Gebruik van de schakeloptie /3GB in Exchange Server 2003 op een Windows Server 2003-systeem

Samenvatting

Wanneer u Exchange Server 2003 installeert op een Microsoft Windows Server 2003-computer met meer dan 1 gigabyte (GB) fysiek RAM-geheugen (Random Access Memory), waarop postbussen of openbare mappen zijn geïnstalleerd, moet u het bestand Boot.ini bewerken om het gebruik van virtueel geheugen door de Information Store-service te optimaliseren.

Onder normale omstandigheden en voor alle processen wordt 2 GB virtuele adresruimte gereserveerd voor de gebruikersmodus en wordt er nog eens 2 GB virtuele adresruimte gereserveerd voor het besturingssysteem. Wanneer u de schakeloptie /3GB gebruikt in Windows Server 2003, wordt 3 GB virtuele adresruimte gereserveerd voor de gebruikersmodus en slechts 1 GB virtuele adresruimte voor het besturingssysteem. Deze toewijzing van 1 GB extra adresruimte helpt het probleem oplossen waarbij geheugenfragmentatie optreedt in de virtuele adresruimte van Store.exe. Wanneer er een grotere adresruimte aan Store.exe is toegewezen, kan het geheugen eenvoudiger worden samengevoegd voordat alle grote geheugenblokken worden gebruikt.

Nadat u Windows Server 2003 hebt geïnstalleerd, wijzigt u het bestand Boot.ini en voegt u de schakelopties /3GB en /USERVA=3030 aan de opstartregel toe, zoals in het voorbeeld hieronder:

[Boot Loader]  
Timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT

[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3GB /USERVA=3030
Nadat u de waarde /3gb aan het bestand Boot.ini hebt toegevoegd, wordt een schaarse systeembron genaamd Systeempaginatabelvermeldingen mogelijk gereduceerd tot een waarde die een instabiele werking van de Exchange Server-computer tot gevolg heeft. Voor meer informatie over het voorkomen van onderbrekingen op de Exchange Server-computer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

316739 De schakeloptie /userva gebruiken in combinatie met de schakeloptie /3GB om de gebruikersmodusruimte in te stellen op een waarde tussen 2 GB en 3 GB


Opmerking U hoeft de schakeloptie /3GB niet te gebruiken op computers met Microsoft Windows Small Business Server 2003. Het is niet raadzaam om gebruik te maken van de schakeloptie /3GB in het bestand Boot.ini voor Exchange Server-computers die tevens fungeren als Active Directory-domeincontrollers of als servers die de rol van globale catalogus vervullen.

Meer informatie

Windows Server 2003 reserveert standaard 2 GB virtuele adresruimte voor de kernel en staat toe dat processen van de gebruikersmodus (zoals het informatieopslagproces Store.exe van Exchange 2003) 2 GB virtuele adresruimte gebruiken. Virtuele adresruimte voor een specifiek proces wordt bij het opstarten toegewezen en deze ruimte neemt toe naarmate er meer geheugen wordt gebruikt tijdens het uitvoeren. Het feitelijke geheugengebruik (de werkset) van een proces is standaard veel minder dan de toegewezen adresruimte voor het betreffende proces. Op een Exchange 2003-computer met meer dan 1 GB geheugen moet u Windows Server 2003 zodanig wijzigen dat 3 GB geheugen beschikbaar is voor toepassingen in de gebruikersmodus.

Opmerking Zorg dat het proces Store.exe geen virtuele adresruimte tekort komt. Als dat gebeurt, zullen geheugentoewijzingen mislukken (zelfs als er voldoende fysiek RAM-geheugen aanwezig is) en moet u de informatieopslagservice van Microsoft Exchange opnieuw starten.

Een server met bijvoorbeeld 2 GB fysiek RAM-geheugen waarbij de schakeloptie /3GB in het bestand Boot.ini ontbreekt, zal over onvoldoende geheugen beschikken wanneer de virtuele adresruimte voor Store.exe de grens van 2 GB bereikt. Windows Taakbeheer laat zien dat in dit scenario slechts circa 1,5 GB geheugen daadwerkelijk wordt gebruikt, maar de server zal toch over onvoldoende geheugen beschikken.

De schakeloptie /USERVA is nieuw in Windows Server 2003 en voorziet in een betere granulatie voor het verdelen van geheugentoewijzingen tussen gebruikersmodus en kernelmodus. Zodoende kunt u de server naar een groter aantal gebruikers schalen zonder dat de kans bestaat dat de systeembronnen uitgeput raken. Met de schakeloptie /USERVA=3030 wordt 42 MB extra geheugen aan de kernel toegewezen voor paginatabelvermeldingen (PTE's). Deze waarde moet wellicht verder worden verfijnd. U kunt het geheugengebruik door paginatabelvermeldingen controleren met de functie Prestatiemeter. Het te controleren object is Systeempaginatabelvermeldingen vrij. Als er waarden van minder dan 7000 worden waargenomen, moet de waarde 3030 worden verlaagd omdat het systeem instabiel is. Als de waarde minder dan 20.000 is, verlaagt u de waarde in stappen van 64 MB totdat er waarden van meer dan 20.000 worden waargenomen.

Opmerking Microsoft Product Support Services raadt aan om voor de schakeloptie /USERVA een geheugenbereik van 2800 tot 3030 te gebruiken. Dit bereik is groot genoeg om te voorzien in voldoende systeempaginatabelvermeldingen voor alle momenteel waargenomen problemen. Een instelling van /userva=2800 voorziet normaal gesproken in nagenoeg het maximum aantal mogelijke systeempaginatabelvermeldingen. Bij Microsoft Product Support Services zijn tot op heden geen gevallen bekend waarin voor een Exchange Server-computer een waarde van minder dan 2900 is vereist.

U kunt ook het geheugengebruik door virtuele adressen controleren met de functie Prestatiemeter. Voeg de teller Virtuele bytes aan het proces Store.exe toe om een nauwkeurige uitlezing van de virtuele adresruimte te garanderen. Het proces Store.exe is het enige Exchange 2003-proces dat u moet controleren. Andere Exchange 2003-processen worden niet groot genoeg om problemen te kunnen veroorzaken.

Aangezien bij schaalvergroting van Exchange Server de schakeloptie /3GB wordt gebruikt, kan de Exchange Server-computer niet op efficiënte wijze meer dan 4 GB RAM-geheugen gebruiken. Exchange Server ondersteunt geen Instancing, Physical Address Extension (PAE) of Address Windowing Extensions (AWE). Daarom is 4 GB RAM-geheugen de maximum hoeveelheid geheugen die een Exchange Server-computer efficiënt kan gebruiken.
Eigenschappen

Artikel-id: 823440 - Laatst bijgewerkt: 31 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback