MS03-032: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (augustus 2003)

Technische updates

 • 4 november 2003: In de sectie 'Verwijderen' is de verwijzing 'Internet Explorer Q818529' gewijzigd in 'Internet Explorer Q822925'.
 • 19 september 2003: De sectie 'Bekende problemen' is bijgewerkt. Het foutbericht 'HTTP 404 - Bestand niet gevonden' wordt beschreven.
 • 12 september 2003: De sectie 'Bestandsgegevens' is bijgewerkt en bevat de juiste bestanden voor Internet Explorer 5.5 SP2.
 • 9 september 2003: In dit artikel zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
  • De sectie 'Bestandsgegevens' is bijgewerkt en bevat de juiste bestandsmanifesten voor Internet Explorer 6 (32-bits) voor Windows Server 2003, Internet Explorer 6 (64-bits) voor Windows Server 2003 64-bits versies en Windows XP 64-bits editie, versie 2003, Internet Explorer 5.5 SP2 voor Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition en Windows 98 Tweede editie en Internet Explorer 5.01 voor Windows 2000 SP4 en SP3.
  • De sectie 'Bekende problemen' is bijgewerkt. Er wordt een fout beschreven die optreedt wanneer een willekeurige aanvraag voor ASP.NET 1.0 wordt uitgevoerd onder Windows XP of wanneer u deze patch probeert te installeren als de Baan Front Office Client is geïnstalleerd.
 • 25 augustus 2003: De sectie 'Computer opnieuw opstarten' van dit artikel is bijgewerkt. Er wordt vermeldt dat u zich niet hoeft aan te melden als beheerder om de installatie van de versie van deze update voor Internet Explorer 6 te voltooien.

Symptomen

Microsoft heeft een cumulatieve patch uitgebracht voor Internet Explorer. Deze cumulatieve patch bevat updates voor de problemen die worden beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
818529 MS03-020: Cumulatieve patch voor Internet Explorer van juni 2003
Deze cumulatieve patch heeft tevens betrekking op de volgende recent ontdekte zwakke plekken:
 • Een zwakke plek die betrekking heeft op het interdomein-beveiligingsmodel van Internet Explorer. In het interdomein-beveiligingsmodel van Internet Explorer kunnen vensters van verschillende domeinen geen gegevens delen. Deze zwakke plek kan ertoe leiden dat het script wordt uitgevoerd in de zone Deze computer. Een hacker kan dit lek misbruiken door op een schadelijke website een webpagina te plaatsen die speciaal is ontworpen om de computer via deze zwakke plek aan te vallen. Vervolgens wordt de gebruiker ertoe overgehaald deze website te bezoeken. Nadat de gebruiker de schadelijke website heeft bezocht, kan de hacker een schadelijk script uitvoeren door misbruik te maken van de methode die in Internet Explorer wordt gebruikt om bestanden op te halen uit de browsercache. Via dit script kan toegang worden verkregen tot gegevens in een ander domein. In het ergste geval leidt dit ertoe dat de website-operator schadelijke scriptcode naar het systeem van een gebruiker laadt in de context van de zone Deze computer. Daarnaast kan een hacker via deze zwakke plek ook een uitvoerbaar bestand uitvoeren dat zich al op het lokale systeem bevindt, of kan deze bestanden op de computer weergeven. De zwakke plek bestaat omdat een bestand van internet met een schadelijk opgestelde URL in de browsercache kan verschijnen die in de zone Deze computer wordt uitgevoerd.
 • Een zwakke plek die optreedt doordat Internet Explorer een door een webserver geretourneerd objecttype niet juist herkent. Een hacker die deze zwakke plek misbruikt, kan willekeurige programmacode uitvoeren op het systeem van een gebruiker. Als een gebruiker de website van een hacker bezoekt, kan de hacker deze zwakke plek misbruiken. De gebruiker hoeft hier verder niets voor te doen. Een hacker kan ook een HTML-e-mailbericht maken om te proberen deze zwakke plek te misbruiken.
 • Een zwakke plek die is ontdekt in ActiveX-besturingselement BR549.dll. Met deze patch stelt u de kill-bit in voor ActiveX-besturingselement BR549 (CLSID: 167701E3-FDCF-11D0-A48E-006097C549FF). Dit besturingselement heeft ondersteuning geïmplementeerd voor Microsoft Windows Rapportage, een programma dat inmiddels niet meer wordt ondersteund in Internet Explorer. Het besturingselement bevat een beveiligingsprobleem. Installatie van de patch zorgt ervoor dat klanten bij wie dit besturingselement is geïnstalleerd, worden beschermd. Als u de kill-bit voor dit besturingselement instelt, kan het niet meer worden uitgevoerd en niet opnieuw worden geïnstalleerd.
  Als u meer informatie wilt over de kill-bit, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  240797 De uitvoering van een ActiveX-besturingselement in Internet Explorer stoppen
Naast het aanpakken van deze zwakke plekken is ook een wijziging aangebracht in de manier waarop Internet Explorer HTML-bestanden weergeeft. Hiermee wordt een fout verholpen in de manier waarop Internet Explorer webpagina's weergeeft. Hierdoor kan een fout optreden in de browser of in Microsoft Outlook Express. Internet Explorer geeft een invoertypelabel niet juist weer. Wanneer een gebruiker de website van een aanvaller weergeeft, kan de aanvaller misbruik maken van dit beveiligingslek zonder dat de gebruiker dit weet. Daarnaast kan een hacker een speciaal gevormd HTML-e-mailbericht maken dat ervoor zorgt dat er een fout optreedt in Outlook Express wanneer het e-mailbericht wordt geopend of wanneer het in de voorbeeldweergave wordt bekeken.

Beperkende factoren

 • Standaard wordt Internet Explorer onder Windows Server 2003 uitgevoerd in de configuratie voor verbeterde beveiliging. Bij deze standaardconfiguratie van Internet Explorer worden dit soort aanvallen beter geblokkeerd. Als verbeterde beveiliging voor Internet Explorer is uitgeschakeld, kan er geen gebruik worden gemaakt van de beveiligingsmaatregelen die kunnen voorkomen dat dit beveiligingslek wordt misbruikt.
 • In het geval van een aanval via het web moet de hacker een website beheren die een webpagina bevat waarmee het lek kan worden misbruikt. Er is geen enkele manier waarop een aanvaller gebruikers kan dwingen een schadelijke website buiten de HTML-e-mailvector te bezoeken. De hacker moet gebruikers eerst naar die website lokken door hen op een koppeling te laten klikken.
 • Programmacode die op het systeem wordt uitgevoerd, wordt alleen uitgevoerd onder de machtigingen van de aangemelde gebruiker.
Opmerkingen
 • Net als bij de eerdere cumulatieve patch voor Internet Explorer, die werd uitgebracht met beveiligingsbulletin MS03-020 (818529), wordt ook bij deze cumulatieve patch de kill-bit ingesteld voor de volgende ActiveX-besturingselementen:

  BeschrijvingBestandsnaamCLSIDVerwijzing
  Besturingselement voor Microsoft HTML HelpHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  Besturingselement voor ActiveX-invoegtoepassingPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  Besturingselement voor DirectX Files ViewerXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202


  Als u meer informatie wilt over de kill-bit, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  240797 De uitvoering van een ActiveX-besturingselement in Internet Explorer stoppen
 • Aangezien u met deze patch de kill-bit instelt voor het besturingselement van Microsoft HTML Help, kunt u verbroken koppelingen aantreffen in de Help. U verhelpt dit probleem door de bijgewerkte besturing voor HTML Help te downloaden uit artikel 811630 in de Microsoft Knowledge Base.
  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  811630 Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )
 • Net als bij de eerdere cumulatieve patches voor Internet Explorer, die werden uitgebracht bij beveiligingsbulletins MS03-004 (810847), MS03-015 (813489) en MS03-020 (818529), zorgt deze cumulatieve patch ervoor dat de methode window.showHelp niet meer werkt als u de update voor HTML Help niet hebt toegepast. Als u het bijgewerkte HTML Help-besturingselement van het Microsoft Knowledge Base-artikel 811630 hebt geïnstalleerd, kunt u de HTML Help-functionaliteit blijven gebruiken als u deze update uitvoert.
  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  811630 Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )

Oplossing

Downloadgegevens

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website Microsoft Windows Update en installeert u essentiële update 822925: Beheerders die deze update op meerdere computers willen toepassen, kunnen de update downloaden via het Microsoft Download Center of de Microsoft Windows Update-catalogus. Als u deze update later op een of meer computers wilt installeren, zoekt u dit artikelnummer op met behulp van de geavanceerde zoekopties in Windows Update-catalogus.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates uit de Windows Update-catalogus:
323166 Procedure: Windows-updates en -stuurprogramma's downloaden van de Windows Update-catalogus
Als u deze update wilt downloaden van het Microsoft Download Center, bezoekt u de volgende Microsoft-website: Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Informatie over de installatie

U moet zijn aangemeld als beheerder om deze update te kunnen installeren. Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website Windows Update en installeert u essentiële update 822925: Als u een gedownloade versie van deze update wilt installeren, voert u het gedownloade pakket met de essentiële update 822925 uit met behulp van de juiste schakelopties. Beheerders kunnen deze update implementeren met behulp van Microsoft Software Update Services (SUS).
Als u meer informatie wilt over SUS, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

810796 Overzicht technisch rapport Software Update Services beschikbaar
Gebruik Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) om te controleren of deze update is geïnstalleerd. Ga naar de volgende Microsoft-website als u meer informatie wilt over MBSA: U kunt ook een van de volgende methoden gebruiken om te controleren of deze update is geïnstalleerd:
 • Controleer of Q822925 wordt vermeld in het veld Inclusief updates in het dialoogvenster Info. U kunt deze methode niet gebruiken bij Windows Server 2003 of Windows XP 64-bits editie versie 2003, omdat het veld Updateversies van deze besturingssystemen niet wordt bijgewerkt.
 • Vergelijk de versies van de bijgewerkte bestanden op uw computer met de bestanden die worden vermeld in de sectie Bestandsgegevens in dit artikel.
 • Controleer of de volgende registervermeldingen aanwezig zijn.
  • Windows Server 2003 en Windows XP 64-bits editie, versie 2003:

   Kijk of de waarde Installed DWORD met gegevenswaarde 1 wordt weergegeven in de volgende registersleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822925
  • Alle overige versies van Windows:

   Kijk of de DWORD-waarde IsInstalled met gegevenswaarde 1 wordt weergegeven in de volgende registersleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{377483c2-e4b4-4ee8-b577-9aed264c8735}

Voorwaarden

Microsoft heeft de versies van Windows en Internet Explorer die in dit artikel worden vermeld, getest om na te gaan of ze door deze zwakke plekken worden beïnvloed en om te controleren of de update die in dit artikel wordt beschreven, deze zwakke plekken aanpakt.

Als u de versies van deze update voor Internet Explorer 6 voor Windows Server 2003 wilt installeren, moet u Internet Explorer 6 (versie 6.00.3790.0000) uitvoeren onder Windows Server 2003 (32-bits of 64-bits), of Internet Explorer 6 onder Windows XP 64-bits editie, versie 2003.

Als u de versies van deze update voor Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) wilt installeren, moet u Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) uitvoeren onder Windows XP 64-bits editie (versie 2002), Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) of Windows Millennium Edition.

Als u de versie van deze update voor Internet Explorer 6 wilt installeren, moet u Internet Explorer 6 (versie 6.00.2600.0000) uitvoeren onder Windows XP.

Als u de versie van deze update voor Internet Explorer 5.5 wilt installeren, moet u Internet Explorer 5.5 SP2 (versie 5.50.4807.2300) uitvoeren onder Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a of Windows Millennium Edition.

