ActiveX-besturingselement dat deel van een Access-formulier uitmaakt niet wordt weergegeven wanneer de ontwerpfase-licentie niet beschikbaar is


Dit artikel is van toepassing op een Microsoft Access-databasebestand (.mdb) of op een Microsoft Access-database (ACCDB)-bestand.

Beginner: Vereist kennis van de gebruikersinterface op computers met één gebruiker.

Symptomen


In een Access-database hebben een formulier een gelicentieerd MFC ActiveX-besturingselement. Ook wellicht het formulier ook een ander besturingselement zoals een tekstvak dat afhankelijk is van een veld van een gekoppelde tabel. Als u dit formulier in de formulierweergave opent, wordt het MFC ActiveX-besturingselement mogelijk niet weergegeven. Dit probleem treedt op wanneer de optie ontwerpmodus licentie voor het MFC ActiveX-besturingselement is niet beschikbaar op de computer waar het formulier zich bevindt.

Opmerking Als u een MFC ActiveX-besturingselement aan uw formulier toevoegt, het MFC ActiveX-besturingselement wordt in licentie gegeven met een design-time licentie. De beschikbaarheid van de design-time licentie op dezelfde computer als waarop het formulier zich bevindt is niet vereist, tenzij het formulier is geopend in de ontwerpweergave.

Oorzaak


Dit probleem treedt op wanneer wordt geprobeerd het formulier te openen in de ontwerpweergave de naamswijzigingen aanbrengen als naamcorrectie is ingeschakeld voor de database waarin het formulier. Omdat de ontwerpfase-licentie niet beschikbaar op de computer is, toegang tot de registratie ongedaan het MFC ActiveX-besturingselement. Het MFC ActiveX-besturingselement wordt niet weergegeven.

Tijdelijke oplossing


Om dit probleem te omzeilen, informatie bijhouden uitschakelen voor de database of naamcorrectie uitschakelen voor de database voordat u de MFC ActiveX-besturingselement op de computer registreren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Access.
 2. Open de database waarin het formulier met het MFC ActiveX-besturingselement.
 3. Klik in het menu Extra op
  Opties.

  Opmerking In Access 2007 klikt u op de Microsoft Office-knopen klik op Huidige Database.
 4. Klik in het dialoogvenster Opties op de
  Het selectievakje tabblad Algemeen en klik vervolgens op de Automatische naamcorrectie uitschakelt.

  Opmerkingen
  • Klik op het selectievakje naamcorrectie onder Opties voor automatische naamcorrectiein Access 2007.
  • U kunt ook klikken op schakelt u het selectievakje informatie bijhouden voor de database. Wanneer u het selectievakje informatie bijhouden uitschakelt, de
   Naamcorrectie optie is niet beschikbaar.
 5. Sluit de database.
 6. Sluit Access af.
 7. Ga naar de opdrachtprompt en voer regsvr32.

  Wanneer u deze opdracht uitvoert, worden hiermee de MFC ActiveX-besturingselement (.ocx-bestand).
 8. Open het formulier in de formulierweergave.

  Het MFC ActiveX-besturingselement wordt weergegeven in het formulier.

Meer informatie


Wanneer u gegevens bijhouden voor automatische naamcorrectie voor de database inschakelt, maakt Access een naamstoewijzing voor elk object in de database. De naamstoewijzing wordt voor het bijhouden van naamwijzigingen gebruikt. Als de optie Automatische naamcorrectie uitvoeren ook beschikbaar wordt gesteld, controleert Access of dat de vereiste wijziging wordt toegepast op het object of op de inhoud ervan telkens wanneer het object wordt geopend. Als een wijziging heeft plaatsgevonden, de naam wijzigingen automatisch.

Het probleem treedt op wanneer u de database waarin het formulier naar een andere computer, samen met het bestand in MFC ActiveX-besturingselement (.ocx) heet, en vervolgens opnieuw koppelt u de tabel waarnaar wordt verwezen door het besturingselement (bijvoorbeeld tekstvak) in het formulier. Wanneer u de tabel opnieuw koppelen, wordt deze informatie bijhouden voor het formulier geactiveerd. Wanneer u het formulier in de formulierweergave opent, wordt in Access geprobeerd de naamcorrectie automatisch uitvoeren met het openen van het formulier in de ontwerpweergave. Dit mislukt omdat de licentie tijdens het ontwerpen voor het MFC ActiveX-besturingselement niet bestaat. Daarom worden het MFC ActiveX-besturingselement niet weergegeven op het formulier.

Dit probleem treedt niet op als het formulier geen verwijzingen naar gekoppelde tabellen bevat.