Informatie over het uitvoeren van meerdere versies van Office in combinatie met Office 2003

BUG #: 9840 (Content Maintenance)
Zie 290576 voor een Microsoft Office XP-versie van dit artikel.

Zie 218861 voor een Microsoft Office 2000- en Microsoft Office 97-versie van dit artikel.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een reservekopie van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Hoewel het niet wordt aanbevolen, is het mogelijk om meer dan een versie van Microsoft Office op dezelfde computer te installeren en te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld zowel Microsoft Office 2003 als Microsoft Office 97 op dezelfde computer installeren en gebruiken. In dit artikel worden de problemen beschreven die kunnen optreden wanneer u meerdere versies installeert. Er worden tevens aanwijzingen gegeven om te voorkomen dat de versies van Office met elkaar in conflict komen.

Opmerking Microsoft ondersteunt het gebruik van meerdere versies van Microsoft Office op een Terminal Server niet. Naast elkaar bestaande versies van Office worden niet ondersteund voor versies van Windows die Terminal Services uitvoeren‎. Als u meerdere versies van Office moet uitvoeren, moet u Terminal Services uitschakelen.

Meer informatie

Installatievolgorde

Opmerking Deze installatievolgorde is ook van toepassing op de zelfstandige Microsoft Office-producten, zoals Microsoft FrontPage.

Als u meer dan één versie van Office op dezelfde computer wilt installeren en gebruiken, moet u de oudste versie het eerst installeren. Als u bijvoorbeeld zowel Office 97 als Office XP op dezelfde computer wilt gebruiken, installeert u eerst Office 97. Deze stap is noodzakelijk vanwege de wijze waarop registersleutels, gedeelde programma's, bestandsextensies en andere instellingen worden beheerd voor elke versie van Office en voor de programma's die bij elke versie van Office behoren.

In de volgende tabel wordt de installatievolgorde voor elke versie van Office weergegeven.
Office-versieInstallatievolgorde
Office 97Als eerste
Office 2000Als tweede
Office XPAls derde
Office 2003Als vierde
Belangrijk Als u vervolgens een van de geïnstalleerde versies van Office verwijdert, moet u de overige versies van Office opnieuw in deze volgorde installeren, anders werkt niet elke versie correct.

In de hierna volgende secties van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u de versies van Office in deze volgorde hebt geïnstalleerd.

De locatie van de map Office Bin wordt gewijzigd in \Office11

Wanneer u Office 2003 installeert, is de standaardmap voor de installatie \Program Files\Microsoft Office. Dit blijft ongewijzigd. De map Office Bin (de map waarin de EXE-bestanden van Office worden geïnstalleerd) is echter gewijzigd in \Program Files\Microsoft Office\Office11. Deze wijziging is voor het eerst opgenomen in Office XP ten behoeve van gebruikers die meerdere versies van Office op dezelfde computer moeten installeren. Het is niet mogelijk de naam van de map Office Bin te wijzigen.

Meerdere versies van Outlook

Microsoft Office Outlook 2003 kan niet worden gecombineerd met een eerdere versie van Outlook. Als u ervoor kiest om Office Outlook 2003 te installeren, kunt u de eerdere versie niet behouden. Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook 2000 of Microsoft Outlook 98 worden verwijderd, ook als u het selectievakje Deze programma's behouden in het dialoogvenster Vorige versies verwijderen hebt ingeschakeld.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

826319 Wanneer u Office 2003 probeert te installeren, worden eerdere versies van Office tijdens het installatieproces verwijderd

De Office Werkbalk gebruiken

De Office Werkbalk is niet opgenomen in Office 2003. Als er echter eerdere versies van Office op de computer zijn geïnstalleerd, blijft de Office Werkbalk uit de eerdere versies behouden.

Wanneer eerdere versies van Office zijn geïnstalleerd in combinatie met Office 2003, kunnen de werkbalken wel afzonderlijk, maar niet gelijktijdig worden geopend. Elke set werkbalken kan bovendien eigen aangepaste werkbalken en knoppen bevatten. Deze werkbalken en knoppen kunnen niet tussen twee Office-versies worden uitgewisseld.

Snelkoppelingen in het menu Start

Office 97, Office 2000 en Office XP gebruiken dezelfde namen voor snelkoppelingen in het menu Start om programma's te starten. Office 2003 installeert de bijbehorende snelkoppelingen nu automatisch in de submap Office van het menu Start. Nieuwe snelkoppelingen voor Office 2003 zijn voorzien van een versienummer. U kunt verwarring voorkomen door aan elke naam van de snelkoppelingen voor eerdere producten een versienummer toe te voegen. Wijzig bijvoorbeeld de naam van de snelkoppeling naar Microsoft Access in Microsoft Access 97 voordat u Office 2003 installeert. U zou de snelkoppelingen voor Office 97 ook in een andere submap in het menu Start kunnen plaatsen.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

292584 Office XP Setup overschrijft Start-menuopdrachten van eerdere versies van Office

Als u voor Office XP of Office 2000 handmatig snelkoppelingen verplaatst en het product vervolgens opnieuw installeert of de snelkoppelingen herstelt, worden de snelkoppelingen opnieuw gemaakt in de map Programma's van het menu Start.

Opmerking U kunt tijdens de installatie van Office 2003, Office XP of Office 2000 aangeven dat de snelkoppelingen op een andere locatie in het menu Start moeten worden geïnstalleerd. Hiervoor gebruikt u de Custom Installation Wizard in de Microsoft Office 2003 Resource Kit.

Meer informatie over de Resource Kit voor Microsoft Office 2003 kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:

Microsoft Office Binder

Wanneer Office 97 op dezelfde computer als Office 2000 is geïnstalleerd, worden in het dialoogvenster Sectie toevoegen van Office Binder documenttypen weergegeven van de laatst geïnstalleerde versie van Office tot en met Office 2000. Wanneer vervolgens een sectie wordt ingevoegd in een binderbestand, wordt een Office 2000-documenttype gebruikt. Dit kan problemen geven wanneer u een binderbestand wilt delen met andere gebruikers die met een eerdere versie van Office werken.

Opmerking Vanaf Office XP maakt Microsoft Office geen deel meer uit van Microsoft Office Binder. Wel wordt een hulpprogramma meegeleverd waarmee alle Office-documenten uit een Binder-bestand worden uitgepakt.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

281931 Foutbericht 'Aan dit bestand is geen programma gekoppeld om deze actie te kunnen uitvoeren' wanneer u een Binder-bestand opent

Dubbelklikken op een bestand in Microsoft Windows Verkenner

Wanneer u op een Office-document dubbelklikt in Windows Verkenner of in de map met laatstgebruikte documenten van Windows, gelden de volgende regels:
 • Als een versie van het programma waarin het document werd gemaakt actief is, wordt het document in deze versie geopend.
 • Voor Office 97, Office 2000 of Office XP geldt dat als er geen versie van het programma waarin het document werd gemaakt actief is, het document wordt geopend in de laatst geïnstalleerde versie van het programma.
 • Voor Microsoft Access en Microsoft Word (Word voor Windows 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 of Word 2003) geldt dat als er geen versie van het programma waarin het document werd gemaakt actief is, het document wordt geopend in de laatst geopende versie van het programma.
 • Als u documenten opnieuw wilt koppelen aan de programma's die bij een bepaalde versie van Office horen, voert u Office Setup uit en klikt u op Opnieuw installeren (voor versie 97) of Office herstellen (voor Office 2000 of Office XP). Hierdoor worden de bestandskoppelingen voor de betreffende versie van Office geregistreerd.
Opmerking Dit werkt niet voor Access of Word.

Office OLE-objecten invoegen in andere programma's

Als u meerdere versies van Office op dezelfde computer hebt geïnstalleerd en een Office-object (zoals een Excel-werkbladobject) invoegt in een ander programma (zoals Word), wordt de meest recente versie van het programma gebruikt. Dit kan problemen veroorzaken wanneer u het containerbestand deelt met gebruikers die niet werken met Office 2003, bijvoorbeeld in het geval van een Word-document dat een Excel-werkbladobject bevat.

Gedeelde programma's

Als u de versies van Office hebt geïnstalleerd in de volgorde zoals beschreven in de sectie 'Installatievolgorde', zult u geen problemen ondervinden wanneer u gedeelde programma's zoals Vergelijkingseditor en Mediagalerie gebruikt. In het dialoogvenster Object kan meer dan één vermelding voor elk gedeeld programma worden weergegeven. Dit probleem treedt op omdat meerdere versies van het gedeelde programma op de computer kunnen zijn geïnstalleerd.

Het bericht 'De installatie wordt voorbereid' wordt weergegeven wanneer u Word start

Als er meerdere versies van Word op uw computer zijn geïnstalleerd, is het mogelijk dat bij het starten van Office Word 2003 de Windows Installer wordt gestart en in een bericht wordt weergegeven dat de installatie wordt voorbereid voordat Word daadwerkelijk wordt gestart.

Ga naar de volgende Microsoft-website voor instructies om meerdere versies als dual boot te installeren:

Tips voor het oplossen van fouten of problemen met naast elkaar bestaande installaties

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnInstall\<GUID For Office 2003 Product>
 3. Klik met de rechtermuisknop op Sleutelnaam kopiëren.
 4. Sluit de Register-editor af zonder wijzigingen aan te brengen.
 5. Plak de gekopieerde sleutelnaam in Kladblok.
 6. Klik op <GUID For Office 2003 Product> uit Kladblok en kopieer deze.
 7. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msiexec.exe /fm <GUID voor Office 2003-product> en druk op ENTER.

  Opmerking Met deze opdrachtregel herstelt u de registratie van Microsoft Office 2003-onderdelen en -pictogrammen. Uit tests is gebleken dat als u hierna het product van vóór Office 2003 herstelt, de productstabiliteit voor Office 2003 behouden blijft.
Eigenschappen

Artikel-id: 828956 - Laatst bijgewerkt: 20 mei 2008 - Revisie: 1

Feedback