Een Internet Explorer-onderhoudsbeleid wordt niet toegepast bij uitvoering in de voorkeursmodus

Symptomen

De volgende problemen treden op wanneer u probeert een Microsoft Internet Explorer-onderhoudsbeleid toe te passen op een clientcomputer:
  • Het beleid wordt maar één keer toegepast.
  • Het beleid wordt niet opnieuw toegepast wanneer u zich aanmeldt, zelfs niet als de optie 'Verwerken, zelfs als de groepsbeleidobjecten niet zijn gewijzigd' is ingeschakeld.
  • Het beleid reageert niet op de opdracht GPUPDATE /FORCE.

Oorzaak

Het Internet Explorer-onderhoudsbeleid wordt waarschijnlijk uitgevoerd in de voorkeursmodus. Deze modus heeft als functie begininstellingen aan te bieden aan een gebruiker, zonder deze af te dwingen.

Oplossing

Als u een specifieke configuratie wilt afdwingen op een client, moet u niet de voorkeursmodus gebruiken.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie

De voorkeursmodus heeft als functie begininstellingen aan te bieden aan een gebruiker, zonder deze af te dwingen. De gebruiker kan bijvoorbeeld de beginpagina van het intranet van het bedrijf instellen als de introductiepagina. Als er geen andere beperkingen van kracht zijn, kan de gebruiker deze instellingen wijzigen. Wanneer een Internet Explorer-onderhoudsbeleid wordt toegepast in de voorkeursmodus, wordt het beleid alleen opnieuw toegepast op een clientcomputer als het beleid is gewijzigd. Op dat moment worden de nieuwe voorkeuren ingesteld op de clientcomputer.

Voor meer informatie over de voorkeursmodus en andere problemen die de hier beschreven symptomen kunnen veroorzaken, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

325342 Groepsbeleid gebruiken voor het configureren van geavanceerde instellingen voor Internet Explorer in Windows Server 2003
306915 Een Internet Explorer-onderhoudsbeleid wordt niet toegepast bij volgende aanmeldingsprocedures


Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over het beheren van bureaubladinstellingen met de Group Policy Management Console:
Eigenschappen

Artikel-id: 825685 - Laatst bijgewerkt: 25 dec. 2006 - Revisie: 1

Feedback