De spelling en grammatica in een andere taal controleren in Word 2003

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u Microsoft Office Word 2003 kunt gebruiken om de spelling en grammatica te controleren van tekst in een andere taal dan de taal die u doorgaans in Word gebruikt.

Terug naar begin

Het besturingssysteem configureren om met andere talen te werken

Voer deze stap uit als de taalversie van uw besturingssysteem niet overeenkomt met de taal waarin u wilt typen. U moet deze taal toevoegen als u in die taal wilt typen of tekst wilt weergeven.
Klik voor meer informatie over het configureren van het besturingssysteem om met andere talen te werken op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

309360 Werken met Oost-Aziatische talen in Word 2003 en Word 2002 op computers met Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000
311014 De ondersteuning voor Europese talen inschakelen in Word 2003 en Word 2002 onder Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000
311015 De ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden gelezen, inschakelen in Word 2003 en Word 2002 onder Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000
311013 De ondersteuning voor Zuid-Aziatische talen inschakelen in Word 2003 en Word 2002 onder Windows Server 2003, Windows XP of Windows 2000
Terug naar begin

Andere talen beschikbaar stellen

Ga als volgt te werk om de talen beschikbaar te stellen die u in Word wilt gebruiken:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Microsoft Office en Microsoft Office-hulpprogramma's aan en klik op Microsoft Office 2003-taalinstellingen.

  Opmerking Als dit de eerste keer is dat u het hulpprogramma Microsoft Office 2003-taalinstellingen gebruikt, plaatst u de Office 2003-cd desgevraagd in het cd-rom- of dvd-rom-station.
 2. Open het tabblad Ingeschakelde talen.
 3. Klik in de lijst Beschikbare talen op de talen die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

  Opmerking Als naast de taal in de lijst Beschikbare talen de opmerking (beperkte ondersteuning) wordt weergegeven, moet u wellicht extra systeemondersteuning voor de taal installeren. Welke ondersteuning beschikbaar is, is afhankelijk van uw besturingssysteem.

  De talen die u toevoegt, worden weergegeven in de lijst Beschikbare talen.
 4. Klik op OK.
 5. Als er Office-programma's actief zijn, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Als u de nieuwe taalinstellingen wilt activeren, moet u alle geopende Office-toepassingen afsluiten en opnieuw starten.

  Wilt u nu geopende Office-toepassingen afsluiten en opnieuw opstarten?
  Klik op Ja wanneer dit bericht wordt weergegeven.

  De nieuwe taalinstellingen zijn van kracht nadat u Word opnieuw hebt opgestart.
Terug naar begin

De hulpprogramma's voor spelling en grammatica installeren

Uw versie van Office 2003 bevat hulpprogramma's voor spelling- en grammaticacontrole voor veelgebruikte talen. De Engelse versie van Office 2003 bevat bijvoorbeeld taalprogramma's voor Engels, Frans en Spaans.

Wanneer u de spelling en grammatica in een document in een andere taal wilt controleren en de taalprogramma's zijn aanwezig in uw taalversie van Office 2003, dan worden deze automatisch geïnstalleerd in Word. Als de hulpprogramma's voor spelling- en grammaticacontrole voor de taal waarin u de controle wilt uitvoeren, niet in Office 2003 zijn opgenomen, moet u de benodigde bestanden ophalen uit de Microsoft Office 2003 Taalprogramma's en vervolgens installeren.

Terug naar begin

De Franse of Spaanse hulpprogramma's voor spelling en grammatica installeren

De volgende stappen bevatten de instructies voor de installatie van de Franse en Spaanse hulpprogramma's voor spelling en grammatica die in de Nederlandse versie van Office 2003 zijn opgenomen.

De Franse en Spaanse taalprogramma's zijn ingesteld op de installatiestatus Wordt geïnstalleerd bij eerste gebruik. Wanneer u de eerste keer een spellingcontrole in deze talen uitvoert, wordt u gevraagd de hulpprogramma's te installeren. Klik op Ja en plaats de cd met Office 2003 desgevraagd in het cd-rom- of dvd-rom-station.

U kunt de taalprogramma's ook installeren met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer kunnen de volgende stappen enigszins afwijken. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software.
 3. Klik op Microsoft Office 2003 en klik op Wijzigen.
 4. Klik op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik op Volgende.
 5. Schakel het selectievakje Geavanceerde aanpassing van toepassingen kiezen in en klik op Volgende.
 6. Vouw in de lijst Geavanceerd aanpassen de optie Gedeelde Office-onderdelen uit en vouw vervolgens Taalprogramma's uit.
 7. Klik op de pijl-omlaag naast Frans of Spaans. Klik op Uitvoeren vanaf deze computer en klik op Bijwerken.
 8. Plaats de cd met Office 2003 desgevraagd in het cd-rom- of dvd-rom-station en klik op Bijwerken.
 9. Klik op OK wanneer de installatie is voltooid.
Terug naar begin

De taalprogramma's van Office 2003 gebruiken

Het pakket Office 2003 Taalprogramma's is een invoegtoepassing met taalprogramma's voor meer dan 50 verschillende talen. Het betreft met name programma's voor spellingcontrole, grammaticacontrole en schrijfstijlcontrole, naast woordenlijsten.

Zie Veelgestelde vragen over de taalprogramma's voor Office 2003-edities op de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de Office 2003 Taalprogramma's:Terug naar begin

Automatische taaldetectie inschakelen

Wanneer automatische taaldetectie is ingeschakeld, kan Word automatisch elke taal die u typt, herkennen wanneer uw document meer dan één taal bevat. Als u automatische taaldetectie wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:
 1. Wijs in het menu Extra de optie Taal aan en klik op Taal instellen.
 2. Schakel het selectievakje Taal automatisch bepalen in (als dit nog niet is ingeschakeld), en klik op OK.
Terug naar begin

Opties instellen voor spelling- en grammaticacontrole in een andere taal

Voer de volgende stappen uit om de opties voor spelling- en grammaticacontrole in te stellen voor de taal waarin u wilt werken:
 1. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad Spelling en grammatica.
 2. Schakel de gewenste opties voor spelling- en grammaticacontrole in en klik op OK.
Terug naar begin

Spelling en grammatica in een document controleren

Standaard worden de spelling en grammatica gecontroleerd terwijl u typt. Golvende rode onderstrepingen wijzen op mogelijke spelfouten. Golvende groene onderstrepingen wijzen op mogelijke grammaticale problemen.

U kunt de spelling- en grammaticacontrole gebruiken om het hele document te controleren en om de spelling en grammatica te controleren terwijl u typt. Als u de spelling- en grammaticacontrole wilt uitvoeren, klikt u op Spelling- en grammaticacontrole in het menu Extra.

Als u wilt controleren of de spelling- en grammaticacontrole is ingeschakeld, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad Spelling en grammatica.
 2. Schakel het selectievakje Spellingcontrole tijdens typen in (als dit nog niet is ingeschakeld).
 3. Schakel het selectievakje Grammatica controleren tijdens typen in (als dit nog niet is ingeschakeld).
 4. Schakel de overige gewenste opties voor spelling- en grammaticacontrole in en klik op OK.
Terug naar begin

Probleemoplossing

Problemen met de spelling- en grammaticacontrole oplossen

Probeer het volgende als de woordenlijst of andere taalprogramma's voor het controleren van de spelling en grammatica in een andere taal niet worden gevonden in Word:
 • Controleer of de hulpprogramma's voor spelling- en grammaticacontrole in de specifieke taal zijn geïnstalleerd. Wellicht moet u de hulpprogramma's ophalen uit de Office 2003 Taalprogramma's en deze installeren.
 • Controleer in het hulpprogramma Office 2003-taalinstellingen of de taal is ingeschakeld voor bewerking.
Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met de spellingcontrole, klikt u in het menu Help op Microsoft Office Word Help, typt u problemen met spellingcontrole oplossen in het vak Zoeken naar en klikt u op Zoekactie starten.

Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met tekst in meerdere talen, klikt u in het menu Help op Microsoft Office Word Help, typt u problemen met tekst in meerdere talen oplossen in het vak Zoeken naar en klikt u op Zoekactie starten.


Terug naar begin

Problemen met automatische taaldetectie oplossen

Als Word de talen in uw document niet naar behoren herkent, probeert u deze suggesties:
 • Controleer in het hulpprogramma Office 2003-taalinstellingen of de taal is ingeschakeld voor bewerking.
 • Typ ten minste één zin met vijf of meer woorden in de gewenste taal. De nauwkeurigheid van de detectie neemt toe al naar gelang de hoeveelheid tekst die u typt.
 • De tekst wordt zin voor zin geëvalueerd om de taal vast te stellen. De tekst kan een verscheidenheid aan talen bevatten, of de taal die wordt gedetecteerd, verschilt slechts weinig van een andere taal. In deze situatie is Word mogelijk niet in staat om de juiste taal vast te stellen, met name als de zin maar uit een paar woorden bestaat.

  Als een woord met een rood golflijntje is onderstreept omdat het in een andere taal gesteld is, past u de juiste taal toe: klik met de rechtermuisknop op het woord, wijs Taal aan en klik op de gewenste taal.
 • Pas de taal handmatig toe: open het menu Extra, wijs Taal aan en klik op Taal instellen. Klik onder Geselecteerde tekst markeren als op de taal die u wilt toepassen.

  U kunt ook de woordenlijst instellen op de gewenste taal: druk op F7 en klik op de gewenste woordenlijst in de lijst Taal voor woordenlijst in het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole.
Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met automatische taaldetectie, klikt u in het menu Help op Microsoft Office Word Help, typt u problemen met automatische taaldetectie oplossen in het vak Zoeken naar en klikt u op Zoekactie starten.

Terug naar begin

Referenties

Klik voor meer informatie over functies voor meerdere talen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

290926 Overzicht van internationale en meertalige functies in Word 2003 and Word 2002
290943 Veelgestelde vragen over grammaticacontrole in Word 2003 en Word 2002
Als u meer informatie wilt over het controleren van de spelling en grammatica van tekst in een andere taal, klikt u op Microsoft Office Word Help in het menu Help, typt u spelling en grammatica controleren van tekst in een andere taal in het vak Zoeken naar en klikt u op Zoekactie starten.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 821416 - Laatst bijgewerkt: 20 apr. 2006 - Revisie: 1

Feedback