Een CompanyWeb-database van Windows SharePoint Services 2.0 terugzetten nadat het intranetonderdeel en SQL Server of MSDE 2000 zijn verwijderd uit Windows Small Business Server

Samenvatting


In dit artikel wordt beschreven hoe u een back-up van een database van Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 kunt terugzetten op een server waarop de intranetsite CompanyWeb van Microsoft Windows Small Business Server 2003 en Microsoft SQL Server of Microsoft SQL Server Desktop Engine (ook wel MSDE 2000 genoemd) opnieuw zijn geïnstalleerd.

De beschreven stappen werken alleen als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • De domeindatabase van de adreslijstservice van Microsoft Active Directory is niet gewijzigd sinds de laatste back-up van de gegevensbestanden van Windows SharePoint Services 2.0.
 • De systeemstatus van de oorspronkelijke server is zonder problemen hersteld met behulp van de back-up.
 • Het intranetonderdeel van Windows Small Business Server 2003 is geïnstalleerd.
 • De intranetsite CompanyWeb (http://companyweb) is toegankelijk.
 • De volgende databasebestanden en logboekbestanden zijn beschikbaar voor terugzetten vanuit de back-up:
  • STS_Config.mdf
  • STS_Config_log.ldf
  • STS_Servernaam_1.mdf
  • STS_Servernaam_1_log.ldf

   Opmerking In deze bestandsnamen is Servernaam een tijdelijke aanduiding voor de naam van de server.

Meer informatie

De database CompanyWeb van Windows SharePoint Services 2.0 terugzetten

Ga als volgt te werk om de database CompanyWeb van Windows SharePoint Services 2.0 terug te zetten:

Opmerking In deze procedure worden tevens de stappen beschreven die nodig zijn voor het terugzetten van eventuele aanvullingen van de standaardwebsite van Windows SharePoint Services 2.0. Deze aanvullingen hebben mogelijk plaatsgevonden in de sites van Windows SharePoint Services 2.0 op het hoogste niveau en in extra gegevensbestanden. Als de gegevens van Windows SharePoint Services 2.0 die u wilt terugzetten geen aanvullingen bevatten, kunt u stap 3, stap 8 en stap 13 negeren.
 1. Als u het intranetonderdeel van Windows Small Business Server 2003 opnieuw wilt installeren, voert u Windows Small Business Server Setup uit.

  Opmerking Wanneer u het intranetonderdeel van Windows Small Business Server opnieuw installeert, wordt het servercertificaat op de virtuele server van CompanyWeb niet opnieuw geïnstalleerd. Als u via SSL (Secure Sockets Layer) toegang wilt tot een virtuele server van CompanyWeb, moet u de wizard E-mail en Internet-verbinding configureren uitvoeren. Met deze wizard wordt een nieuw servercertificaat geïnstalleerd op de virtuele server van CompanyWeb en wordt SSL ingesteld voor gebruik van poort 444.
 2. Nadat het intranetonderdeel is geïnstalleerd, controleert u of de intranetsite CompanyWeb (http://companyweb) toegankelijk is.
 3. Als u aanvullingen van de standaardservices van Windows SharePoint Services 2.0 wilt terugzetten, gebruikt u Microsoft Internet Information Server (IIS) om de aanvullende websites op het hoogste niveau te maken die niet waren opgenomen in de bovenste Windows SharePoint Services 2.0-site van de virtuele server van CompanyWeb die aanwezig was op de vorige server.
 4. Stop de services MSSQL$SharePoint en SharePoint Timer:
  1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  2. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  3. Typ net stop mssql$sharepoint bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
  4. Typ net stop sptimer en druk op Enter.
  5. Typ exit en druk op Enter om de opdrachtprompt af te sluiten.
 5. Stop de website CompanyWeb:
  1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Beheer van Internet Information Services (IIS).
  2. Ga naar Beheer van Internet Information Services (IIS) en vouw achtereenvolgens servernaam (lokale computer) en Websites uit.
  3. Klik onder Websites met de rechtermuisknop op companyweb en klik op Stoppen.
 6. Maak een back-up van de map Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Data. Dit is de standaardinstallatiemap voor de databases van Windows SharePoint Services 2.0.
 7. Zet alleen de volgende configuratiedatabasebestanden en inhoudsdatabasebestanden terug naar de map Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Data:
  • STS_Config.mdf
  • STS_Config_log.ldf
  • STS_Servernaam_1.mdf
  • STS_Servernaam_1_log.ldf
  Opmerking Andere bestanden, zoals Master.mdf en Model.mdf, mag u niet terugzetten.
 8. Als u aanvullingen van de standaardservices van Windows SharePoint Services 2.0 wilt terugzetten, moet u de aanvullende inhoudsdatabases terugzetten in de oorspronkelijke map Data waarin u de aanvullingen hebt opgeslagen.

  Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van de CompanyWeb-database van Windows SharePoint Services en het terugzetten hiervan, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  829112 Back-up van gegevens van http://companyweb maken en terugzetten in Windows Small Business Server 2003
 9. Start de services MSSQL$SharePoint en SharePoint Timer:
  1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  2. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  3. Typ net start mssql$sharepoint bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
  4. Typ net start sptimer en druk op Enter.
  5. Typ exit en druk op Enter om het opdrachtpromptvenster te sluiten.
  Opmerking Als u nu de intranetsite CompanyWeb (http://companyweb), subsites of een andere site van Windows SharePoint Services 2.0 op het hoogste niveau wilt weergeven, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  De website waarnaar hier wordt verwezen, staat niet in de configuratiedatabase
  Ga naar stap 10 om dit probleem op te lossen.
 10. Start de website CompanyWeb:
  1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Beheer van Internet Information Services (IIS).
  2. Ga naar Beheer van Internet Information Services (IIS) en vouw achtereenvolgens servernaam (lokale computer) en Websites uit.
  3. Klik onder Websites met de rechtermuisknop op companyweb en klik op Starten.
 11. Verwijder Windows SharePoint Services 2.0 van de intranetsite CompanyWeb:
  1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Centraal beheer van SharePoint (http://localhost:8081).
  2. Klik onder Configuratie van de virtuele server op Instellingen van de virtuele server configureren.
  3. Klik op de pagina Lijst met virtuele servers op de virtuele server die u wilt configureren. Klik in dit voorbeeld op de virtuele server companyweb.
  4. Klik op de pagina Virtual Server Settings onder Beheer van virtuele server op Remove Windows SharePoint Services from Virtual Server.
  5. Schakel op de pagina Remove Windows SharePoint Services from Virtual Server het selectievakje Remove without deleting content databases in.
  6. Klik op OK. Het volgende foutbericht wordt weergegeven:

   De virtuele server waarnaar hier wordt verwezen, staat niet in de configuratiedatabase
 12. Gebruik Windows SharePoint Services 2.0 om de intranetsite CompanyWeb uit te breiden:
  1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Centraal beheer van SharePoint (http://localhost:8081).
  2. Klik op de pagina Centraal beheer onder Configuratie van de virtuele server op Extend or upgrade virtual server.
  3. Klik op de pagina Lijst met virtuele servers op de naam van de virtuele server die u wilt uitbreiden. Klik in dit geval op companyweb.
  4. Schakel op de pagina Virtuele server uitbreiden onder Provisioning Options het selectievakje Extend and map to another virtual server in.
  5. Selecteer companyweb onder Server Mapping.
  6. Selecteer Use an existing application pool onder Application Pool en klik op DefaultAppPool (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE).
  7. Klik op OK.
 13. Als u aanvullingen van de standaardservices van Windows SharePoint Services 2.0 wilt terugzetten, herhaalt u stap 11 en 12 voor de extra SharePoint-sites op het hoogste niveau.

Referenties

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de SDK (Software Development Kit) voor Windows SharePoint Services 2.0:Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de Windows SharePoint Services Administrator's Guide:
Opmerking Als u de intranetsite CompanyWeb van Windows SharePoint Services 2.0 opnieuw installeert, moet u de bijgewerkte cd nummer 3 gebruiken. Deze cd bevat namelijk de software-update die wordt beschreven in Knowledge Base-artikel 832880. Gebruik dus niet cd nummer 3 van Windows Small Business Server 2003 met een releasedatum vóór februari 2004. Als u een dergelijke cd gebruikt, kan het intranetonderdeel niet goed worden geïnstalleerd.

Als het intranetonderdeel niet goed wordt geïnstalleerd, voltooit u de installatie van Windows Small Business Server 2003 en past u vervolgens de software-update uit KB 832880 toe op de server. Deze update zorgt ervoor dat de installatie van de intranetsite CompanyWeb wel goed wordt uitgevoerd.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de software-update waarmee het installatieprobleem in Windows Small Business Server 2003 wordt verholpen:
832880 Het intranetonderdeel kan niet worden geïnstalleerd of er is geen verbinding mogelijk met http://companyweb in Windows Small Business Server 2003
Als u meer informatie wilt over het terugzetten van de CompanyWeb-intranetdatabase en de Windows SharePoint Services-database als de domeindatabases van Active Directory zijn gewijzigd sinds de laatste back-up van de Windows SharePoint Services-gegevensbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
827701 Noodherstel van SharePoint Services CompanyWeb en SharePoint Services-databases
Als u meer informatie wilt over de installatie van het intranetonderdeel van Windows Small Business Server 2003 en de intranetsite CompanyWeb, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
829114 De website CompanyWeb van Windows Small Business Server 2003 SharePoint Services verwijderen en installeren
Eigenschappen

Artikel-id: 829113 - Laatst bijgewerkt: 28 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback