Lettertypen insluiten in PowerPoint 2003

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft PowerPoint 2002-versie van dit artikel: 291924 .
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft PowerPoint 2000-versie van dit artikel: 198337 .
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft PowerPoint 97-versie van dit artikel: 159813 .

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u lettertypen insluit in een Microsoft Office PowerPoint 2003-presentatie.

Meer informatie

Wanneer u een presentatie in Microsoft PowerPoint maakt op een computer die een bepaalde set lettertypen gebruikt, zien deze lettertypen er niet hetzelfde uit wanneer u dezelfde presentatie opent op een andere computer waarop andere lettertypen zijn geïnstalleerd. U kunt dit probleem oplossen door de lettertypen in de presentatie op te slaan (of in te sluiten).

PowerPoint ondersteunt het insluiten van lettertypen waarvoor geen licentiebeperkingen gelden die het insluiten verbieden. Wanneer u een presentatie met ingesloten lettertypen in PowerPoint opent op een andere computer dan de computer waarop de presentatie is opgeslagen, is de weergave van de ingesloten lettertypen afhankelijk van het licentieniveau voor het insluiten van de lettertypen.

In de volgende informatie wordt beschreven welke beperkingen van invloed zijn op het gedrag van ingesloten lettertypen wanneer een presentatie wordt geopend in PowerPoint 2003:
  • Als de presentatie lettertypen bevat die zijn beperkt tot het Afdrukvoorbeeld of de weergave Voorbeeld, kunt u de presentatie niet bewerken.
  • Als de presentatie ingesloten lettertypen bevat die mogen worden geïnstalleerd, is het lettertype tijdelijk beschikbaar voor gebruik in andere presentaties en programma's zolang de presentatie met het ingesloten lettertype is geopend.
  • Als de presentatie ingesloten lettertypen bevat die mogen worden geïnstalleerd, wordt het lettertype tijdelijk geïnstalleerd voor gebruik in andere presentaties en programma's zolang de presentatie met het ingesloten lettertype is geopend.
PowerPoint ondersteunt het insluiten van TrueType-lettertypen wanneer u ze opslaat in de volgende indelingen:
  • Microsoft Presentation
  • Microsoft PowerPoint 95 Presentation, Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 98, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft PowerPoint 2002 en PowerPoint 2003.
  • Microsoft PowerPoint Show
TrueType-lettertypen opslaan in een presentatie

Ga als volgt te werk als u de presentatie zo wilt opslaan dat de lettertypen correct worden weergegeven en afgedrukt wanneer u de presentatie opent.

Opmerking Als u een presentatie met ingesloten lettertypen opslaat, neemt de bestandsgrootte van de presentatie toe.
  1. Start PowerPoint en open de gewenste presentatie.
  2. Open het menu Bestand en klik op Opslaan als.
  3. Klik in het dialoogvenster Opslaan als van het menu Extra op Opties voor opslaan.
  4. Schakel het selectievakje TrueType-lettertypen insluiten in en klik op OK.
Opmerking U kunt elk TrueType-lettertype insluiten dat is opgenomen in Microsoft Windows. Andere TrueType-lettertypen kunnen worden ingesloten als ze geen licentiebeperkingen hebben. Als u een lettertype niet kunt insluiten (bijvoorbeeld omdat het lettertype niet is gemarkeerd als bewerkbaar of installeerbaar of als het alleen is bestemd voor de afdruk- of voorbeeldweergave), verschijnt het bericht dat het lettertype niet kan worden ingesloten vanwege licentiebeperkingen.

U kunt de uitbreiding voor lettertype-eigenschappen installeren en gebruiken om de eigenschappen voor het insluiten van lettertypen te controleren. Meer informatie over de uitbreiding voor lettertype-eigenschappen vindt u op de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 826832 - Laatst bijgewerkt: 5 jan. 2006 - Revisie: 1

Feedback