Problemen met ontbrekende pictogrammen voor netwerkverbindingen oplossen in Windows Server 2003 en Windows XP

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel: 329050 .

Inleiding

In dit artikel worden algemene stapsgewijze methoden en geavanceerde methoden beschreven om de ontbrekende pictogrammen voor netwerk- en inbelverbindingen te herstellen op een computer met Windows XP of Windows Server 2003. Ondanks de ontbrekende pictogrammen blijven de netwerkfuncties overigens goed functioneren. Omdat ontbrekende netwerkpictogrammen een symptoom kunnen zijn van verschillende problemen, valt er pas iets over de oorzaak van uw specifieke probleem te zeggen als u het nader hebt onderzocht. Wij zullen u enkele vragen stellen. Vervolgens zullen we op basis van uw antwoorden bepalen welke van deze methoden u het beste als eerste kunt proberen.

Dit artikel bevat stappen voor zelfondersteuning voor een beginnende tot enigszins ervaren computergebruiker.
De sectie Geavanceerde problemenoplossing is bedoeld voor ervaren computergebruikers.
Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Symptomen

U ziet niet alle netwerkpictogrammen wanneer u op Start klikt, Configuratiescherm aanwijst en erop klikt en vervolgens dubbelklikt op Netwerkverbindingen, of wanneer u met de rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties op het bureaublad klikt en vervolgens op Eigenschappen klikt. Of u ondervindt problemen met het venster Netwerkverbindingen.

Neem de volgende vier situaties onder de loep en ga na welke symptomen op uw situatie van toepassing zijn om te bepalen welke methode u het eerst moet proberen om uw probleem op te lossen.

Situatie 1: Alle of enkele netwerkpictogrammen ontbreken.

 • Het pictogram voor LAN-verbindingen en snelle Internetverbindingen ontbreekt.
 • De pictogrammen voor de Inbelverbinding ontbreken.
 • Het pictogram voor de wizard Nieuwe verbinding ontbreekt.
 • Alleen het pictogram voor de Wizard nieuwe verbinding wordt weergegeven. Of een of meer inbelverbindingen worden ook weergegeven.
 • Als u het menu Geavanceerd opent en op Geavanceerde instellingen klikt, wordt alleen het item [RAS-verbindingen] weergegeven in de lijst Verbindingen.
Als deze situatie op u van toepassing is, probeert u als eerste Methode 1 in de sectie Algemene probleemoplossing om de netwerkadapters automatisch te detecteren en installeren.

Situatie 2: Alleen de pictogrammen voor inbelverbindingen ontbreken.

Als deze situatie op u van toepassing is, probeert u als eerste Methode 5 in de sectie Algemene probleemoplossing om een algemeen standaardmodem toe te voegen.

Situatie 3: Het venster Netwerkverbindingen reageert niet meer (hangt) of wordt meteen gesloten nadat u een netwerkverbinding hebt geselecteerd en vervolgens op Eigenschappen hebt geklikt.

Als deze situatie op u van toepassing is, probeert u als eerste Methode 4 in de sectie Geavanceerde probleemoplossing om de Config-vermelding van de subsleutel Network opnieuw op te bouwen. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, kunt u misschien iemand anders om hulp vragen of contact opnemen met de ondersteuningsservice.
Situatie 4: Het netwerkpictogram verdwijnt alleen nadat u handmatig verbinding hebt gemaakt met het netwerk.
Als deze situatie op u van toepassing is, probeert u als eerste Methode 3 in de sectie Geavanceerde probleemoplossing om het probleem te onderzoeken en op te lossen met het hulpprogramma Resultaten van groepsbeleid of de console Groepsbeleidbeheer. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, kunt u misschien iemand anders om hulp vragen of contact opnemen met de ondersteuningsservice.

Algemene probleemoplossing

Methode 1: Netwerkadapters automatisch detecteren en installeren

In Windows kunnen de juiste netwerkadapters automatisch voor u worden gedetecteerd en geïnstalleerd. Daarbij worden beschadigde registervermeldingen op de netwerkadapter ook gecorrigeerd.

Ga als volgt te werk om de netwerkadapters automatisch te detecteren en te installeren:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
 3. Vouw Netwerkadapter(s) uit om een lijst met geïnstalleerde netwerkadapters weer te geven. Klik om de netwerkadapter te zoeken en klik vervolgens op Installatie ongedaan maken.
 4. Start de computer opnieuw op en laat het systeem automatisch de stuurprogramma's voor de netwerkadapter detecteren en installeren.
Controleer of uw netwerkpictogrammen worden weergegeven. Als het probleem is verholpen, bent u klaar met dit artikel. Misschien wilt u echter nog de sectie Tips ter voorkoming lezen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

Als het probleem via deze methode niet is opgelost, probeert u methode 2.

Methode 2: De netwerkinstellingen en -services controleren

Via netwerkinstellingen als adapterinstellingen, service-instellingen, de aanmeldingsinstelling, de instelling voor interactie met het bureaublad en instellingen voor netwerkservices kunt u uw computer aansluiten op het netwerk. Als deze instellingen onjuist zijn, kunnen er netwerkverbindingsproblemen optreden.

Ga als volgt te werk om de netwerk- en service-instellingen te controleren:
 1. Controleer of de juiste netwerkadapter is geselecteerd. Een netwerkadapter is een apparaat waarmee u een computer op een netwerk kunt aansluiten. Netwerkadapters worden ook wel NIC's (netwerkinterfacekaarten) genoemd.
  1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer, klik op Eigenschappen, open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
  2. Dubbelklik op Netwerkadapters en controleer of de juiste netwerkadapternaam is geselecteerd. Als u niet weet wat de naam van uw netwerkadapter is, is dat geen probleem. Dan hoeft u er voorlopig alleen voor te zorgen dat er een adapter is geselecteerd.
  3. Dubbelklik op de netwerkadapter en controleer of het bericht 'Dit apparaat werkt correct' wordt weergegeven in het vak Apparaatstatus op het tabblad Algemeen. Als u dit bericht niet wordt weergegeven, klikt u op Probleem oplossen, en volgt u de aanwijzingen.
  4. Nadat u hebt gecontroleerd of de juiste netwerkadapter is geselecteerd en goed werkt, kunt u alle geopende dialoogvensters sluiten.
 2. Controleer of de noodzakelijke services zijn gestart. Via de service-instellingen worden de systeemservices afgesloten, gestart en beheerd.
  1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Beheren.
  2. Dubbelklik op Services en toepassingen en klik vervolgens op Services.
  3. Kijk in het rechterdeelvenster naar de kolom Status. Mogelijk moet u het vak uitvouwen om alle kolommen te kunnen zien. Controleer of de volgende services zijn gestart:
   • Remote Procedure Call (RPC)
    (Deze service moet worden gestart voordat andere services kunnen worden uitgevoerd.)
   • Network Connections
    (Deze service kan pas worden gestart als de RPC-service actief is.)
   • Plug en Play
   • COM+ Event System
    (Deze service kan pas worden gestart als de RPC-service actief is.)
   • Remote Access Connection Manager
    (Deze service kan pas worden gestart als de Telephony-service actief is.)
   • Telephony
    (Deze service kan pas worden gestart als de RPC-service en de PnP-Service actief zijn.)
  4. U start een service door met de rechtermuisknop op de servicenaam te klikken en vervolgens op Starten te klikken.
  5. Sluit het vak Computerbeheer niet, want in de volgende stappen moet u nog meer instellingen controleren.
 3. Controleer de aanmeldingsinstelling.
  1. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op COM+ Event System.
  2. Open het tabblad Aanmelden.
  3. Controleer of Local System-account is geselecteerd bij Aanmelden als.
 4. Controleer de instelling voor interactie met het bureaublad.
  1. Dubbelklik op de service Network Connections.
  2. Open het tabblad Aanmelden.
  3. Controleer of Local System-account is geselecteerd bij Aanmelden als.
  4. Controleer of het selectievakje Service kan interactief met bureaublad worden uitgevoerd is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.
  5. Sluit het vak Computerbeheer.
 5. Controleer de netwerkservices-instelling.
  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op Software.
  3. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen.
  4. Schuif omlaag en klik op Netwerkservices en klik vervolgens op Details. Controleer of Eenvoudige TCP/IP-services is ingeschakeld en klik op OK.
  5. Sluit alle geopende dialoogvensters.
 6. Controleer of de DLL-bestanden van het netwerk correct zijn geregistreerd. DLL-bestanden bevatten een bibliotheek met functies en gegevens die door meerdere toepassingen kunnen worden gedeeld.
  1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  2. Typ cmd.exe in het vak Uitvoeren en klik op OK.
  3. Typ de volgende regels. Druk na elke regel op Enter. Deze opdrachttekst is lastig te typen. Zorg dat u exact dezelfde tekst typt als hieronder is weergegeven. Het kan handiger zijn de tekst te kopiëren en te plakken. Klik op OK wanneer het dialoogvenster RegSvr32 wordt weergegeven voor elke opdracht.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Start de computer opnieuw op. Controleer of uw netwerkpictogrammen worden weergegeven. Als het probleem is verholpen, bent u klaar met dit artikel. Misschien wil u echter nog de sectie Tips ter voorkoming lezen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

   Als het probleem niet is verholpen, gaat u verder met methode 3.

Methode 3: Bepalen of een stuurprogramma van derden incompatibel is met het nieuwste servicepack van Windows

Een stuurprogramma is software waarmee uw computer met hardware of apparaten kan communiceren. Als u een verouderd stuurprogramma hebt, is het mogelijk niet compatibel met het nieuwste servicepack van Windows. U kunt deze incompatibiliteit corrigeren door te controleren of er een update voor het stuurprogramma beschikbaar is.

Ga als volgt te werk om te controleren of er een nieuw stuurprogramma voor de netwerkadapter beschikbaar is:
 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan en klik op Windows Update.
 2. Klik op Aangepaste installatie en klik op Optionele hardware-updates selecteren.
 3. Zoek naar de naam van de netwerkadapter en installeer vervolgens alle beschikbare hardware-updates. Als het stuurprogramma niet in de lijst wordt weergegeven, is er misschien meer informatie te vinden op de website van de fabrikant.
 4. Start de computer opnieuw op als u werd gevraagd de hardware-updates te installeren.
Controleer of uw netwerkpictogrammen worden weergegeven. Als het probleem is verholpen, bent u klaar met dit artikel. Misschien wil u echter nog de sectie Tips ter voorkoming lezen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

Als het probleem niet is verholpen, kunt u methode 4 proberen.

Methode 4: De instelling Standaardimitatieniveau herstellen via het hulpprogramma Dcomcnfg.exe

Met deze instelling geeft u aan hoe moet worden geverifieerd wie verbinding met een netwerk mag maken. Deze methode klinkt lastiger dan deze is. De interface van het hulpprogramma DCOM-configuratie werkt met aanwijzen-en-klikken, waarbij u alleen maar de stappen hoeft te volgen. Het moeilijke werk doet het programma voor u.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u op de computer bent aangemeld met een beheerdersaccount. Met een beheerdersaccount kunt u wijzigingen doorvoeren die u niet met een ander account, bijvoorbeeld een standaardaccount, kunt doorvoeren. Als u uw eigen computer gebruikt, is de kans groot dat u bent aangemeld met een beheerdersaccount.

Als u niet zeker weet of u beheerdersrechten hebt, gaat u als volgt te werk. Anders gaat u naar stap 1.
 1. Open het dialoogvenster Eigenschappen voor datum en tijd.
  1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
  2. Typ timedate.cpl in het vak Openen en druk op Enter.

 2. Nu kunt u bepalen of u bent aangemeld met een beheerdersaccount.
  • Als het dialoogvenster Eigenschappen voor datum en tijd is geopend nadat u stap 1 hebt uitgevoerd, bent u als beheerder aangemeld. Sluit het dialoogvenster Eigenschappen voor datum en tijd en ga verder met deze methode.
  • Als u het volgende bericht hebt ontvangen, bent u niet aangemeld als beheerder:
   U hebt niet het juiste bevoegdheidsniveau om de systeemtijd te wijzigen.
U kunt alleen verdergaan met deze taak als u zich eerst afmeldt en u zich vervolgens met een beheerdersaccount bij Windows aanmeldt. Als u niet weet hoe u zich met een beheerdersaccount bij Windows kunt aanmelden, moet u misschien iemand om hulp vragen. Als de computer deel uitmaakt van een netwerk op uw werk, kunt u de systeembeheerder om hulp vragen. Als u echter geen toestemming hebt om deze taak uit te voeren op een thuiscomputer die geen deel uitmaakt van een netwerk, moet u het wachtwoord van een beheerdersaccount op uw computer weten.

Als u geen wachtwoord van een beheerdersaccount op uw computer weet, kan dit artikel u helaas niet verder helpen. U kunt contact opnemen met de ondersteuningsservice. Zie Volgende stappen voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice.

Ga als volgt te werk om het hulpprogramma Dcomcnfg.exe uit te voeren en de instelling Standaardimitatieniveau te herstellen:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ dcomcnfg en klik op OK.
 3. Klik in Component Services op Computers, klik met de rechtermuisknop op de computer waarvan u het imitatieniveau voor de hele machine wilt wijzigen (bijvoorbeeld Deze computer) en klik op Eigenschappen.
 4. Open het tabblad Standaardeigenschappen en schakel het selectievakje Gedistribueerde COM inschakelen op deze computer voor deze computer in.
 5. Klik in het vak Standaardimitatieniveau op de Pijl-omlaag, klik op een willekeurige andere instelling dan Anoniem en klik vervolgens op OK.

De volgende keer dat u een programma start, is het nieuwe imitatieniveau voor de hele machine beschikbaar. Voor programma's die momenteel actief zijn, gelden de wijzigingen pas nadat u de programma's opnieuw hebt gestart.

Controleer of uw netwerkpictogrammen worden weergegeven. Als het probleem is verholpen, bent u klaar met dit artikel.

Als het probleem niet is verholpen, kunt u methode 5 proberen.

Methode 5: Tijdelijk een nieuw modem toevoegen als alleen de pictogrammen voor Inbelverbinding ontbreken

Probeer een standaardmodem toe te voegen. Vaak is het toevoegen van een nieuw modem al voldoende om de verbindingspictogramman weer te laten verschijnen. Ga als volgt te werk om een standaardmodem toe te voegen:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Klassieke weergave als deze optie nog niet is geselecteerd. U vindt deze optie aan de linkerkant van het Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Telefoon- en modemopties.
 4. Klik op Modemsen klik vervolgens op Toevoegen. De wizard Hardware toevoegen wordt gestart.
 5. Schakel het selectievakje Modem niet detecteren. Ik selecteer zelf een modem in en klik op Volgende.
 6. Selecteer een standaardmodem in de lijst aan de linkerkant en klik op Volgende. Als de pictogrammen weer worden weergegeven, kunt u het modem dat u in deze procedure hebt toegevoegd, veilig verwijderen.

Geavanceerde probleemoplossing

Als het probleem met de ontbrekende pictogrammen nog steeds niet is verholpen, kunt u de geavanceerde methoden proberen. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice. Zie de sectie Volgende stappen voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice.

Wij raden de volgende geavanceerde probleemoplossingsmethoden voor gevorderde gebruikers aan:

Methode 1: Controleren of alle beveiligde bestanden van Windows in de map System32 ongewijzigd zijn

Met Systeembestandscontrole kan een beheerder de versie van alle beschermde bestanden controleren. Als tijdens deze controle wordt vastgesteld dat een beveiligd bestand is overschreven, wordt het bestand vervangen door de juiste versie van het bestand. Deze versie wordt opgehaald uit de cachemap (%Systemroot%\System32\Dllcache) of uit de Windows-installatielocatie. De cachemap wordt eveneens gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt. U moet zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators om Controle systeembestanden te kunnen uitvoeren.

U kunt Controle systeembestanden uitvoeren door een opdrachtprompt te openen, sfc /purgecache te typen en vervolgens op Enter te drukken. De Bestandscontrole van Windows wordt gestart.

Meer informatie over het gebruik van de functie Windows Bestandsbeveiliging vindt u in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
222193 Beschrijving van de functie Windows Bestandsbeveiliging

Methode 2: Software van derden voor netwerkadapterbeheer verwijderen

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Verwijder tijdelijk alle teaming software. Van de volgende combinatie is bekend dat deze niet compatibel is:
Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter met Intel Teaming Software waarin een SNMP-onderdeel wordt uitgevoerd.
Voor een bijgewerkte versie van de Intel SNMP-agent (Ilansnmp.dll) en voor meer informatie neemt u contact op met de fabrikant van de netwerkadapter of met de softwareleverancier. Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
811876 Netwerkadapters verdwijnen uit de lijst met netwerkadapters en de clusterserver reageert niet meer wanneer de Intel SNMP-agent is geïnstalleerd

278431 Gebruik van teamingadapters met netwerktaakverdeling veroorzaakt netwerkproblemen

Methode 3: Via het hulpprogramma Resultaten van groepsbeleid nagaan welke groepsbeleidobjecten worden toegepast

Als het pictogram wordt alleen verwijderd nadat u handmatig verbinding hebt gemaakt met het netwerk, voert u de volgende stappen uit:
 1. Start de computer opnieuw op terwijl deze niet op het netwerk is aangesloten om te controleren of een GPO (Group Policy Object) wordt gedownload.
 2. Start de functie Resultaten van groepsbeleid om uit te zoeken welke GPO's zijn toegepast. Klik voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma Resultaten van groepsbeleid op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  321709 De functie Resultaten van groepsbeleid gebruiken in Windows 2000

 3. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ gpedit.msc en druk op Enter.
 4. Open Groepsbeleid/Gebruikersconfiguratie/Windows-instellingen/Internet Explorer-onderhoud/Verbinding/Verbindingsinstellingen/.

Methode 4: De netwerkverbindingen opnieuw instellen

Als u de netwerkverbindingen automatisch wilt herstellen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft de netwerkverbindingen zelf opnieuw in te stellen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.
Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.Dit probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Als het venster Netwerkverbindingen wordt geopend, maar vervolgens onmiddellijk wordt gesloten of niet meer reageert, voert u deze stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en druk op Enter.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Klik met de rechtermuisknop op deze subsleutel, klik op Exporteren en sla de selectie op in een bestand.
 4. Klik nogmaals op de subsleutel Network en verwijder de Config-vermelding. Verwijder de subsleutel Network niet. De Config-vermelding wordt opnieuw opgebouwd wanneer u de computer opnieuw opstart.
 5. Start de computer opnieuw op. Wellicht moet u de computer handmatig uitzetten.

Methode 5: Controleren of de registersleutels onbeschadigd en correct zijn

Ga als volgt te werk om te controleren of de registersleutels onbeschadigd en correct zijn:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en druk op Enter.
 2. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Controleer of de subsleutels NumMethods en ProxyStubClsid32 bestaan en of de waarden ervan correct zijn. Als deze registersubsleutels niet aanwezig zijn, moet u ze zelf maken. Klik voor meer informatie over het maken van deze registersubsleutels op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  269019 Pictogrammen van de map Netwerk- en inbelverbindingen ontbreken

Methode 6: Controleren of er afwezige, fantoom- of verborgen netwerkadapters zijn

Ga als volgt te werk om de fantoomnetwerkadapter uit het register te verwijderen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd.exe en druk op Enter.
 2. Typ set devmgr_show_nonpresent_devices=1 en druk op Enter.
 3. Typ Start DEVMGMT.MSC en druk op Enter.
 4. Klik in het menu Beeld op Verborgen apparaten weergeven.
 5. Vouw de structuur Netwerkadapters uit.
 6. Klik met de rechtermuisknop op de grijs weergegeven netwerkadapter en klik op Installatie ongedaan maken.

Methode 7: Alle ADAP-informatie (AutoDiscovery/AutoPurge) uit het register verwijderen en de oorspronkelijke status van elk DLL-prestatiebestand herstellen

Dit doet u door een opdrachtprompt te openen, winmgmt / clearadap te typen en op Enter te drukken.

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
266416 Fouten met WinMgmt-prestatiemeteritems oplossen

Volgende stappen

Als u de stappen in dit artikel om uw netwerkpictogrammen te herstellen niet hebt kunnen uitvoeren, kunt u misschien iemand om hulp vragen of contact opnemen met de ondersteuningsservice.

Als u wilt weten welke opties voor ondersteuning van Microsoft beschikbaar zijn, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Tips ter voorkoming

Probeer uw computer up-to-date te houden om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Zorg ervoor dat altijd de recentste stuurprogramma's op de computer zijn geïnstalleerd. Hiervoor kunt u gebruikmaken van Windows Update. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:

Referenties

Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:

811876 Netwerkadapters verdwijnen uit de netwerkadapterlijst en de clusterserver reageert niet meer wanneer de Intel SNMP-agent is geïnstalleerd

254631 Sommige pictogrammen voor netwerk- en inbelverbindingen ontbreken

273461 Pictogrammen voor netwerk- en inbelverbindingen verdwijnen wanneer u met Dcomcnfg.exe het standaardimitatieniveau instelt op anoniem

269019 Pictogrammen van de map Netwerk- en inbelverbindingen ontbreken

329634 Inbelverbindingen worden niet weergegeven als Cluster Services is geïnstalleerd

Eigenschappen

Artikel-id: 825826 - Laatst bijgewerkt: 10 jun. 2013 - Revisie: 1

Feedback