Een updatepakket voor draadloze communicatie in Windows XP is beschikbaar

Samenvatting

Microsoft heeft een updatepakket voor Microsoft Windows XP uitgebracht met de hotfixes en updates die in de volgende lijst worden beschreven. De hotfixes en updates die zijn opgenomen in dit pakket, zijn tevens opgenomen in Windows XP Service Pack 2. Als u meer informatie wilt over het nieuwste service pack voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
Dit kleine maar veelomvattende updatepakket vormt een eenvoudige methode voor het implementeren van oplossingen voor problemen met draadloze communicatie.

Met deze update worden de volgende problemen opgelost:
 • Er treden langdurige vertragingen op als u verbinding maakt met een draadloos netwerk

  Als u verbinding maakt met een draadloos netwerk met 802.1x-verificatie, duurt het 30 tot 60 seconden voordat de netwerkverbinding tot stand is gebracht. Dit probleem treedt op omdat de Wireless Zero Configuration-service wordt vertraagd tijdens het starten. De Wireless Zero Configuration-service wordt niet tijdig gestart omdat de service afhankelijk is van de NETMAN-component en de NETMAN-component bij het starten nog niet is geladen.
 • Er wordt een onjuiste mediastatus voor de draadloze interface weergegeven

  Als uw computer de enige computer in een draadloos netwerk is die zich in de ad-hocmodus bevindt, geeft het pictogram voor draadloze netwerkverbinding ten onrechte aan dat er een draadloze netwerkadapter is aangesloten.
 • Onderdelen van de gebruikersinterface worden niet goed vertaald in andere talen

  Meerdere onderdelen van de gebruikersinterface in het Windows XP-pakket met de ondersteuningspatch voor WPA (Wireless Protected Access) worden in sommige Aziatische talen onjuist vertaald. Dit pakket wordt beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  815485 Overzicht van de WPA Wireless Security Update in Windows XP
 • WPA werkt niet goed in gecombineerde AES/TKIP-modi

  WPA werkt niet goed met een toegangspunt dat is geconfigureerd voor AES-codering (Advanced Encryption Standard) voor unicasttransmissie en voor TKIP-codering (Temporary Key Integrity Protocol) voor broadcasttransmissie.
 • Standaard wordt voor WPA een zwakkere coderingsmethode ingesteld

  Als een draadloze client de mogelijkheid krijgt om met een draadloos netwerk verbinding te maken via de TKIP-coderingsmethode of de AES-coderingsmethode, wordt op de client standaard een zwakkere coderingsmethode geselecteerd.
 • De draadloze netwerkclient reageert niet juist op een bericht van de RC4-steutel in de niet-WEP-modus

  Als u een draadloze verbinding maakt die is gecodeerd met de AES-coderingsmethode, reageert Windows niet juist op een bericht van het RC4-coderingsalgoritme.
 • Er kan niet opnieuw verbinding worden gemaakt met het netwerk van voorkeur nadat een sleuteluitwisseling is mislukt

  Als een sleuteluitwisseling met een draadloze client mislukt, kan de client geen verbinding maken en worden alle pogingen om automatisch een nieuwe verbinding te maken geblokkeerd. U moet in dat geval handmatig proberen om opnieuw een verbinding tot stand te brengen met het draadloze netwerk.
 • De 802.1x-teller die het aantal mislukte pogingen telt, is niet op nul ingesteld na een geslaagde sleuteluitwisseling

  De Wireless Zero Configuration-service houdt met een teller het aantal mislukte verificatiepogingen bij en het aantal mislukte pogingen om sleutels uit te wisselen. Als een draadloze client echter met succes wordt geverifieerd en een sleuteluitwisseling uitvoert, wordt deze teller niet automatisch opnieuw op nul ingesteld.
Deze update biedt tevens een oplossing voor de problemen die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven:
822596 DHCP kan geen nieuw adres vaststellen wanneer EAP referenties opnieuw controleert via toegangspunten met IP-subnets die verschillend zijn
826239 Kleine vertraging tijdens aanmelden bij het netwerk wanneer u een draadloze netwerkverbinding gebruikt


Opmerking Deze update voorziet niet in een oplossing voor de afhankelijkheid van Nwlinkipx.sys als gevolg waarvan Internet Explorer niet meer reageert nadat IPX-configuraties zijn gewijzigd op een computer waarop hotfix Q826942 is geïnstalleerd. Dit probleem verhelpt u door Q834565 te installeren nadat u Q826942 hebt geïnstalleerd.

Meer informatie

Windows XP 32-bits edities

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Downloaden Het pakket WindowsXP-KB826942-x86-nld.exe nu downloaden.Releasedatum: 31 oktober 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Windows XP 64-bits editie

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Downloaden Het pakket WindowsXP-KB826942-ia64-enu.exe nu downloaden.Releasedatum: 31 oktober 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Voorwaarden

Voor deze update is Windows XP Service Pack 1 (SP1) vereist. Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente service pack voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over de installatie

De standaardversie van deze update ondersteunt de volgende Setup-schakelopties:
 • /? De lijst met installatieopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o OEM-bestanden (Original Equipment Manufacturer) zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x De bestanden uitpakken zonder het Setup-programma uit te voeren.
Deze update ondersteunt tevens de opdrachtregelopdrachten die worden beschreven in de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
824687 Schakelopties voor productupdates, hulpprogramma's en invoegtoepassingen van Microsoft
Gebruik het hulpprogramma Qfecheck.exe om te controleren of dit updatepakket is geïnstalleerd. Klik voor meer informatie over het hulpprogramma Qfecheck.exe op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

282784 De installatie van hotfixes voor Windows 2000 en Windows XP controleren met Qfecheck.exe
U kunt ook controleren of dit updatepakket is geïnstalleerd door na te gaan of de volgende registersubsleutel bestaat:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942


Opmerking Als u dit updatepakket installeert, worden in het dialoogvenster Software bestaande vermeldingen verwijderd voor de essentiële updates die in dit combinatiepakket zijn opgenomen. Hierdoor rapporteren sommige hulpprogramma's mogelijk dat bepaalde essentiële updates uit dit pakket niet zijn geïnstalleerd. Marimba Software Change-Management-oplossingen maken bijvoorbeeld gebruik van de registervermeldingen voor het onderdeel Software die zijn gekoppeld aan elke essentiële update, om te bevestigen dat de update is geïnstalleerd. Het Marimba Software Change-Management-hulpprogramma rapporteert daarom ten onrechte dat de afzonderlijke essentiële updates die in dit updatepakket zijn opgenomen, ontbreken.

Informatie over implementatie

Als u deze update wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, typt u de volgende opdracht:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
Als u deze update wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdracht:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z

Opmerking U kunt deze opties combineren in één opdrachtregel.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over verwijderen

U kunt het updatepakket 826942 verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm.

Opmerking Als u deze update installeert, worden in het dialoogvenster Software bestaande vermeldingen verwijderd voor de essentiële updates die in dit updatepakket zijn opgenomen. Als u deze update verwijdert, worden eerdere vermeldingen voor de afzonderlijke essentiële updates die in dit updatepakket zijn opgenomen, opnieuw in het dialoogvenster Software opgenomen.


Systeembeheerders kunnen deze update verwijderen met het hulpprogramma Spunist.exe. Dit hulpprogramma bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /? De lijst met Setup-schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).

Patchvervanging

Door dit updatepakket worden geen andere patches vervangen.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP, 32-bits versies


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 99.840 Dhcpcsvc.dll
06-feb-2004 21:01 5.1.2600.1331 168.192 Ndis.sys
10-jan-2004 13:33 5.1.2600.1331 12.416 Ndisuio.sys
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 1.630.720 Netshell.dll
10-jan-2004 13:34 5.1.2600.1331 84.864 Nwlnkipx.sys
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 57.344 Wzcdlg.dll
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 31.232 Wzcsapi.dll
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 282.112 Wzcsvc.dll
29-jan-2004 00:57 5.1.2600.1337 586.752 Xpsp2res.dll

Windows XP, 64-bits versies


Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam Platform
-------------------------------------------------------------------------
09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1331 308.736 Dhcpcsvc.dll IA-64
10-01-04 12:25:00 5.1.2600.1331 579.328 Ndis.sys
10-jan-2004 12:25:00 5.1.2600.1331 40.960 Ndisuio.sys
09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1331 2.736.128 Netshell.dll IA-64
10-jan-2004 12:25:00 5.1.2600.1331 329.856 Nwlnkipx.sys
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 99.840 Wdhcpcsvc.dll x86
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 1.630.720 Wnetshell.dll x86
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 57.344 Wwzcdlg.dll x86
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 31.232 Wwzcsapi.dll x86
09-feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 282.112 Wwzcsvc.dll x86
29-fan-2004 00:57 5.1.2600.1337 586.752 Wxpsp2res.dll x86
09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1335 117.760 Wzcdlg.dll IA-64
09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1335 65.024 Wzcsapi.dll IA-64
09-feb-2004 20:03 5.1.2600.1335 687.104 Wzcsvc.dll IA-64
29-jan-04 00:57:00 5.1.2600.1337 586.240 Xpsp2res.dll IA-64
U kunt ook controleren of dit updatepakket is geïnstalleerd door na te gaan of de volgende registersubsleutel bestaat:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist


Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
816915 Nieuw bestandsnaamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Microsoft Windows
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven


De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Eigenschappen

Artikel-id: 826942 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback