Exchange-databases en -logboeken verplaatsen in Exchange Server 2003

Klik op 257184 voor een Microsoft Exchange 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

Exchange Server 2003 bevat niet het programma Performance Optimizer (Perfwiz.exe) dat wel is opgenomen in vorige versies van Exchange Server. In dit artikel wordt beschreven hoe u logboekbestanden of databasebestanden in Exchange Server 2003 verplaatst.

Meer informatie

Voer de volgende procedures uit als u logboekbestanden of databasebestanden naar een ander station wilt verplaatsen.

Logboekbestanden verplaatsen

 1. Start Exchange System Manager.
 2. Klik op Administrative Groups.

  Opmerking Als Administrative Groups niet wordt weergegeven, is deze optie mogelijk niet ingeschakeld. U schakelt Administrative Groups in door in Exchange System Manager met de rechtermuisknop op Exchange Organization te klikken en Properties te kiezen. Schakel het selectievakje Display Administrative Groups in.
 3. Zoek de archiefgroep waarin u de paden naar de logboekbestanden wilt wijzigen, klik met de rechtermuisknop op de archiefgroep en kies Properties.
 4. Open het tabblad General, klik op de knop Browse naast het vak Transaction log location en geef het nieuwe station of de nieuwe locatie voor de logboekbestanden op.

Databases verplaatsen

 1. Start Exchange System Manager.
 2. Open de beheergroep met de database die u wilt wijzigen.
 3. Klik onder Storage Group met de rechtermuisknop op het postvakarchief of het archief voor openbare mappen dat u wilt wijzigen en klik op Properties.
 4. Open het tabblad Database.
 5. Klik naast de database die u wilt wijzigen op Browse en geef een nieuw station of een nieuwe maplocatie voor de bestanden op.


  Opmerkingen
  • U kunt kiezen of u samen met de databases ook het EDB-bestand (Exchange Database), het STM-bestand (Exchange Streaming Database) of beide wilt verplaatsen.
  • Als de databases nog gekoppeld zijn, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
   You are about to perform the following operation(s):
   - change Exchange database location
   To perform the requested operation(s), the store must be temporarily dismounted which will make it inaccessible to any user.

   Wilt u doorgaan?
   Klik op Yes om de database automatisch te ontkoppelen en de verplaatsing uit te voeren.
 6. Nadat u de databases hebt verplaatst, moet u ze weer handmatig koppelen.
U kunt de logboekbestanden en databasebestanden verplaatsen naar elke map die u wilt maken. Wanneer u logboekbestanden en databasebestanden verplaatst, kunt u omwille van de consistentie de bestandsstructuur Exchsrvr\Mdbdata maken, maar dat is niet verplicht.

U moet de volgende standaardmachtigingen toewijzen aan de nieuwe map Mdbdata die de logboekbestanden en databasebestanden bevat:
 • Beheerders: Volledig beheer
 • Geverifieerde gebruikers: Lezen en uitvoeren, Mapinhoud weergeven, Lezen
 • Maker Eigenaar: Geen
 • Serveroperators: Wijzigen, Lezen en uitvoeren, Mapinhoud weergeven, Lezen, Schrijven
 • Systeem: Volledig beheer
Opmerking Wijs alleen machtigingen aan de groep Serveroperators toe als de Exchange-server een domeincontroller is. Wijs anders machtigingen toe aan de groep Hoofdgebruikers. Alleen domeincontrollers mogen machtigingen hebben voor de ingebouwde groep Serveroperators. Zelfstandige servers en lidservers moeten machtigingen hebben voor de ingebouwde groep Hoofdgebruikers.

Wellicht moet u ook de volgende machtigingen toewijzen aan het hoofdstation dat de nieuwe map Mdbdata bevat:
 • Systeem: Volledig beheer
Tijdens de verplaatsing van logboekbestanden en databasebestanden wordt het archief tijdelijk losgekoppeld. Omdat het archief tijdelijk is losgekoppeld, hebben uw gebruikers pas weer toegang tot het archief nadat het proces volledig is uitgevoerd. Door logboekbestanden of databasebestanden te verplaatsen worden alle bestaande incrementele en differentiële back-ups ongeldig. Maak daarom een volledige back-up nadat u deze wijzigingen hebt uitgevoerd.

Verwijder niet het pad naar of de naam van de oude map MDBdata nadat u de Exchange-database hebt verplaatst. Als u de oude MDBdata-map wilt verwijderen, moet u ervoor zorgen dat de volgende parameter voor de werkmap in het register naar de nieuwe locatie wijst:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
Naam: Werkmap
Type: REG_SZ
Gegevens: C:\Program Files\Exchsrvr\Mdbdata
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
298415 Berichten met bijlagen worden niet goed afgeleverd en berichten met gebeurtenis-id 12003 en 327 worden vastgelegd in het logboekbestand in Exchange 2000 Server en in Exchange Server 2003
Eigenschappen

Artikel-id: 821915 - Laatst bijgewerkt: 7 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback