De exportresolutie van een PowerPoint-dia wijzigenU kunt de exportresolutie in Microsoft PowerPoint wijzigen door een dia op te slaan in een afbeeldingsindeling. Dit proces bestaat uit twee stappen: in het systeemregister de standaardresolutie voor geëxporteerde dia's wijzigen en vervolgens de dia opslaan als een afbeelding met de nieuwe resolutie.

Stap 1: De exportresolutie wijzigen

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register, dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.

De exportresolutie van een PowerPoint-dia die u als een afbeelding wilt opslaan, is standaard ingesteld op 96 dpi (dots per inch). Ga als volgt te werk om de exportresolutie te wijzigen:
 1. Sluit alle Windows-toepassingen af.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 4. Zoek een van de volgende registersubsleutels, afhankelijk van de versie van PowerPoint die u gebruikt:

  PowerPoint 2013
  PowerPoint 2013
  PowerPoint 2010
  PowerPoint 2010
  PowerPoint 2007
  PowerPoint 2007
  PowerPoint 2003
  PowerPoint 2003
 5. Klik op de subsleutel Options, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
 6. Typ ExportBitmapResolution en druk op Enter.
 7. Zorg ervoor dat ExportBitmapResolution is geselecteerd en klik vervolgens op Wijzigen in het menu Bewerken.
 8. Klik in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken op Decimaal.
 9. Typ in het vak Waardegegevens de waarde van de gewenste resolutie, bijvoorbeeld 300. Of gebruik de parameters in de volgende tabel.

  Decimale waardePixels in volledig scherm (horizontaal x verticaal)Pixels in breedbeeld (horizontaal x verticaal)Dpi (horizontaal en verticaal)
  50500 × 375667 × 37550 dpi
  96 (standaard)960 × 7201280 × 72096 dpi
  1001000 × 7501333 × 750100 dpi
  1501500 × 11252000 × 1125150 dpi
  2002000 × 15002667 × 1500200 dpi
  2502500 × 18753333 × 1875250 dpi
  3003000 × 22504000 × 2250300 dpi

  Opmerking Zie de sectie Beperkingen voor meer informatie wanneer u deze waarde instelt.

 10. Klik op OK.
 11. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.

Stap 2: De dia exporteren als een afbeelding

 1. Open de diapresentatie in PowerPoint en open de dia die u wilt exporteren.
 2. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 3. Selecteer in het vak Opslaan als een van de volgende afbeeldingsindelingen:
  • GIF-indeling (.gif)
  • JPEG-indeling (*.jpg)
  • PNG-indeling (*.png)
  • TIFF-bestand (*.tif)
  • Apparaatonafhankelijke bitmap (*.bmp)
  • Windows-metabestand (*.wmf)
  • Uitgebreid Windows-metabestand (*.emf)


  Opmerking U kunt de opslaglocatie van de afbeelding wijzigen in het vak Opslaan in. U kunt de naam van de afbeelding wijzigen in het vak Bestandsnaam.
 4. Klik op Opslaan. Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:  Klik op Alleen huidige dia. De dia wordt met de nieuwe indeling en resolutie opgeslagen op de locatie die u hebt opgegeven in het vak Opslaan in.
 5. Als u wilt controleren of de dia is opgeslagen met de resolutie die u hebt opgegeven, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en klikt u vervolgens op Eigenschappen.

Beperkingen

Bij het instellen van de registerwaarde ExportBitmapResolution in PowerPoint geldt een bepaalde limiet. De maximale resolutie die PowerPoint kan exporteren, is 3.072 pixels voor de langste zijde van de dia. Bijvoorbeeld: de standaarddia van 25,4 x 19,05 cm heeft een maximale effectieve dpi-waarde van 307. Het resultaat van 3.070 pixels (10 × 307 = 3.070) valt binnen de limiet van 3.072. Elke dpi-instelling die groter is dan 307 voor een standaarddia, wordt ingesteld op de limiet van 3.072.

Decimale waardePixels (horizontaal x verticaal)Dpi (horizontaal en verticaal)
3073072 × 2304307 dpi

Ontwikkelaars De limiet van 3.072 pixels geldt ook voor het opslaan van de dia via programmacode.

Met de volgende code bijvoorbeeld wordt een afbeelding opgeslagen met de afmetingen 3.072 x 2.304 pixels:
ActiveWindow.Selection.SlideRange(1).export
"c:\<bestandsnaam>.jpg","JPG",4000,3000
Eigenschappen

Artikel-id: 827745 - Laatst bijgewerkt: 8 jan. 2014 - Revisie: 1

Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003

Feedback