Postbussen verplaatsen in Exchange Server 2003

Samenvatting

Het proces voor het verplaatsen van postvakken in Exchange Server 2003 bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van hetzelfde proces in Microsoft Exchange 2000 Server. In dit artikel worden deze verbeteringen beschreven en vindt u suggesties voor procedures voor het verplaatsen van postvakken, evenals algemene informatie over het oplossen van problemen.

Meer informatie

Postvakken verplaatsen met Exchange System Manager

Als u postvakken wilt verplaatsen op Exchange 2000, gebruikt u de opdracht Postvak verplaatsen in Active Directory: gebruikers en computers. Op Exchange Server 2003 is deze opdracht ook beschikbaar in Exchange System Manager. Wanneer u Exchange System Manager gebruikt om postvakken te verplaatsen, kunt u alle gebruikers eenvoudig verplaatsen van de ene database of server naar de andere. Bij een fluctuerend aantal Exchange-gebruikers in uw organisatie kunt u postvakken verplaatsen om de serverbelasting daarop in te stellen.

Opmerking Verplaatsing van postvakken wordt ondersteund in Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3 of nieuwer.

Ga als volgt te werk om postvakken te verplaatsen in Exchange Server 2003:
 1. Start Exchange System Manager op de Exchange Server 2003-computer waar u het proces wilt uitvoeren.
 2. Dubbelklik op Servers en zoek de servercontainer waarin zich de postvakken van de gebruikers bevinden.

  Als u bijvoorbeeld postvakken van de standaardarchiefgroep en het postbusarchief wilt verplaatsen, dubbelklikt u op First Storage Group, dubbelklikt u op Mailbox Store en klikt u op Mailboxes.
 3. Klik in het rechterdeelvenster op de postvakken die u wilt verplaatsen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde gebruikers en klik op Exchange Tasks.
 5. Klik in de wizard Exchange Task op Next.
 6. Klik op de pagina Available Tasks onder Select a task to perform op Move Mailbox en klik op Next.
 7. Klik op de pagina Move Mailbox op een bestemming in de lijst Server en klik op een postvakarchief in de lijst Mailbox Store.
 8. Klik op Volgende.
 9. Geef aan hoe beschadigde berichten die tijdens het verplaatsen worden gevonden, moeten worden afgehandeld en klik op Next.
 10. Klik op Volgende.

Het verplaatsen van postvakken in Exchange Server 2003

In Exchange Server 2003 kunt u meerdere postvakverplaatsingen tegelijkertijd uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld het verplaatsen van postvakken op de ene database starten en vervolgens een andere postvakverplaatsingssessie starten vanuit een andere database op dezelfde server. Het verplaatsingsproces heeft nu meerdere threads en de processen worden afzonderlijk en tegelijkertijd uitgevoerd. Hoeveel verplaatsingen u tegelijkertijd kunt uitvoeren, is afhankelijk van de hardware die u gebruikt en het aantal postvakken dat u wilt verplaatsen.

Opmerking Voor elk exemplaar van Move Mailbox worden vier threads gebruikt.

In Exchange Server 2003 is het bovendien mogelijk beschadigde postvakitems automatisch over te slaan en te registreren. In Exchange 2000 mislukt de postvakverplaatsing in zijn geheel als een beschadigd item is gevonden. Wanneer u postvakken in Exchange Server 2003 verplaatst, kunt u de verwerking van het bronpostvak stoppen als beschadigde items zijn gevonden, of u kunt de beschadigde items overslaan en doorgaan met het verplaatsen van de postvakken.

Opmerking Hoeveel items u tijdens een verplaatsing kunt overslaan, wordt bepaald door de waarde Maximum number of corrupted items to skip. De standaardwaarde is 3 en kan worden verhoogd tot 100. U kunt de waarde configureren wanneer u het postvakverplaatsingsproces start.

Omdat beschadigde items definitief uit het postvak worden verwijderd, moet u een back-up maken van de bronpostvakken voordat u postvakken probeert te verplaatsen. Als u bijvoorbeeld hebt ingesteld dat u maximaal zes beschadigde items wilt overslaan, kunt u maximaal zes berichten uit een postvak verwijderen en het postvak nog met succes verplaatsen. Als het maximum aantal beschadigde items wordt overschreden, wordt het postvak niet verplaatst.

Wanneer u postvakken verplaatst in Exchange Server 2003, kunt u eveneens een eindtijd (of afbreektijd) voor het verplaatsingsproces opgeven. U kunt bijvoorbeeld een groep postvakken selecteren om 's nachts te verplaatsen. De verplaatsingsbewerking wordt automatisch geannuleerd voor postvakken die niet volledig zijn verplaatst vóór de door u geconfigureerde afbreektijd. Alle postvakken die niet volledig zijn verplaatst, worden hersteld op hun bronlocatie. Postvakken die vóór de afbreektijd zijn verplaatst, blijven op hun nieuwe locatie staan.
Tijdens de verplaatsing wordt een gedetailleerd postvakverplaatsingsrapport gegenereerd. Dit rapport heeft de XML-indeling en wordt opgeslagen in de map station:\Documents and Settings\Profiel\Mijn documenten\Exchange Task Wizard Logs, waarbij station de vaste schijf is waarop Microsoft Windows is geïnstalleerd en Profiel de profielmap voor de gebruiker die de postvakverplaatsingsprocedure heeft gestart.

Opmerking Het rapport kan automatisch worden geopend nadat de postvakverplaatsing is voltooid.

Als een gebruiker zich bij zijn of haar postvak probeert aan te melden terwijl het postvak wordt verplaatst, wordt de volgende gebeurtenis geregistreerd in het toepassingslogboek op de Exchange Server 2003-computer die het postvak onderhoudt: De functie Move Mailbox van Exchange Server 2003 kan helpen voorkomen dat u systeempostvakken per ongeluk verplaatst. Als u het System Attendant-postvak probeert te verplaatsen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Not available for exchangeAdminService objects
Als u een SMTP-postvak (Simple Mail Transfer Protocol) probeert te verplaatsen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Not available for mailGateway objects
Als u een systeempostvak probeert te verplaatsen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
This is a System Mailbox and it cannot be moved

Aanbevelingen voor het gebruik van de functie Move Mailbox

Microsoft raadt u aan een back-up te maken van de server met het bronpostvak voordat u postvakken gaat verplaatsen. Voer bovendien een volledige online Exchange-back-up uit van de doelserver nadat alle postvakken zijn verplaatst. U zou de berichten ook naar PST-bestanden kunnen kopiëren. Dat maakt een snel herstel mogelijk als afzonderlijke postvakken niet kunnen worden verplaatst.

Voor elke gigabyte aan gegevens die u verplaatst, wordt op de bron- en de doelserver nog een extra gigabyte aan transactielogboeken gegenereerd. Controleer daarom of er voldoende vrije ruimte is op de stations voor uw transactielogboeken. Als er te weinig vrije ruimte is om het transactielogboekbestand te genereren, kunt u tijdelijk circulaire logboekregistratie inschakelen op het tabblad Algemeen van de eigenschappenpagina van de archiefgroep. Als u tijdens de postvakverplaatsing circulaire logboekregistratie hebt ingeschakeld, moet u erop letten dat u circulaire logboekregistratie ook weer uitschakelt wanneer de postvakverplaatsing is voltooid. Als u namelijk circulaire logboekregistratie ingeschakeld laat, kunt u geen herstelbewerklingen uitvoeren tot aan het moment van storing als de database moet worden hersteld vanuit een back-up. Als schijfruimte een probleem is, kunt u overwegen om tijdens het verplaatsen van postvakken incrementele back-ups te maken om logboekbestanden te wissen.

Voor meer informatie over het verplaatsen van postvakken in Exchange 2000 Server en Exchange Server 5.5 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

328810 Postbussen van de ene server naar de andere verplaatsen

Gebeurtenis- en foutberichten met betrekking tot het verplaatsen van postvakken

Als uw organisatie een installatie van Microsoft Exchange Server 5.5 bevat die is verbonden middels de Microsoft Active Directory Connector, stopt u replicatie via een of meer ontvangende verbindingsovereenkomsten totdat de postvakverplaatsingen zijn voltooid. Nadat de wijzigingen via Microsoft Active Directory zijn gerepliceerd, start u de replicatie opnieuw.

Problemen met postvakverplaatsingen oplossen

Als zich tijdens het postvakverplaatsingsproces problemen voordoen, raadpleegt u het logboek voor de postvakverplaatsing dat eerder in dit artikel is beschreven.

U kunt de mate van detail waarmee gegevens in het toepassingslogboek worden vastgelegd, verhogen door het registratieniveau te verhogen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik in Exchange System Manager met de rechtermuisknop op de bronserver en klik vervolgens op Properties.
 2. Klik op Diagnostics Logging.
 3. Dubbelklik in de lijst Services op MSExchangeIS en klik op System.
 4. Klik in de lijst Categories op Move Mailbox.
 5. Klik onder Logging level op Maximum en klik op OK.
Andere problemen die zich tijdens het postvakverplaatsingsproces kunnen voordoen, zijn de volgende:
 • Groottebeperkingen op de doelserver, waaronder beperkingen ten aanzien van de grootte van het postvak, kunnen het verplaatsen van postvakken beletten. Exchange Server 2003 Standard Edition heeft een limiet van 16 gigabyte.
 • Een postvak moet aan een geldige account zijn gekoppeld. Als de account waaraan een postvak is gekoppeld, is uitgeschakeld, moet de gekoppelde externe account verwijzen naar SELF in Active Directory of in een bronaccount.

  Opmerking De SELF-account is beschikbaar in alle Microsoft Windows 2000-domeinen. Alle SELF-accounts delen een bekende SID (Security Identifier) die voor alle domeinen hetzelfde is.
 • Geef het bestand Admindmp.txt weer om problemen op te lossen die zich voordoen tijdens of na de postvakverplaatsing.
 • Probeer de postvakkenmerken van de postvakken met problemen te vergelijken met postvakken waarvan u weet dat ze in orde zijn, om na te gaan of de problemen bij de verplaatsing mogelijk worden veroorzaakt door een verschil in configuratie.
Eigenschappen

Artikel-id: 821829 - Laatst bijgewerkt: 7 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback