Spraakherkenning en handschriftherkenning uitschakelen in Office 2003

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Zie 326526 voor een Microsoft Office XP-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u spraak- en handschriftherkenning uitschakelt.

Microsoft Office bevat een functie voor spraakherkenning en een functie voor handschriftherkenning. Met spraakherkenning kunt u tekst dicteren in elk Office-programma. U kunt uw stem ook gebruiken om menu-, werkbalk-, dialoogvenster- en taakvensteritems te selecteren. (Let op: U kunt uw stem alleen in Amerikaans-Engelse taalversies van Office gebruiken om dialoogvenster- en taakvensteritems te selecteren.) Spraakherkenning wordt geïnstalleerd als onderdeel van een standaardinstallatie of aangepaste installatie van Office. Als u een aangepaste installatie uitvoert, worden de functies geïnstalleerd als onderdeel van de functie Alternatieve gebruikersinvoer in de gedeelde onderdelen van Office.

Met handschriftherkenning kunt u tekst invoeren in elk programma van Microsoft Office door de tekst te schrijven in plaats van te typen. U kunt schrijven met een muis of met een apparaat voor handschriftinvoer van een andere fabrikant. Office-programma's kunnen deze invoer automatisch converteren naar getypte tekst. In Microsoft Word en Microsoft Outlook (als u Word hebt ingesteld als e-maileditor), kunt u de invoer als zogenaamd inktobject in uw eigen handschrift laten staan. De functie voor handschriftherkenning ondersteunt ook een tekenfunctie, zodat u handgetekende schetsen in uw Word-document kunt opnemen.

Nadat u Office hebt geïnstalleerd en spraak- en handschriftherkenning hebt ingeschakeld, worden deze functies deel van het besturingssysteem. U kunt deze functies niet verwijderen, ook niet via de onderhoudsmodus van Office Setup.

Terug naar begin

Het register bewerken

Voordat u spraak- en handschriftherkenning uitschakelt, moet u het register bewerken.
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Druk op CTRL+ALT+DELETE en klik op Taakbeheer.
 2. Open het tabblad Processen, klik op Ctfmon.exe als dit voorkomt in de lijst en klik op Proces beëindigen.
 3. Sluit het venster Taakbeheer.
 4. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 5. Klik op Software.
 6. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op Microsoft Office versie 2003 en klik op Wijzigen.
 7. Klik op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik op Volgende.
 8. Schakel het selectievakje Geavanceerde aanpassing van toepassingen kiezen in en klik op Volgende.
 9. Voer de volgende stappen uit in het deelvenster Geavanceerd aanpassen:
  1. Vouw Microsoft Office uit.
  2. Vouw Microsoft Office Excel uit, klik op het pictogram naast Tekst naar spraak en klik op Niet beschikbaar.
  3. Vouw Gedeelde Office-onderdelen uit.
  4. Vouw Alternatieve gebruikersinvoer uit.
  5. Klik op het pictogram naast Spraak en klik op Niet beschikbaar.
  6. Klik op het pictogram naast Handschrift en klik op Niet beschikbaar.
  7. Klik op het pictogram naast Microsoft-handschriftonderdeel en klik op Niet beschikbaar.
  8. Vouw Taalprogramma's uit.
  9. Vouw Frans uit, klik op het symbool naast Engels - Frans vertaling en klik op Niet beschikbaar.
  10. Vouw Spaans uit, klik op het symbool naast Engels - Spaans vertaling en klik op Niet beschikbaar.
 10. Klik op Bijwerken.
 11. Wanneer het bijwerken is voltooid, klikt u op Start en op Uitvoeren.
 12. Typ regsvr32 /u msctf.dll in het vak Openen en klik op OK. Als u wordt gevraagd te bevestigen dat het programma is voltooid, klikt u op OK.
 13. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit.exe in het vak Openen en klik op OK.
 14. Klik op de volgende registersleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
 15. Klik met de rechtermuisknop op de vermelding Ctfmon.exe, klik op Verwijderen en klik op Ja.
 16. Sluit de Register-editor af.
 17. Herhaal stap 1 tot en met 6 voor elk profiel op de computer.


Terug naar begin

Handschriftherkenning uitschakelen

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen.
 3. Klik op Landinstellingen.
 4. Open het tabblad Talen en klik op Details.
 5. Schakel op het tabblad Geavanceerd het selectievakje Geavanceerde tekstservices uitschakelen in.
 6. Klik op OK. Als u wordt gevraagd de wijziging te bevestigen, klikt u op Ja en klikt u op OK.
Terug naar begin

Spraakherkenning uitschakelen

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen.
 3. Klik op Landinstellingen.
 4. Open het tabblad Talen en klik op Details.
 5. Klik onder Geïnstalleerde services op Spraakherkenning, klik op Verwijderen en klik op OK.
 6. Klik op OK om alle wijzigingen toe te passen. Wellicht moet u de computer opnieuw opstarten.
Opmerking De functies en onderdelen van Office waarvoor het bestand Ctfmon.exe is vereist, worden uitgeschakeld tijdens installatie in een Terminal Server-omgeving. Hoewel deze functies via een aangepaste installatie kunnen worden ingeschakeld, raadt Microsoft aan om CTFMON in een Terminal Server-omgeving uitgeschakeld te laten vanwege potentiële prestatieproblemen. Terug naar begin

Aanvullende stappen voor Terminal Server-omgevingen

 1. U moet het bestaande Standaardgebruiker-profiel vervangen door een exemplaar van een schoon en bijgewerkt profiel zodat de juiste configuraties naar nieuwe gebruikers worden doorgegeven.
 2. Voor bestaande gebruikersprofielen is een script nodig om de hierboven vermelde registerwaarde CTFMON.EXE uit het profiel te verwijderen aangezien deze waarden al bestaan en CTFMON.EXE dus voor elke gebruikerssessie wordt gestart tenzij u de waarde verwijdert.
  1. Voordat u het script maakt, moet u een REG-bestand maken. Dit is een voorbeeldtekst van het bestand DisableCTF.reg:
   REGEDIT4
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"=-
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF] "Disable Thread Input Manager"=dword:00000001
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\MSUTB] "ShowDeskBand"=dword:00000000
  2. Nadat het REG-bestand is gemaakt, kunt u het volgende voorbeeldscript gebruiken om de registerwaarde CTFMON.EXE te verwijderen:
   Rem *****Registerinstellingen om te voorkomen dat CTFMON.EXE opnieuw wordt geregistreerd 
   op het systeem*****
   REGEDIT -s <Path>\DisableCTF.REG
Het script kan worden verwijderd of uitgeschakeld nadat deze instellingen uit bestaande profielen zijn verwijderd. Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 823586 - Laatst bijgewerkt: 10 apr. 2007 - Revisie: 1

Feedback