De map wijzigen waarin e-mailberichten en bijlagen worden opgeslagen in Outlook 2003

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het configureren van de map die standaard wordt gebruikt door Outlook 2003 om e-mailberichten en bijlagen op te slaan.

Meer informatie

Wanneer u de opdracht Opslaan als gebruikt om e-mailberichten en bijlagen op te slaan in Outlook 2003, worden deze items standaard opgeslagen in de map Mijn documenten. Dit is het pad waarin e-mailberichten en bijlagen standaard worden opgeslagen in Outlook 2003:
station:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Mijn documenten
waarbij station het station is waarop Microsoft Windows is geïnstalleerd en gebruikersnaam uw gebruikersnaam.

U kunt de locatie wijzigen waar e-mailberichten en bijlagen worden opgeslagen door de volgende registerwaarde toe te voegen:
HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\DefaultPath
Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

  1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  2. Typ regedit in het vak Openen en druk op ENTER.
  3. Open de volgende subsleutel in de Register-editor:
    HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options
  4. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op Tekenreekswaarde.
  5. Typ DefaultPath en druk op ENTER.
  6. Dubbelklik op de waarde DefaultPath.
  7. Typ in het vak Waardegegevens in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken het pad, inclusief de stationsletter, naar de map waarin Outlook items standaard moet opslaan en klik op OK.
  8. Sluit de Register-editor af.
Eigenschappen

Artikel-id: 823131 - Laatst bijgewerkt: 10 jun. 2005 - Revisie: 1

Feedback