Als u de versie van deze update voor Internet Explorer 5.01 wilt installeren, moet u Internet Explorer 5.01 SP4 (versie 5.00.3700.1000) uitvoeren onder Windows 2000 SP4 of Internet Explorer 5.01 SP3 (versie 5.00.3502.1000) onder Windows 2000 SP3.

Opmerking Versies van Windows en Internet Explorer die niet in deze lijst voorkomen, bevinden zich in de uitgebreide periode van de levenscyclus van het product of worden niet meer ondersteund. U kunt een aantal van de updatepakketten die in dit artikel worden beschreven, installeren voor deze versies van Windows en Internet Explorer. Microsoft heeft deze versies echter niet getest om te controleren of ze worden beïnvloed door deze zwakke plekken of om te bevestigen dat de update die in dit artikel wordt beschreven deze zwakke plekken aanpakt. Het is aan te raden een upgrade naar een ondersteunde versie van Windows of Internet Explorer uit te voeren en de bijbehorende update toe te passen. Als u een versie van Windows of Internet Explorer uitvoert die zich in de uitgebreide periode van de levenscyclus van het product bevindt en als u een contract voor uitgebreide ondersteuning hebt, moet u contact opnemen met de technische accountmanager (TAM) of adviseur voor toepassingsontwikkeling (ADC) voor informatie over een update voor uw specifieke configuratie.
Als u meer informatie wilt over hoe u kunt bepalen welke versie van Internet Explorer wordt uitgevoerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
164539 Vaststellen welke versie van Internet Explorer is geïnstalleerd
Voor meer informatie over het Support Lifecycle-beleid voor Windows-onderdelen bezoekt u de volgende Microsoft-website: Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Internet Explorer 6 SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328548 Het meest recente servicepack voor Internet Explorer 6 ophalen
Als u meer informatie wilt over het downloaden van het meest recente service pack voor Internet Explorer 5.5, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
276369 Het meest recente servicepack voor Internet Explorer 5.5 ophalen
Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Internet Explorer 5.01 SP3, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
267954 Het meest recente servicepack voor Internet Explorer 5.01 ophalen

Computer opnieuw opstarten

Bij de versies van deze update voor Internet Explorer 6 moet u de computer opnieuw opstarten om de installatie van deze update te voltooien. Bij de versies van deze update voor Internet Explorer 5.01 en 5.5 moet u de computer opnieuw opstarten en u aanmelden als beheerder om de installatie van deze update te voltooien op computers met Windows NT en Windows 2000.

Status van vorige update

Deze update heeft voorrang op update MS03-020: Cumulatieve patch (818529) voor Internet Explorer (juni 2003)

Setup-schakelopties

De versies van deze patch voor Windows Server 2003 (inclusief Windows XP 64-bits editie, versie 2003) ondersteunen de volgende Setup-schakelopties:
 • /? De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Gebruik bijvoorbeeld de volgende opdracht als u de 32-bits patch voor Windows Server 2003 wilt installeren zonder tussenkomst van gebruikers:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /u /q
Als u deze patch wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdracht:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /z
Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht.

Ga naar de volgende Microsoft-website als u meer informatie wilt over de implementatie van deze patch via Software Update Services: De overige updatepakketten voor deze patch ondersteunen de volgende schakelopties:
 • /q: Uitvoeren in stille modus of berichten onderdrukken wanneer de bestanden worden uitgepakt.
 • /q:u : Stille modus voor gebruiker. In de stille modus voor gebruikers worden enkele dialoogvensters weergegeven.
 • /q:a Stille modus voor beheerder. In de stille modus voor beheerders worden geen dialoogvensters voor de gebruiker geopend.
 • /t: pad De locatie opgeven van de tijdelijke map die door Setup wordt gebruikt, of de doelmap opgeven voor het uitpakken van bestanden (wanneer u /c gebruikt).
 • /c De bestanden uitpakken zonder ze te installeren. Als /t: pad niet is opgegeven, wordt u gevraagd een doelmap op te geven.
 • /c: pad Het pad en de naam van het INF-bestand of het EXE-bestand voor Setup opgeven.
 • /r:n De computer na de installatie nooit opnieuw opstarten.
 • /r:i De gebruiker vragen of de computer opnieuw moet worden opgestart wanneer dat nodig is, behalve wanneer naast deze schakeloptie ook de optie /q:a wordt gebruikt
 • /r:a De computer na de installatie altijd opnieuw opstarten.
 • /r:s De computer na de installatie opnieuw opstarten zonder de gebruiker hierom te vragen.
 • /n:v Geen versiecontrole uitvoeren. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze optie om de update te installeren bij een willekeurige versie van Internet Explorer.
Als u de update bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker en de computer niet automatisch opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdracht:
q822925.exe /q:a /r:n

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze patch heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.


De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %Windir%\System van Windows 98 Tweede editie en Windows Millennium Edition. De bestanden worden in de map %Windir%\System32 geïnstalleerd bij Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003.

Internet Explorer 6 (32-bits) voor Windows Server 2003


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
5-aug-03 22:37 6.0.3790.64 2.917.376 Mshtml.dll RTMGDR
5-aug-03 22:37 6.0.3790.59 1.394.176 Shdocvw.dll RTMGDR
5-aug-03 22:37 6.0.3790.75 509.440 Urlmon.dll RTMGDR
5-aug-03 22:35 6.0.3790.72 2.917.376 Mshtml.dll RTMQFE
5-aug-03 22:35 6.0.3790.59 1.394.176 Shdocvw.dll RTMQFE
5-aug-03 22:35 6.0.3790.75 509.440 Urlmon.dll RTMQFE

Internet Explorer 6 (64-bits) voor Windows Server 2003 64-bits versies en Windows XP 64-bits editie, versie 2003


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam Platform Map
-----------------------------------------------------------------------------
5-aug-03 22:37 6.0.3790.64 8.209.920 Mshtml.dll IA64 RTMGDR
5-aug-03 22:37 6.0.3790.59 3.359.744 Shdocvw.dll IA64 RTMGDR
5-aug-03 22:37 6.0.3790.75 1.271.808 Urlmon.dll IA64 RTMGDR
5-aug-03 22:37 6.0.3790.64 2.917.376 Wmshtml.dll X86 RTMGDR
5-aug-03 22:37 6.0.3790.59 1.394.176 Wshdocvw.dll X86 RTMGDR
5-aug-03 22:37 6.0.3790.75 509.440 Wurlmon.dll X86 RTMGDR
5-aug-03 22:30 6.0.3790.72 8.209.920 Mshtml.dll IA64 RTMQFE
5-aug-03 22:30 6.0.3790.59 3.359.744 Shdocvw.dll IA64 RTMQFE
5-aug-03 22:30 6.0.3790.75 1.271.808 Urlmon.dll IA64 RTMQFE
5-aug-03 22:35 6.0.3790.72 2.917.376 Wmshtml.dll X86 RTMQFE
5-aug-03 22:35 6.0.3790.59 1.394.176 Wshdocvw.dll X86 RTMQFE
5-aug-03 22:35 6.0.3790.75 509.440 Wurlmon.dll X86 RTMQFE

Internet Explorer 6 SP1 (32-bits) voor Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition en Windows 98 Tweede editie


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
13-jul-03 20:02 6.0.2800.1226 2.793.472 Mshtml.dll
23-mei-03 17:15 6.0.2800.1203 1.338.880 Shdocvw.dll
13-jul-03 20:05 6.0.2800.1226 395.264 Shlwapi.dll
13-jul-03 20:03 6.0.2800.1226 483.840 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 SP1 (64-bits) voor Windows XP 64-bits editie, versie 2002


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
13-7-03 03:18 PM 6.0.2800.1226 9.078.784 Mshtml.dll
23-5-03 12:39 PM 6.0.2800.1203 3.648.000 Shdocvw.dll
13-7-03 03:27 PM 6.0.2800.1226 1.095.168 Shlwapi.dll
13-7-03 03:24 PM 6.0.2800.1226 1.412.096 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 (32-bits) voor Windows XP


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
17-jun-03 22:20 6.0.2730.1700 2.762.752 Mshtml.dll
11-jul-03 14:59 6.0.2722.900 34.304 Pngfilt.dll
5-mrt-02 00:09 6.0.2715.400 548.864 Shdoclc.dll
22-mei-03 22:49 6.0.2729.2200 1.336.320 Shdocvw.dll
11-jul-03 14:59 6.0.2730.1200 391.168 Shlwapi.dll
11-jul-03 14:59 6.0.2715.400 109.568 Url.dll
11-jul-03 14:57 6.0.2731.1000 481.792 Urlmon.dll
6-jun-02 17:38 6.0.2718.400 583.168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2 voor Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition en Windows 98 Tweede editie


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
----------------------------------------------------------
17-jun-03 22:03 5.50.4930.1700 2.759.440 Mshtml.dll
17-okt-02 00:01 5.50.4922.900 48.912 Pngfilt.dll
22-mei-03 23:09 5.50.4929.2200 1.149.200 Shdocvw.
12-jun-03 20:24 5.50.4930.1200 300.816 Shlwapi.dll
05-mrt-02 01:53 5.50.4915.500 84.240 Url.dll
10-jul-03 20:23 5.50.4931.1000 451.344 Urlmon.dll
6-jun-02 21:27 5.50.4918.600 481.552 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 voor Windows 2000 SP4 en SP3


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
18-jun-03 00:32 5.0.3806.1700 2.281.744 Mshtml.dll
12-jun-03 23:15 5.0.3806.1200 48.912 Pngfilt.dll
12-jun-03 23:08 5.0.3806.1200 1.099.536 Shdocvw.dll
12-jun-03 23:07 5.0.3806.1200 279.824 Shlwapi.dll
5-mrt-02 01:53 5.50.4915.500 84.240 Url.dll
12-jun-03 23:16 5.0.3806.1200 409.360 Urlmon.dll
12-jun-03 23:16 5.0.3806.1200 445.200 Wininet.dll
Opmerkingen
 • Wanneer u deze beveiligingspatch installeert op een computer met Windows Server 2003 of de 64-bits editie van Windows XP versie 2003, wordt tijdens de installatie gecontroleerd of bestanden die worden bijgewerkt op de computer, eerder zijn bijgewerkt met een hotfix van Microsoft. Als dat het geval is, worden de RTMQFE-bestanden naar uw computer gekopieerd. Als u niet eerder een hotfix hebt geïnstalleerd om een van deze bestanden bij te werken, worden de RTMGDR-bestanden naar uw computer gekopieerd.
  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  824994 Beschrijving van de inhoud van een Windows Server 2003-productupdatepakket
 • Omdat bestanden afhankelijk van elkaar kunnen zijn en omdat dit nodig kan zijn voor Setup of verwijdering, kunnen deze updatepakketten extra bestanden bevatten.

Informatie over verwijderen

U kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Klik op Internet Explorer Q822925 en klik op Wijzigen/Verwijderen (of Toevoegen/Verwijderen).

Onder Windows Server 2003 en Windows XP 64-bits editie (versie 2003) kunnen systeembeheerders het hulpprogramma Spunist.exe gebruiken om deze patch te verwijderen. U vindt dit hulpprogramma in de map %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /? De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
Onder alle overige versies van Windows kunnen systeembeheerders het hulpprogramma Ieuninst.exe gebruiken om deze update te verwijderen. Met deze patch installeert u het hulpprogramma Ieuninst.exe in de map %Windir%. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /? De lijst met ondersteunde schakelopties weergeven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
Als u bijvoorbeeld deze update in de stille modus wilt verwijderen, gebruikt u de volgende opdracht:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q822925.inf
Opmerking Er wordt bij deze opdracht uitgegaan van een Windows-installatie in de map C:\Windows.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over deze patch, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Bekende problemen

 • Nadat u de cumulatieve beveiligingspatch voor Internet Explorer hebt toegepast die is opgenomen in Microsoft Security Bulletin MS03-032, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u webpagina's wilt bezoeken die door JavaScript-functies in frames of in vensters worden geopend:
  HTTP 404 - Bestand niet gevonden
  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  827667 Het foutbericht 'HTTP 404 - Bestand niet gevonden' wordt weergegeven wanneer u webpagina's probeert te bezoeken die door JavaScript-functies worden geopend in frames of vensters
 • Nadat u deze patch hebt geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer een willekeurige aanvraag voor ASP.NET 1.0 wordt uitgevoerd onder Windows XP:
  Servertoepassing niet beschikbaar
  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  827641 BUG: Foutbericht 'Servertoepassing niet beschikbaar' van ASP.NET nadat u de beveiligingsupdate MS03-032 hebt geïnstalleerd
 • Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u deze patch wilt verwijderen:
  Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van de patch.
  Dit probleem kan optreden als de Baan Front Office Client is geïnstalleerd. De Baan Front Office Client voegt gegevens toe aan de waarde Path in de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Zoek de volgende registersleutel en klik erop:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Klik met de rechtermuisknop op de waarde Path en klik op Wijzigen.
  4. Verwijder in het vak Waardegegevens de puntkomma (;) en alle tekst na 'Internet Explorer'. Het vak Waardegegevens moet bijvoorbeeld de volgende tekst bevatten:

   C:\Program Files\Internet Explorer
 • Als u meerdere cumulatieve updates voor Internet Explorer op de juiste wijze wilt verwijderen van een computer waarop Windows Server 2003 of Windows XP 64-bits editie (versie 2003) wordt uitgevoerd, moet u de updates in dezelfde volgorde verwijderen als waarin deze zijn geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld eerst 818529 en dan 822925 installeert, moet u eerst 822925 verwijderen voordat u 818529 verwijdert.
 • Op een Windows 2000-computer of een Windows XP-computer kunt u de essentiële update 813489 of 818529 installeren nadat u de essentiële update 822925 hebt geïnstalleerd. Als u dit doet, worden de bijgewerkte bestanden in essentiële update 822925 vervangen door de oudere bestanden in essentiële update 813489 of 818529. U kunt dit probleem oplossen door essentiële update 822925 opnieuw te installeren.
 • U kunt de versie van de essentiële update 822925 voor Internet Explorer 5.5 SP2 installeren op een computer waarop Internet Explorer 5.01 SP3 wordt uitgevoerd onder Windows 2000 SP3. U kunt dit probleem oplossen door de onjuiste versie van de essentiële update te verwijderen en in plaats daarvan de versie van essentiële update 818529 te installeren die voor Internet Explorer 5.01 SP3 bedoeld is. Beheerders kunnen het hulpprogramma Ieuninst.exe gebruiken om de update voor Internet Explorer 5.5 SP2 te verwijderen. Zie de sectie Verwijderen in dit artikel voor meer informatie. Als u de update bijvoorbeeld in de stille modus wilt verwijderen, gebruikt u de volgende opdracht:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Opmerking Er wordt bij deze opdracht uitgegaan van een Windows-installatie in de map C:\Windows.
 • Op een computer waarop Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition of Windows 98 Tweede editie wordt uitgevoerd, is het niet mogelijk na het verwijderen van essentiële update 818529 ook eerdere cumulatieve updates voor Internet Explorer te verwijderen (bijvoorbeeld essentiële update 813489). Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. Verwijdering wordt alleen ondersteund voor de cumulatieve update die u als laatste hebt geïnstalleerd.
 • Als u meer informatie wilt over bekende problemen die kunnen optreden nadat u deze update hebt geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemen na het installeren van updates voor Internet Explorer of Windows
Eigenschappen

Artikel-id: 822925 - Laatst bijgewerkt: 18 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback