Beschikbaarheid van de update voor USB 1.1 en 2.0 in Windows XP SP1

Samenvatting

Microsoft heeft een update uitgebracht voor de USB-stuurprogramma's die in Windows XP Service Pack 1 (SP1) zijn opgenomen. Met deze update worden de volgende problemen opgelost:

Energiebeheer

 • Mogelijk kunt u de USB-muis niet gebruiken (of de computer uit de slaapstand halen met de USB-muis) nadat u de stand-bymodus of slaapstand hebt geactiveerd onder voortdurend bewegen van de USB-muis. Als dit probleem zich voordoet, kunt u de computer uit de slaapstand halen met de aan/uit-knop zonder dat er functionaliteit verloren gaat. U kunt de USB-muis het beste stilhouden totdat de stand-bymodus of de slaapstand is geactiveerd, ook als u deze update hebt toegepast.
 • De slaapstand wordt niet gewoon beëindigd, maar de computer wordt automatisch opnieuw opgestart of er wordt een bericht over een ernstige fout weergegeven (STOP 0x000000A in Usbport.sys).
 • De modus voor selectieve onderbreking wordt niet geactiveerd voor de USB 2.0-controller. Hierdoor kan de energiestatus C3 (Clock-Stopped) niet voor de processor worden geactiveerd na het loskoppelen van een apparaat van de USB 2.0-hub die is verbonden met een USB EHCI-controller.

  Opmerking Met de functie voor selectieve onderbreking kunnen USB-apparaatstuurprogramma's de apparaten die ze aansturen, selectief uitschakelen als ze detecteren dat die apparaten niet actief zijn. Als u het apparaat opnieuw gebruikt (als u bijvoorbeeld een USB-muis beweegt), schakelt het stuurprogramma het apparaat opnieuw in. Dit is speciaal van belang voor het energiebeheer van laptopcomputers.
 • Een USB-apparaat werkt niet meer na het uitschakelen van de energiestatus S1 of S3. Als dit probleem zich voordoet, kan de computer vastlopen wanneer deze opnieuw wordt opgestart.

Plug and Play

 • De computer wordt mogelijk automatisch opnieuw opgestart of er wordt een bericht over een ernstige fout weergegeven (STOP 0x0000007E in Usbhub.sys) wanneer u het hulpprogramma 'Hardware veilig verwijderen' gebruikt en vervolgens onmiddellijk een USB-opslagapparaat verwijdert dat rechtstreeks op de computer is aangesloten.

  Opmerking Dit probleem treedt slechts af en toe op.

Snelle isochrone apparaten

 • Snelle isochrone apparaten gebruiken meer dan 80 procent van de processor (CPU).
 • Als u een videogegevensstroom verzendt via een snelle isochrone USB 2.0-camera, werken andere USB-apparaten niet meer naar behoren of helemaal niet meer. De USB-luidsprekers stoppen bijvoorbeeld met het weergeven van de audiogegevensstroom, of de bewegingen van een muis op dezelfde hub worden schokkerig. Als het verzenden van de videogegevensstroom via de camera is gestopt, wordt de audiogegevensstroom mogelijk weer via de luidsprekers weergegeven. Als dat niet het geval is, moet u de geluidsweergave opnieuw starten nadat de camera is gestopt met het verzenden van de videogegevensstroom. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer alle apparaten op dezelfde USB 2.0-hub zijn aangesloten.
 • Mogelijk werkt de ingebouwde microfoon van de snelle isochrone USB 2.0-camera niet meer. Neem contact op met de leverancier van de hardware voor meer informatie over dit probleem.

Meer informatie

Informatie over het service pack

U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het recentste servicepack voor Windows XP verkrijgen

Informatie over downloaden

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Informatie over de installatie

U kunt deze update alleen installeren als u bent aangemeld als beheerder en u de juiste installatieopties gebruikt.

U kunt controleren of deze update op de computer is geïnstalleerd door de versies van de bijgewerkte bestanden op de computer te vergelijken met de bestanden die in de sectie 'Bestandsgegevens' van dit artikel worden vermeld. U kunt ook nagaan of een DWORD-waarde Installed met de gegevenswaarde 1 aanwezig is in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822603

Vereisten

Als u deze update wilt installeren, moet u zijn aangemeld als beheerder en moet Windows XP SP1 op de computer worden uitgevoerd. In Windows XP Tablet PC Edition en Windows XP Media Center Edition is SP1 al opgenomen.

Computer opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten na de installatie van deze update.

Status van vorige update

Deze update is geen vervanging voor andere updates.

Installatieopties

Deze update ondersteunt de volgende installatieopties:

 • /? De lijst met installatieopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.


Als u de update x86 bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, typt u de volgende opdracht:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/u/q
Gebruik de volgende opdracht als u de x86-update wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/z
Opmerking U kunt deze twee opties combineren in één opdracht.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze oplossing heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %Windir%\System32.

Windows XP SP 1

Datum     Tijd  Versie    Grootte   Bestandsnaam  Platform ----------------------------------------------------------------- 03-07-2003 17:53 5.1.2600.1243  28.160 Usbccgp.sys 03-07-2003 17:50 5.1.2600.1243  25,216 Usbehci.sys 03-07-2003 17:52 5.1.2600.1243  53.120 Usbhub.sys 03-07-2003 17:51 5.1.2600.1243  16.000 Usbohci.sys 03-07-2003 17:49 5.1.2600.1243 138.752 Usbport.sys 03-07-2003 17:51 5.1.2600.1243  19.328 Usbuhci.sys 03-07-2003 17:53 5.1.2600.1243 119.552 Usbccgp.sys IA64 03-07-2003 17:50 5.1.2600.1243  86.528 Usbehci.sys IA64 03-07-2003 17:53 5.1.2600.1243 206.976 Usbhub.sys  IA64 03-07-2003 17:51 5.1.2600.1243  53.888 Usbohci.sys IA64 03-07-2003 17:49 5.1.2600.1243 488.960 Usbport.sys IA64 03-07-2003 17:51 5.1.2600.1243  68.992 Usbuhci.sys IA64 
OpmerkingOmdat bestanden afhankelijk van elkaar kunnen zijn en omdat dit nodig kan zijn voor de installatie of verwijdering, kan deze update extra bestanden bevatten.

Informatie over verwijderen

U kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software (of het onderdeel Programma's en onderdelen) in het Configuratiescherm. Klik op Windows XP Hotfix (SP2) Q822603 en klik op Verwijderen.

Systeembeheerders kunnen deze update verwijderen met het hulpprogramma Spunist.exe. U vindt dit hulpprogramma in de map %Windir%\$NTUninstallKB822603$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:

 • /? De lijst met installatieopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).

Functies die nog niet zijn geïmplementeerd

 • Periodieke isochrone overdracht

  • Microsoft ondersteunt alleen periodieke isochrone audio voor audio-in. Microsoft heeft dit alleen getest met het audiostuurprogramma dat deel uitmaakt van Windows XP.
  • Ondersteuning voor periodieke isochrone overdracht is beperkt tot apparaten met een cyclus van 8 frames of minder.
  • Het audiostuurprogramma van Microsoft ondersteunt alleen periodieke isochrone hogesnelheidsapparaten met een cyclus van 8 frames.
 • Selectieve onderbreking van USB-apparaten

  • De computer kan niet overgaan naar de energiestatus C3 als een of meer USB-apparaten zijn aangesloten of als stuurprogramma's zijn geladen die selectieve onderbreking niet ondersteunen. De energiestatus C3 kan alleen op de computer worden geactiveerd als elk apparaat dat op het systeem is aangesloten, selectieve onderbreking ondersteunt.
 • Bandbreedtegebruik
  • De eigenschappenpagina in Apparaatbeheer voor USB-hostcontrollers bevat het tabblad Geavanceerd, waarop wordt weergegeven hoeveel busbandbreedte door USB-apparaten wordt verbruikt. Het USB-bandbreedtegebruik dat voor een USB 2.0 Enhanced Host-controller wordt vermeld, is niet correct. In een toekomstige versie van Windows wordt het bandbreedtegebruik voor snelle USB-apparaten correct berekend.
  • Bandbreedteberekeningen voor single/multi-TT hubs worden in een toekomstige versie van het besturingssysteem Windows behandeld.

Bekende problemen

Voor meer informatie over bekende problemen die kunnen optreden wanneer u deze update installeert, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

826959 De computer loopt vast (reageert niet meer) wanneer u de computer uit de slaapstand of de stand-bymodus probeert te halen met behulp van een USB-apparaat

Opmerking Het belangrijkste voordeel van de functie voor selectieve onderbreking is de werking als softwarematige oplossing voor huidige USB-controllers die niet toestaan dat de energiestatus C3 voor de CPU wordt geactiveerd als een van de USB-apparaten zich in de D0-modus bevindt.

 • De USB-gebruikersinterface van Windows XP ondersteunt niet meer dan 10 hostcontrollers.
 • Mogelijk kunt u de computer niet met een USB-apparaat uit de slaapstand halen als u de computer in de slaapstand hebt gezet terwijl u het USB-apparaat bewoog. Dit probleem doet zich gewoonlijk voor als de muis op een externe USB-hub is aangesloten. Als dit probleem zich voordoet, kunt u de computer uit de slaapstand halen met de aan/uit-knop zonder dat er functionaliteit verloren gaat.
 • Mogelijk kunt u de computer niet met een USB-apparaat uit de slaapstand halen als voor de computer een energiebeheerstatus (S1, S3 of S4) wordt geactiveerd terwijl u het apparaat gebruikt.

  Als het USB-apparaat gedurende die tijd hervattingssignalen genereert, komen de hostcontroller, het USB-apparaat of beide terecht in een toestand waarin ze niet meer kunnen waarnemen dat de computer zich in de slaapstand bevindt en waarin ze de computer niet meer uit de slaapstand kunnen halen. U lost dit probleem op door het BIOS van de computer bij te werken of een ander onderdeel bij te werken dat de GPE-functie voor het activeren van een computer in de slaapstand ondersteunt.
 • Op dit moment wordt foutopsporing via een USB 2.0-poort niet ondersteund.
 • USB 2.0 Legacy BIOS wordt momenteel niet ondersteund.
 • Functies die aan de EHCI-specificatie (Enhanced Host Controller Interface) voor USB zijn toegevoegd na versie 0.96, worden niet ondersteund. Voor meer informatie over EHCI bezoekt u de volgende website van Intel:
 • Interface Association Descriptors worden niet ondersteund. Meer informatie over Interface Association Descriptors vindt u op de volgende website van USB Implementers Forum Inc.:
 • De gebruikersinterface voor de rapportage van bandbreedtegebruik wordt niet ondersteund door hogesnelheids-hostcontrollers. In Windows XP wordt in de gebruikersinterface voor bandbreedte (op het tabblad Geavanceerd van de hostcontroller in Apparaatbeheer) mogelijk onjuiste informatie over het bandbreedtegebruik weergegeven. Microsoft zal in het volgende besturingssysteem dat wordt uitgebracht, slimmere algoritmen opnemen voor het berekenen van het bandbreedtegebruik downstream ten opzichte van een EHCI-controller of downstream ten opzichte van single/multi-TT (Transaction Translator) USB 2.0-hubs (of beide).
 • Microsoft USB Natural Keyboard Elite wordt niet meer herkend nadat de computer uit Stand-bymodus ontwaakt. Dit probleem doet zich soms voor bij een IBM ThinkPad T23.
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 822603 - Laatst bijgewerkt: 27 jun. 2014 - Revisie: 1

Feedback