Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven


Samenvatting


In dit artikel wordt de standaardterminologie beschreven die de software-updates voor de Windows Update- en Microsoft Update-service definieert.

Meer informatie


Microsoft gebruikt de volgende standaardterminologie bij de beschrijving van software-updates:

 • Essentiële update

  Definitie: Een algemeen uitgebrachte correctie voor een specifiek probleem waarmee een essentiële fout wordt opgelost die geen betrekking heeft op beveiliging.
 • Definitie-update

  Definitie: Een algemeen uitgebrachte en veelgebruikte software-update met toevoegingen voor de definitiedatabase van een product. Definitiedatabases worden meestal gebruikt om objecten met specifieke kenmerken te detecteren, zoals schadelijke code, phishing-websites of ongewenste e-mail.
 • Stuurprogramma

  Definitie: Software die de invoer en uitvoer van een apparaat regelt.
 • Feature pack

  Definitie: Een nieuwe productfunctionaliteit die eerst buiten de context van een productversie wordt gedistribueerd en die doorgaans in de volgende volledige productversie wordt opgenomen.
 • Beveiligingsupdate

  Definitie: Een algemeen uitgebrachte correctie voor een productgebonden beveiligingsprobleem. De prioriteit van beveiligingsproblemen is afhankelijk van de ernst van het probleem. Het prioriteitsniveau wordt in het Microsoft Beveiligingsbulletin aangeduid als essentieel, belangrijk, gemiddeld of laag.

  Aanvullende informatie: Microsoft-updates kunnen door klanten worden gedownload, samen met twee documenten: een veiligheidsbulletin en een Microsoft Knowledge Base-artikel. Als u meer informatie wilt over de indeling van Microsoft Knowledge Base-artikelen voor beveiligingsupdates, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  824689 Beschrijving van de indeling van Microsoft Knowledge Base-artikelen voor Microsoft-beveiligingsupdates
 • Service pack

  Definitie: Een geteste, cumulatieve set van alle hotfixes, beveiligingsupdates, essentiële updates en gewone updates. Daarnaast kunnen servicepacks aanvullende correcties bevatten voor problemen die sinds het uitbrengen van het product intern zijn aangetroffen. Servicepacks kunnen tevens een beperkt aantal door klanten gevraagde ontwerpwijzigingen of functies bevatten.
 • Hulpprogramma

  Definitie: Een programma of functie waarmee een taak of reeks van taken kan worden uitgevoerd.
 • Update

  Definitie: Een algemeen uitgebrachte correctie voor een bepaald probleem. Een update heeft betrekking op een niet-essentiële fout die geen betrekking heeft op beveiliging.
 • Updatepakket

  Definitie: Een geteste, cumulatieve set van hotfixes, beveiligingsupdates, essentiële updates en gewone updates die in een pakket zijn samengebracht om de implementatie te vereenvoudigen. Een updatepakket heeft doorgaans betrekking op een bepaald gebied, bijvoorbeeld beveiliging, of een bepaald onderdeel van een product, bijvoorbeeld IIS (Internet Information Services).
 • Alleen beveiligingsupdate

  Definitie: Een update waarmee alle nieuwe beveiligingsupdates voor een bepaalde maand en voor een bepaald product worden verzameld, veiligheidsgerelateerde kwetsbaarheden worden opgelost en gedistribueerd via Windows Server Update Services (WSUS), System Center Configuration Manager en Microsoft Update-catalogus. De prioriteit van beveiligingsproblemen is afhankelijk van de ernst van het probleem. Het prioriteitsniveau wordt in het Microsoft Beveiligingsbulletin aangeduid als essentieel, belangrijk, gemiddeld of laag. Deze beveiligingsupdate alleen wordt weergegeven onder de titel Security Only Quality Update bij het downloaden of installeren van de update en wordt geclassificeerd als een "Belangrijke" update.
 • Maandelijks updatepakket

  Definitie: Een geteste, cumulatieve set updates. Ze omvatten zowel beveiligingsupdates als betrouwbaarheidsupdates die worden geleverd en verspreid via Windows Update, WSUS, System Center Configuration Manager en de Microsoft Update-catalogus voor eenvoudige implementatie. Het maandelijkse updatepakket is productspecifiek en lost nieuwe veiligheids- en niet-veiligheidsproblemen in een enkele update op en zal proactief updates bevatten die in het verleden zijn uitgebracht. De prioriteit van beveiligingsproblemen is afhankelijk van de ernst van het probleem. Het prioriteitsniveau wordt in het Microsoft Beveiligingsbulletin aangeduid als essentieel, belangrijk, gemiddeld of laag. Dit maandelijkse updatepakket wordt weergegeven onder de titel Maandelijks kwaliteitsupdatepakket bij het downloaden of installeren. Dit maandelijkse updatepakket wordt geclassificeerd als "Belangrijke " update op Windows Update en wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd als uw Windows Update-instellingen zijn geconfigureerd voor het automatisch downloaden en installeren van belangrijke updates.
 • Preview van maandelijkse updatepakketten

  Definitie: Een geteste, cumulatieve set nieuwe updates die gezamelijk over Windows Update, WSUS, System Center Configuration Manager en Microsoft Update-catalogus zijn gedistribueerd voor de release van het volgende maandelijkse updatepakket voor klanten om proactief te downloaden, te testen en feedback te verstrekken. De preview van de maandelijkse updatepakketten is productspecifiek en bevat nieuwe niet-beveiligingsupdates en correcties van het laatste maandelijkse updatepakket. Deze preview van het maandelijkse updatepakket wordt weergegeven onder de titel Preview van maandelijkse kwaliteitsupdatepakket wanneer u downloadt of installeert en wordt geclassificeerd als een "Optionele" update.
 • Servicingstackupdates (SSU)

  Definitie: De "servicingstack"is de code die andere updates van het besturingssysteem installeert. Daarnaast bevat het de "servicingstack gebaseerd op componenten" (CBS), een sleutelonderdeel van de verschillende elementen van de Windowsinstallatie, zoals DISM, SFC, het veranderen van Windows-functies of -taken en het herstellen van componenten. De CBS is een klein component dat doorgaans geen maandelijkse updates heeft.

Opmerking Meer informatie: Updates van servicingstack