Beschrijving van de License Logging-service in Windows Server-besturingssystemen

Samenvatting

LLS (License Logging Service) is een hulpprogramma dat oorspronkelijk is ontworpen om klanten te helpen bij het beheer van licenties voor clienttoegang tot Microsoft-serverproducten. Dergelijke licenties worden ook wel CAL's (Client Access Licenses) genoemd. LLS is samen met Windows NT Server 3.51 geïntroduceerd. LLS is standaard uitgeschakeld in Windows Server 2003. Door de beperkingen van het oorspronkelijke ontwerp en veranderende licentievoorwaarden kan LLS geen nauwkeurig beeld geven van het totale aantal CAL's dat is aangeschaft in vergelijking met het totale aantal CAL's dat wordt gebruikt voor één bepaalde server of in een hele onderneming. Het aantal CAL's dat wordt gemeld door LLS, kan in strijd zijn met de interpretatie van de gebruiksrechtovereenkomst (EULA, End User License Agreement) en de productgebruiksrechten (PUR, Product Usage Rights). LLS wordt niet opgenomen in toekomstige versies van het Windows-besturingssysteem.

Als u bijvoorbeeld de module voor licentieverlening (Llsmgr.msc) gebruikt om na te gaan welke productlicenties zijn aangeschaft, is het venster Aankoopverleden leeg of worden in het venster onjuiste gegevens weergegeven. Als u echter het overzicht van aangeschafte licenties vanaf een andere servercomputer opent, zijn de gegevens in het venster Aankoopverleden mogelijk wel correct. U kunt altijd nieuwe licenties toevoegen, zelfs op computers waarop het aankoopverleden niet juist wordt weergegeven.

Opmerking Dit artikel is niet van toepassing op Microsoft Windows Small Business Server 2003. Schakel de License Logging-service niet uit in Small Business Server 2003. Als u dat wel doet, wordt de server elke 60 minuten opnieuw opgestart.

Meer informatie

LLS ondersteunt de volgende licentiemodi:
 • Per seat (gewijzigd in 'Per apparaat' of 'Per gebruiker' in Windows Server 2003)
 • Per server
In de modus Per server geldt een maximum voor het aantal gelijktijdige verbindingen met een serverservice. In de modus Per seat worden alle serviceverbindingen door een server geregistreerd, waarna deze gegevens naar een hoofdlicentieserver worden gerepliceerd. De hoofdlicentieserver biedt een overzicht van alle gerepliceerde gegevens die zijn verzameld. Elke nieuwe client gebruikt één licentie (zelfs als de client verbinding maakt met meerdere servers). Als er geen licenties meer beschikbaar zijn, registreert LLS op de hoofdserver de gebeurtenis-id 201 in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen.

LLS-problemen

Om het aantal CAL's nauwkeurig bij te houden, heeft LLS twee sets met gegevens nodig: het aantal licenties dat is aangeschaft en het aantal licenties dat is gebruikt. De volgende problemen zijn bekende problemen met LLS:
 • De aankoopgegevens worden niet gerepliceerd van de hoofdlicentieserver naar een lokale server of van een lokale server naar de hoofdlicentieserver.
  • De aankoopgegevens kunnen op twee manieren worden gewijzigd: LLSMGR.exe kan de gegevens van de hoofdserver wijzigen en LICCPA.cpl kan de gegevens van de lokale server wijzigen. Omdat er geen samenvoegreplicatie plaatsvindt, resulteren de twee sets met gegevens in onjuiste gegevens.
 • De replicatie van de gebruiksgegevens van de lokale server naar de hoofdserver wordt niet voltooid als er netwerkfouten optreden. LLS biedt geen diagnostisch hulpprogramma voor het oplossen van problemen.Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  198132 Replicatie van gegevens van License Manager mislukt
 • De methode die door LLS wordt gebruikt om CAL's te koppelen aan een gebruiker of apparaat (Per seat, Per apparaat of Per gebruiker) komt mogelijk niet overeen met de manier waarop de licentie op het product daadwerkelijk is verleend, waardoor gegevens mogelijk onjuist worden gebruikt en foutberichten worden weergegeven.
 • Tijdens het werken met het hulpprogramma License Manager kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
  De RPC-server is bezet

  Klik voor meer informatie over deze fout op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  204018 Foutbericht 'RPC-server is bezet' wanneer u probeert License Manager te starten
  Mogelijk wordt het probleem opgelost als u LLS nieuw opstart. Het is echter ook mogelijk dat u de gegevens in License Manager opnieuw moet instellen. Wanneer u de gegevens in License Manager opnieuw instelt, moet u handmatig de LLS-configuratiebestanden verwijderen en de aankoopgegevens opnieuw invoeren.Klik voor meer informatie over het opnieuw instellen van de gegevens van License Manager op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  153140 Gegevens van License Manager opnieuw instellen
  Klik voor meer informatie over het opnieuw instellen van de gegevens van License Manager in een onderneming op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  194065 Gegevens van License Manager opnieuw instellen voor de gehele organisatie
 • Beheerders kunnen zoveel licenties toevoegen als ze willen zonder een verificatieproces uit te voeren.
Daarnaast wordt LLS door de verschillende serverproducten niet op een consistente manier gebruikt. Bijvoorbeeld:
 • Microsoft SQL Server 7.0, geïnstalleerd op een lidserver: tijdens de installatie worden de aankoopgegevens op de hoofdserver geplaatst en wordt er geen lokale kopie gemaakt. In deze configuratie kunt u de licentiemodus niet lokaal wijzigen.
 • Microsoft Exchange Server 2000, geïnstalleerd op een lidserver: tijdens de installatie worden de aankoopgegevens in het lokale archief opgeslagen en niet naar de hoofdserver gerepliceerd. U kunt het aantal Per seat-CAL's voor de hele onderneming niet bijhouden.
 • Microsoft SQL Server 2000: de LLS-ondersteuning is vervangen door een SQL-specifieke CAL-applet waarmee de gebruiker de opties Per seat of Per processor en het aantal licenties kan selecteren. In het onderdeel Licentieverlening van het Configuratiescherm worden de gegevens weergegeven die tijdens de installatie zijn verzameld, maar dit onderdeel biedt geen extra functies.
 • Microsoft Small Business Server (SBS): LLS wordt geactiveerd en de service blijft actief.

Functionaliteitstests

Microsoft heeft bevestigd dat de volgende producten en versies goed werken wanneer LLS is uitgeschakeld:
 • De Windows NT Server 4.0-familie, de Windows 2000 Server-familie en de Windows Server 2003-familie
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000 Terminal Services en Windows Server 2003 Terminal Server
 • Exchange Server 2000 op een computer waarop Windows 2000 Server of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, Exchange Server 6.0 op een computer waarop Windows 2000 Server wordt uitgevoerd en Exchange Server 5.5 op een computer waarop Windows NT Server 4.0 wordt uitgevoerd
 • SQL Server 2000 op een computer waarop Windows NT Server 4.0 of Windows 2000 Server wordt uitgevoerd en SQL Server 7.0 op een computer waarop Windows NT Server 4.0 of Windows 2000 Server wordt uitgevoerd
Opmerking Mogelijk wordt het volgende foutbericht weergegeven als u SQL Server 7.0 installeert terwijl LLS is uitgeschakeld:
The License Logging Service is not running on the destination computer, or the destination computer is not accessible.
Klik op OK om het bericht te negeren en ga door met de installatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 824196 - Laatst bijgewerkt: 17 jul. 2008 - Revisie: 1

Feedback