Procedure: Aangepaste hyperlinks maken met trapsgewijze opmaakmodellen in FrontPage 2003

Klik op 287706 voor een Microsoft FrontPage 2002-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u aangepaste hyperlinks maakt met trapsgewijze opmaakmodellen (CSS-bestanden ofwel Cascading Style Sheets) in Microsoft Office FrontPage 2003. Verder bevat dit artikel voorbeelden waarin wordt getoond hoe u de functies van trapsgewijze opmaakmodellen gebruikt om aangepaste hyperlinks te maken.

Opmerking In dit artikel worden functies van trapsgewijze opmaakmodellen gebruikt die niet in alle webbrowsers worden ondersteund. Zie FrontPage Help voor meer informatie. Klik hiertoe op Microsoft FrontPage Help in het menu Help, typ compatibiliteit trapsgewijs opmaakmodel in het vak Zoeken en druk op ENTER om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Terug naar begin

Aangepaste hyperlinks maken met trapsgewijze opmaakmodellen

In de volgende voorbeelden wordt getoond hoe u aangepaste hyperlinks maakt door functies van trapsgewijze opmaakmodellen te gebruiken:

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen. Opmerking Er kan een foutbericht worden weergegeven of de pagina wordt niet correct weergegeven als u de voorbeelden uit dit artikel rechtstreeks in FrontPage plakt. De punthaken (< en >) worden mogelijk weergegeven als HTML-code. U kunt dit probleem omzeilen door het codevoorbeeld eerst naar een leeg document in Kladblok te kopiëren en het vervolgens van het document in Kladblok naar de pagina in FrontPage te kopiëren.

Terug naar begin

Voorbeeld 1: Hyperlinks maken waarvan alleen de onderstreping in een andere kleur wordt weergegeven

In dit voorbeeld krijgt de tekst van de hyperlink dezelfde kleur als de tekst van het document. Alleen de onderstreping van de hyperlink wordt in een andere kleur weergegeven. Ga als volgt te werk om de aangepaste hyperlink te maken:
 1. Start FrontPage en maak een nieuwe, lege pagina.
 2. Open het menu Beeld, klik op Pagina en klik onder aan de pagina op Code.
 3. Voeg in het gebied <head></head> van de pagina de volgende code in:
  <style>
  body { color: black; background-color: white; font-family: arial }
  a { color: black; text-decoration: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px }
  a:link { border-bottom-color: blue }
  a:visited { border-bottom-color: purple }
  a:hover { border-bottom-color: green }
  a:active { border-bottom-color: red }
  </style>
 4. Voeg in het gebied <body></body> van de pagina de volgende code in:
  <p>Zie <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> voor meer informatie.</p>
  <p>Zie <a href="http://www.msn.nl">http://www.msn.nl</a> voor meer informatie.</p>
 5. Klik in het menu Bestand op Opslaan.
 6. Geef in het dialoogvenster Opslaan als de locatie op waar u het bestand wilt opslaan, typ Voorbeeld2 in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 7. Wijs in het menu Bestand de optie Voorbeeld in browser aan en klik op de webbrowser die u wilt gebruiken om een voorbeeld van de pagina weer te geven.
Terug naar begin

Voorbeeld 2: Hyperlinks maken in de vorm van een knop met een aanwijseffect

In dit voorbeeld worden hyperlinks gemaakt in de vorm van een knop met een aanwijseffect met een effen achtergrond. Ga als volgt te werk om de aangepaste hyperlink te maken:
 1. Start FrontPage en maak een nieuwe, lege pagina.
 2. Open het menu Beeld, klik op Pagina en klik onder aan de pagina op Code.
 3. Voeg in het gebied <head></head> van de pagina de volgende code in:
  <style>
  body { color: black; background-color: white; font-family: arial }
  a { text-decoration: none; padding: 3px }
  a:link { color: white; background-color: blue }
  a:visited { color: white; background-color: purple }
  a:hover { color: white; background-color: green }
  a:active { color: white; background-color: red }
  </style>
 4. Voeg in het gebied <body></body> van de pagina de volgende code in:
  <p>Zie <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> voor meer informatie.</p>
  <p>Zie <a href="http://www.msn.nl">http://www.msn.nl</a> voor meer informatie.</p>
 5. Klik in het menu Bestand op Opslaan.
 6. Geef in het dialoogvenster Opslaan als de locatie op waar u het bestand wilt opslaan, typ Voorbeeld2 in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 7. Wijs in het menu Bestand de optie Voorbeeld in browser aan en klik op de webbrowser die u wilt gebruiken om een voorbeeld van de pagina weer te geven.
Terug naar begin

Voorbeeld 3: Hyperlinks maken in de vorm van een knop met een omtrek

In dit voorbeeld worden hyperlinks gemaakt in de vorm van een knop met een aanwijseffect en een omtrek. Er wordt een gekleurd kader rond de hyperlinktekst weergegeven waardoor er een omtrekeffect ontstaat. Ga als volgt te werk om de aangepaste hyperlink te maken:
 1. Start FrontPage en maak een nieuwe, lege pagina.
 2. Open het menu Beeld, klik op Pagina en klik onder aan de pagina op Code.
 3. Voeg in het gebied <head></head> van de pagina de volgende code in:
  <style>
  body { color: black; background-color: white; font-family: arial }
  a { color: black; text-decoration: none; border-style: solid; border-width: 2px; padding: 2px }
  a:link { border-color: blue }
  a:visited { border-color: purple }
  a:hover { border-color: green }
  a:active { border-color: red }
  </style>
 4. Voeg in het gebied <body></body> van de pagina de volgende code in:
  <p>Zie <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> voor meer informatie.</p>
  <p>Zie <a href="http://www.msn.nl">http://www.msn.nl</a> voor meer informatie.</p>
 5. Klik in het menu Bestand op Opslaan.
 6. Geef in het dialoogvenster Opslaan als de locatie op waar u het bestand wilt opslaan, typ Voorbeeld3 in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 7. Wijs in het menu Bestand de optie Voorbeeld in browser aan en klik op de webbrowser die u wilt gebruiken om een voorbeeld van de pagina weer te geven.
Terug naar begin

Voorbeeld 4: Hyperlinks maken met een andere tekstopmaak

In dit voorbeeld worden de hyperlinks opgemaakt als niet-onderstreepte, cursieve tekst in kleine letters. Als u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, wordt de tekst in de hyperlink omgezet in hoofdletters. Ga als volgt te werk om de aangepaste hyperlink te maken:
 1. Start FrontPage en maak een nieuwe, lege pagina.
 2. Open het menu Beeld, klik op Pagina en klik onder aan de pagina op Code.
 3. Voeg in het gebied <head></head> van de pagina de volgende code in:
  <style>
  body { color: black; background-color: white; font-family: arial }
  a { text-decoration: none; font-style: italic; text-transform: lowercase }
  a:link { color: blue; font-weight: bold }
  a:visited { color: purple }
  a:hover { color: green; text-transform: uppercase }
  a:active { color: red }
  </style>
 4. Voeg in het gebied <body></body> van de pagina de volgende code in:
  <p>Zie <a href="http://www.microsoft.com">http://WWW.microsoft.COM</a> voor meer informatie.</p>
  <p>Zie <a href="http://www.msn.nl">http://WWW.msn.nl</a> voor meer informatie.</p>
 5. Klik in het menu Bestand op Opslaan.
 6. Geef in het dialoogvenster Opslaan als de locatie op waar u het bestand wilt opslaan, typ Voorbeeld4 in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 7. Wijs in het menu Bestand de optie Voorbeeld in browser aan en klik op de webbrowser die u wilt gebruiken om een voorbeeld van de pagina weer te geven.
Terug naar begin

Referenties

Zie FrontPage Help voor meer informatie over trapsgewijze opmaakmodellen in FrontPage 2003. Klik hiervoor op Microsoft Office FrontPage Help in het menu Help. Typ trapsgewijze opmaakmodellen in het vak Zoeken en druk op ENTER om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Terug naar begin

Referenties

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
196488 Fs000: Wat zijn trapsgewijze opmaakmodellen?
205996 Procedure: Trapsgewijze opmaakmodellen maken in FrontPage 2000
240972 Procedure: Onderstrepingslijnen van hyperlinks verwijderen in FrontPage 2000
222949 FrontPage 2000: Zwevende effecten voor formulierknoppen maken met DHTML en CSS
Eigenschappen

Artikel-id: 825450 - Laatst bijgewerkt: 15 nov. 2006 - Revisie: 1

Feedback