingen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  320855 Beschrijving van de firewall voor internetverbindingen van Windows XP
  Terug naar begin
 • Draadloze verbinding

  De prestaties van een draadloze netwerkverbinding zijn afhankelijk van de afstanden, de constructie van uw huis en eventuele interferentiebronnen. Ga als volgt te werk om de kwaliteit van uw netwerk te controleren:
  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
  2. Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen en klik op Netwerkverbindingen.
  3. Dubbelklik op de netwerkverbinding die u wilt controleren.
  4. Bekijk de status in het deelvenster Verbinding.
  Voor meer informatie over het oplossen van problemen met een draadloze netwerkverbinding klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  313242 Problemen met draadloze netwerkverbindingen oplossen in Windows XP

  Netwerkconfiguratie Terug naar begin
 • Inbelverbinding

  Neem contact op met de fabrikant van uw modem of uw computer voor het meest recente stuurprogramma voor uw modem. Zie de sectie 'Verwijzingen' in dit artikel voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met de fabrikant van uw hardware. Als het probleem blijft bestaan, probeer dan een andere internetprovider. Er zijn veel gratis internetproviders aanwezig op internet.


  Opmerking Als u een inbelverbinding gebruikt en u kunt het probleem niet oplossen met de procedures in dit artikel, kan het zijn dat u een snellere internetverbinding moet gebruiken. Een DSL- of kabelverbinding levert veel betere en snellere prestaties. Terug naar begin
 • Een UPnP-compatibel netwerk gebruiken

  UPnP is meer dan slechts een eenvoudige uitbreiding van het Plug en Play-model. Het is ontworpen ter ondersteuning van configuratieloze netwerken (die u niet kunt zien) en kan automatisch een groot aantal apparaatcategorieën van een groot aantal leveranciers herkennen. Met UPnP kan een apparaat dynamisch worden opgenomen in een netwerk, een IP-adres ophalen, gebruikmaken van de mogelijkheden op het netwerk en informatie opvragen over de aanwezigheid en de mogelijkheden van andere apparaten. Dit gebeurt volledig automatisch, waardoor het gebruik van werkelijk configuratieloze netwerken mogelijk wordt. Apparaten kunnen rechtstreeks met elkaar communiceren, waardoor het gebruik van peer-to-peer-netwerken mogelijk wordt. Als u nieuwe hardware koopt, let dan op het UPnP-logo op de doos. Als er UPnP-hardware is opgenomen in uw bestaande netwerk, controleert u in de instellingen of deze is ingeschakeld of neemt u voor meer informatie contact op met de fabrikant.
Als u meer informatie wilt over ICS, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
234815 Beschrijving van de optie Internet-verbinding delen

Opmerking Een firewall is ontworpen om uw computer beter te beveiligen tegen een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen die de computer aanvallen via ongewenst binnenkomend netwerkverkeer. Voordat u de firewall uitschakelt, moet u de verbindingen tussen uw computer en alle netwerken, inclusief internet, verbreken.

Terug naar begin

Definities

Meer informatie over het instellen van een thuisnetwerk vindt u op de volgende Microsoft-website: Hier volgt een lijst met definities van een aantal algemene termen die u kunt tegenkomen als u een thuisnetwerk instelt:
 • Perimeternetwerk (ook wel DMZ, gedemilitariseerde zone en gecontroleerd subnet genoemd): een verzameling apparaten en subnetten die tussen een particulier netwerk en internet zijn geplaatst om het particuliere netwerk te beschermen tegen onbevoegde internetgebruikers.
 • Firewall: een beveiligingssysteem dat uw netwerk beschermt tegen externe bedreigingen, zoals aanvallen van kwaadwillende gebruikers afkomstig van buiten het netwerk. Een hardwarefirewall is een verbindingsapparaat met specifieke controle-instellingen voor gegevens dat alle apparaten beschermt die ermee zijn verbonden. Een softwarefirewall bevindt zich op één afzonderlijke computer en beschermt die computer tegen externe bedreigingen.
 • Firmware: software die is opgeslagen in het permanente geheugen van een apparaat.
 • Gateway: een apparaat (ook wel router genoemd) dat als een centraal punt voor netwerkapparaten functioneert, verzonden berichten ontvangt en deze doorstuurt.
 • Hub: een apparaat met meerdere poorten dat functioneert als een centraal verbindingspunt voor de communicatielijnen vanuit alle apparaten in een netwerk. Wanneer gegevens bij een poort aankomen, worden ze naar de andere poorten gekopieerd.
 • Firewall voor Internet-verbinding: firewallsoftware waarmee u beperkingen kunt instellen voor de informatie die wordt uitgewisseld tussen uw netwerk en internet.
 • Delen van Internet-verbinding: een softwarefunctie in Windows waardoor computers in een netwerk toegang tot online services kunnen krijgen via één enkele internetverbinding.
 • Poort: een fysieke verbinding voor het overbrengen van gegevens tussen een computer en andere apparaten (zoals een beeldscherm, modem of printer), een netwerk of een andere computer. Tevens een softwarekanaal voor netwerkcommunicatie.
 • Router: een apparaat (ook wel gateway genoemd) dat als een centraal punt voor netwerkapparaten functioneert, verzonden berichten ontvangt en deze doorstuurt.
 • Switch: een centraal apparaat dat op een gelijksoortige manier functioneert als een hub, maar dat pakketten doorstuurt naar specifieke poorten in plaats van elk pakket naar elke poort te verzenden. Een switch is efficiënter in een groot netwerk.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Terug naar begin

Referenties

Voor informatie over contactgegevens van de hardwarefabrikant klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 819836 - Laatst bijgewerkt: 14 jul. 2008 - Revisie: 1

Feedback