Veelgestelde vragen over de functie Local Install Source in Office 2003

Samenvatting

In dit artikel wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen over de functie Local Install Source.

Meer informatie

V1: Wanneer de installatie van Microsoft Office 2003 is voltooid, ziet u op de pagina voor het voltooien van Setup het selectievakje Installatiebestanden verwijderen. Bovendien wordt een bericht weergegeven waarin wordt aanbevolen de installatiebestanden te behouden voor het onderhoud van en updates voor Office. Waarom zou u deze aanbeveling opvolgen en de installatiebestanden behouden?

A1: De functie Local Install Source is nieuw in Office 2003 Setup. Deze functie neemt meer ruimte op de lokale vaste schijf in beslag (maximaal 290 MB, afhankelijk van het Microsoft Office-product dat u installeert). Als u de bestanden echter op de vaste schijf laat staan, hoeft u later de cd-rom met Office niet te plaatsen als u een Office-onderdeel wilt toevoegen, de Office-installatie wilt repareren of een update op de installatie wilt uitvoeren vanaf Microsoft Office Online (http://office.microsoft.com). Als u het selectievakje Installatiebestanden verwijderen inschakelt, moet u net zoals in eerdere versies van Microsoft Office de cd-rom met Office plaatsen.

V2:Wat gebeurt er als u over niet veel schijfruimte beschikt en de functie Local Install Source probeert te gebruiken? Is er dan onvoldoende schijfruimte beschikbaar en moet u bestanden verplaatsen of programma's verwijderen?

A2: De functie Local Install Source heeft een ingebouwde logica om onvoldoende schijfruimte vast te stellen. Wanneer geen van uw schijfstations meer dan 1,5 GB vrije schijfruimte bevat, wordt de functie Local Install Source automatisch uitgeschakeld.

Wanneer een of meer schijfstations meer dan 1,5 GB vrije ruimte bevatten, wordt het schijfstation met de meeste beschikbare ruimte gebruikt voor de functie Local Install Source. Wanneer een of meer schijfstations meer dan 1,5 GB vrije ruimte bevatten en een van de stations met meer dan 1,5 GB vrije ruimte gebruikmaakt van het bestandssysteem NTFS, wordt het grootste NTFS-station op de computer gebruikt voor de functie Local Install Source, zelfs als dit niet het grootste station op de computer is.

Wanneer de functie Local Install Source wordt gebruikt, worden de bestanden die naar het schijfstation worden gekopieerd, in een nieuwe, verborgen map in de hoofdmap van het station geplaatst. Deze map heeft de naam \MSOCACHE. Alleen lokale, niet-verwisselbare stations komen in aanmerking als host voor de bestanden die door de functie Local Install Source worden gekopieerd.

V3:Wat gebeurt er als u meerdere Office 2003-producten installeert? Is het mogelijk om uiteindelijk een map \MSOCACHE op meer dan één schijfstation of schijfpartitie te hebben?

A3: Hoewel voor elk volgend Office-product dat wordt geïnstalleerd, dezelfde controle op beschikbare schijfruimte wordt uitgevoerd, selecteert Office 2003 Setup altijd de bestaande map \MSOCACHE om de bestanden op te slaan die vereist zijn voor de functie Local Install Source. Wanneer Setup vaststelt dat geen schijfstation met meer dan 1,5 GB vrije schijfruimte beschikbaar is, wordt de functie Local Install Source uitgeschakeld voor het Office 2003-product dat u installeert. Setup schakelt de functie Local Install Source uit wanneer er geen schijfstation met meer dan 1,5 GB vrije schijfruimte beschikbaar is. Hierdoor worden problemen voorkomen die kunnen optreden wanneer de computer onvoldoende schijfruimte heeft.

V4:Kunt u om schijfruimte te besparen de bestanden verwijderen die naar de vaste schijf worden gekopieerd wanneer u de functie Local Install Source gebruikt?

A4: Nee. Wanneer u u de functie Local Install Source gebruikt om de bestanden te verwijderen die naar de vaste schijf worden gekopieerd, en u vervolgens een installatietaak uitvoert, wordt u gevraagd de cd met Office 2003 te plaatsen en worden alle benodigde bronbestanden weer naar de vaste schijf gekopieerd.

De aanbevolen methode voor het verwijderen van de functie Local Install Source van de vaste schijf is met het hulpprogramma Local Installation Source. Dit hulpprogramma maakt deel uit van de Office Resource Kit, die u kunt downloaden van de volgende Microsoft-website: Als u dit hulpprogramma gebruikt om de bestanden in de lokale cache te verwijderen, worden de registervermeldingen die naar de bestanden verwijzen ook verwijderd. De reden hiervoor is dat er dan niet meer onnodig wordt verwezen naar de verwijderde bestanden.


V5:In het verleden kon u een beheerdersinstallatiekopie maken en deze kopie gebruiken om Office beschikbaar te stellen aan gebruikers in het netwerk. Kunt u wanneer u deze implementatiemethode gebruikt de functie Local Install Source in Office 2003 gebruiken?

A5: Nee. De functie Local Install Source gebruikt bestanden die gecomprimeerd zijn in cabinetbestanden. Wanneer u Office installeert vanaf de opdrachtregel Setup /a, worden de bestanden geëxtraheerd uit de cabinetbestanden. U kunt echter de implementatie uitvoeren via een cd-kopie die naar het netwerk is gekopieerd. De implementatiehulpmiddelen in de Office 2003 Resource Kit zijn zodanig gewijzigd dat ze hetzelfde aanpassingsniveau bieden als wanneer u Office 2003 implementeert via deze methode.

Zie de Microsoft Office 2003 Resource Kit voor meer informatie over deze verbeterde hulpmiddelen. Ga naar de volgende Microsoft-website als u de Resource Kit voor Microsoft Office 2003 wilt bekijken:
V6: In het verleden kon u de beheerdersinstallatielocatie bijwerken met een update van de netwerkinstallatie om service packs en andere updates aan gebruikers beschikbaar te stellen. Kunt u deze methode gebruiken als u Office 2003 beschikbaar hebt gesteld via een cd-kopie op de netwerkserver?

A6: Nee. De oorspronkelijke installatiebron op de server moet ongewijzigd blijven. U moet service packs en andere updates implementeren door de clientversie van het service pack of de update rechtstreeks op de computer van de gebruiker toe te passen. Dit is een lagere belasting voor de bandbreedte van de organisatie, omdat het service pack of de update voor de client alleen maar via het netwerk hoeft te worden verschaft. Het opnieuw cachen en installeren via de oude methode vereist doorgaans meer bandbreedte dan het kopiëren van het installatiepakket.

V7: Hoe kunt u de locatie van de map \MSOCACHE opgeven?

A7: Als u de locatie van de map \MSOCACHE wilt opgeven, moet u de Setup-eigenschap LOCALCACHEDRIVE gebruiken. U kunt de eigenschap LOCALCACHEDRIVE inschakelen vanaf een opdrachtregel of vanuit een Setup-instellingenbestand (het bestand Setup.ini). De eigenschap LOCALCACHEDRIVE wordt toegelicht in het bestand Setup.htm op de cd van Microsoft Office 2003.

Opmerking U kunt de locatie van de map \MSOCACHE niet opgeven vanuit de Setup-gebruikersinterface. Via het hulpprogramma Local Installation Source kunt u echter de vaste schijf wijzigen waarop de bestanden in de cache worden opgeslagen. Meer informatie over het hulpprogramma Local Installation Source kunt u vinden in de Office Resource Kit. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:V8: Hoe moet u te werk gaan als u de map \MSOCACHE hebt verwijderd en deze weer terug wilt halen?

A8: U kunt de functie Local Install Source het beste repareren met het hulpprogramma Local Installation Source. Dit programma maakt deel uit van de Office Resource Kit, die u kunt downloaden van de volgende website: Gebruik de functie Enable van dit hulpprogramma om de reparatie uit te voeren.
Eigenschappen

Artikel-id: 830168 - Laatst bijgewerkt: 5 jan. 2007 - Revisie: 1

Feedback