De herstelfunctie in Office 2003 en in Office XP

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe het herstelproces van Office werkt.

Office maakt volledig gebruik van de functies voor zelfherstel in Microsoft Windows Installer. Als er een bron ontbreekt die nodig is voor het starten van een Office-programma, zoals een bestand of een registersleutel, wordt dit opgemerkt door Windows en wordt het programma gerepareerd.

Terug naar begin

Componenten en onderdelen

Het herstelproces van Windows Installer bestaat uit twee mechanismen: componenten en onderdelen.
 • Componenten zijn de kleinste en meest fundamentele bouwstenen, een verzameling bestanden, registersleutels en andere bronnen die als eenheid worden geïnstalleerd of verwijderd. Een van de bronnen in een component kan worden toegewezen als sleutelpad voor de component. Meestal wordt een bestand als sleutelpad gekozen, maar ook een registerwaarde kan als sleutelpad fungeren.

  Het sleutelpad geeft het volgende aan:
  • Het pad naar de geselecteerde component. Wanneer een programma een pad naar een component aanvraagt, geeft Windows Installer het pad naar de bron voor het sleutelpad als resultaat.
  • Controle of de component goed is geïnstalleerd. Als de bron voor het sleutelpad ontbreekt, behandelt Windows Installer de gehele component als zijnde verbroken.
 • Onderdelen zijn de kleinste stukjes van een programma die u naar keuze kunt installeren. Onderdelen hebben betrekking op de functies die een programma kan uitvoeren. In wezen is een onderdeel een verzameling componenten. Wanneer u een aangepaste installatie uitvoert, zijn de items die worden vermeld in het dialoogvenster Geavanceerd aanpassen de onderdelen voor Office en de Office-programma's.
Terug naar begin

Dynamisch herstellen tijdens runtime

Windows Installer kan dynamisch herstellen van een programma mogelijk maken op nagenoeg dezelfde wijze als installatie van onderdelen bij eerste gebruik mogelijk wordt gemaakt. Wanneer een programma wordt gestart, controleert Windows Installer of elke component correct is geïnstalleerd.

Zoals aangegeven in de sectie 'Componenten en onderdelen' van dit artikel, wordt het sleutelpad gebruikt om vast te stellen of een component ontbreekt of onbruikbaar is. Als de bron voor het sleutelpad ontbreekt, installeert Windows Installer de beschadigde of ontbrekende component of componenten automatisch opnieuw.

Als u toegang hebt tot de bronbestanden, wordt tijdens het herstelproces kort een dialoogvenster van Windows Installer weergegeven, waarna het starten van het programma wordt voltooid.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie wilt over Windows Installer:

310598 Overzicht van de Windows Installer-technologie

Opmerking Als u Office XP of een van de Office 2002-programma's uitvoert, moet Windows Desktop Update op de computer zijn geïnstalleerd, anders werkt de functie Dynamisch herstellen tijdens runtime soms niet zo goed als verwacht. Als Windows Desktop Update niet wordt uitgevoerd, wordt alleen beperkt herstel uitgevoerd. Als u alle zelfherstellende mogelijkheden van Office wilt gebruiken, moet ten minste Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1) of Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 (SP2) en Windows Desktop Update op de computer zijn geïnstalleerd voordat u Office XP installeert. Deze vereisten vormen alleen een probleem op computers waarop Microsoft Windows NT 4.0 wordt uitgevoerd. Alle andere besturingssystemen die nodig zijn voor Office XP bevatten de vereiste versie van Internet Explorer. U kunt Office 2003 of de afzonderlijke Office 2003-programma's niet installeren onder Microsoft Windows NT 4.0.


Terug naar begin

Analyse en herstel op afroep

U kunt als volgt de functie Analyse en herstel van een Office-programma uitvoeren:
 1. Start een Office-programma.
 2. Klik in het menu Help op Analyse en herstel.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Analyse en herstel:
  • Schakel het selectievakje Snelkoppelingen terugzetten bij het herstellen in. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als u de optie Snelkoppelingen terugzetten bij het herstellen inschakelt, blijven aangepaste Office-snelkoppelingen behouden tijdens het uitvoeren van Analyse en herstel. Als u deze optie niet inschakelt, worden de aangepaste Office-snelkoppelingen verwijderd.
  • Schakel het selectievakje Mijn aangepaste instellingen negeren en de standaardinstellingen herstellen in. Als u deze optie inschakelt, wordt voor de volgende items de installatiestatus hersteld die actief was op het moment van installeren van Office:
   • Tekenselectie in de Assistent.
   • Laatst gebruikte bestanden in het menu Bestand worden verwijderd.
   • De grootte van het programmavenster voor alle programma's.
   • De positie van de menubalk en de werkbalk, inclusief eventuele aanpassingen.
   • Het beveiligingsniveau voor elk programma.
   • Weergave-instellingen in het programma, zoals de kalenderweergave in Outlook.
   • U moet uw gebruikersnaam en initialen opnieuw invoeren wanneer u de Office-programma's opnieuw start.
 4. Klik op Starten.
 5. Klik op Negeren als in het dialoogvenster Office-programma's sluiten het volgende bericht wordt weergegeven (waarbij programma een actief Office-programma is):
  De volgende programma's moeten worden gesloten om er zeker van te zijn dat de instellingen juist worden opgehaald of teruggezet:
  Microsoft programma
 6. Zodra het herstelproces is voltooid, klikt u op OK in het volgende bericht, waarbij editie de versie is van Office die u hebt geïnstalleerd (bijvoorbeeld Microsoft Office Professional Edition 2003):
  Microsoft Office editie Setup is voltooid.
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 822238 - Laatst bijgewerkt: 12 nov. 2008 - Revisie: 1

Feedback