Waarschuwingsberichten over hyperlinks in Office 2003 uitschakelen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een reservekopie van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Inleiding

In dit stapsgewijze artikel wordt beschreven hoe u kunt voorkomen dat in Microsoft Office 2003-programma's een waarschuwingsbericht wordt weergegeven telkens wanneer u in een dergelijk programma op een hyperlink klikt.

Meer informatie

Wanneer u in Office 2003 op een hyperlink of op een object dat aan een uitvoerbaar bestand is gekoppeld klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
pad/bestandsnaam wordt geopend.

Hyperlinks kunnen schadelijk zijn voor uw computer en gegevens. U kunt de computer beschermen door alleen te klikken op hyperlinks die afkomstig zijn van betrouwbare bronnen. Wilt u doorgaan?

Opmerking Dit probleem doet zich voor ongeacht de instellingen voor het beveiligingsniveau. U kunt de instellingen voor het beveiligingsniveau vinden door het menu Extra te openen en op Macro en vervolgens op Beveiliging te klikken. Voor het uitschakelen van de waarschuwingen voor hyperlinks wanneer in Office 2003 een HTTP://- of FTP://-adres wordt gebruikt, moet u een nieuwe registersubsleutel maken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het dialoogvenster Openen en klik op OK.
 3. Zoek in de Register-editor naar een van de volgende registersubsleutels en klik erop:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  Opmerkingen
  • U hoeft slechts een van beide registersubsleutels te wijzigen.
  • Als de registersubsleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common niet bestaat, moet u deze handmatig aanmaken.
 4. Nadat u op de registersubsleutel hebt geklikt, wijst u Nieuw aan in het menu Bewerken en klikt u op Sleutel.
 5. Typ de naam Security voor de sleutel en druk op ENTER.
 6. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ de naam DisableHyperlinkWarning voor de vermelding en druk op ENTER.
 8. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op DisableHyperlinkWarning en klik op Wijzigen.
 9. In het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken klikt u op Decimaal en typt u 1 onder Waardegegevens.

  Opmerking Een waarde van 0 schakelt het waarschuwingsbericht in en een waarde van 1 schakelt het waarschuwingsbericht uit.
 10. Klik op OK.
 11. Sluit de Register-editor af.
Wanneer u grafische TIF-bestanden of MDI-bestanden (Microsoft Document Imaging) opent, wordt het volgende waarschuwingsbericht weergegeven, zelfs als u de registersleutel in dit artikel al hebt geïmplementeerd:
pad/bestandsnaam wordt geopend.
Sommige bestanden kunnen virussen bevatten of kunnen op andere wijze schadelijk zijn voor uw computer.
Het is belangrijk dat u er zeker van bent dat dit bestand van een betrouwbare bron komt.
Wilt u dit bestand openen?
Dit extra waarschuwingsbericht komt van HLINK.dll wanneer er via een koppeling wordt genavigeerd. U kunt het Microsoft Office-waarschuwingsbericht voor hyperlinks en het HLINK-waarschuwingsbericht van elkaar onderscheiden door te letten op aanhalingstekens rond het bestandspad in het waarschuwingsbericht: het Office-bericht bevat aanhalingstekens en het HLINK-bericht niet. Het waarschuwingsbericht probeert vast te stellen of het bestandstype zelf onveilig is door de extensie, ProgId, ClassId en het MIME-type van het document te controleren.

Opmerking Er wordt mogelijk nog steeds een waarschuwingsbericht weergegeven door Microsoft Windows. Als er nog steeds een waarschuwingsbericht wordt weergegeven nadat u de methoden hebt gebruikt die in dit artikel worden beschreven, gebruikt u een van de volgende methoden om dit probleem op te lossen.

Methode 1: De optie Openen na downloaden bevestigen uitschakelen voor het bestandstype dat u probeert te openen

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Dubbelklik op Deze computer.
 2. Klik op Mapopties in het menu Extra.
 3. Selecteer op het tabblad Bestandstypen de van toepassing zijnde bestandsextensie (bijvoorbeeld WMV) in de lijst Geregistreerde bestandstypen en klik op de knop Geavanceerd.
 4. Schakel het selectievakje Openen na downloaden bevestigen uit en klik op OK.
 5. Klik op de knop Sluiten in het dialoogvenster Mapopties.

Methode 2: Het waarschuwingsbericht uitschakelen door de registersubsleutel HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags te wijzigen

Gebruik deze methode als het waarschuwingsbericht op meerdere computers wordt weergegeven. Ga als volgt te werk om het waarschuwingsbericht uit te schakelen.

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Klik op de DWORD-waarde EditFlags en klik vervolgens op Naam wijzigen in het menu Bewerken.
 4. Typ een nieuwe naam voor de DWORD-waarde en druk op ENTER.
 5. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 6. Typ EditFlags en druk op ENTER.
 7. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 8. Typ 10000 (hexadecimaal) en klik op OK.
Ga als volgt te werk om het waarschuwingsbericht weer in te schakelen.

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Klik op EditFlags en klik op Wijzigen in het menu Bewerken.
 4. Typ 0 (hexadecimaal) en klik op OK.
Eigenschappen

Artikel-id: 829072 - Laatst bijgewerkt: 12 nov. 2008 - Revisie: 1

Feedback