U ontvangt een ' lsass.exe-Systeemfout: Security Accounts Manager-initialisatie is mislukt ' foutbericht en gebeurtenis-ID 1168 wordt vastgelegd wanneer u een Windows Server 2003-domeincontroller opnieuw opstarten

Van toepassing: Microsoft Windows Server 2003

Symptomen


Wanneer u een Microsoft Windows Server 2003-server die een domeincontroller opnieuw start, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Lsass.exe-systeem fout: SAM-initialisatie is mislukt vanwege de volgende fout: Active Directory kan niet worden gestart. Foutstatus: 0xc00002e1. Klik op OK om af te sluiten dit systeem en de computer opnieuw wordt opgestart in de modus Active Directory terugzetten, Controleer het gebeurtenislogboek voor meer gedetailleerde informatie.
Als u Logboeken gebruikt, ziet u dat de volgende gebeurtenis vastgelegd:

Oorzaak


Dit probleem kan optreden als de Active Directory-service dubbele kruisverwijzingsobjecten bevat, en deze objecten domeinen die zich in de container Partitions voorstellen. Als er dubbele kruisverwijzingsobjecten, de Security Accounts Manager (SAM) kan niet worden geïnitialiseerd door Windows Server 2003 en Active Directory kan niet worden gestart. Voorbeelden van hoe u een dubbele kruisverwijzingsobject maken zijn de volgende:
  • Overnemen van de rol van domeinnaamgevingsmaster bewerkingen terwijl Active Directory verbroken gedurende een lange periode wordt.
  • Overnemen van de rol van operations-master voor domeinnaamgeving. U kunt vervolgens bindend terugzetten van Active Directory uitvoeren vanaf een backup die gemaakt is voordat u de rol van domeinnaamgevingsmaster in beslag genomen.
Opmerking Microsoft Windows 2000-domeincontrollers controleren alle kruisverwijzingen niet. Windows 2000-domeincontrollers wordt dit probleem dus niet optreden.

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Er zijn geen vereisten vereist.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of hoger) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in coordinated universal time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.

Date Time Version Size File name Platform
-------------------------------------------------------------------
15-Oct-2003 22:36 5.2.3790.92 1,520,128 Ntdsa.dll x86
15-Oct-2003 23:37 5.2.3790.92 4,008,960 Ntdsa.dll IA-64


Deze hotfix kan Active Directory gestart zodat u de dubbele kruisverwijzingsobjecten kunt verwijderen. Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, wordt de dubbele kruisverwijzingsobjecten uit Active Directory verwijderen. Microsoft raadt aan dat u contact opneemt met Microsoft Product Support Services voor meer informatie. Contact opnemen met Microsoft Product Support Services, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties


Voor meer informatie over kruisverwijzingsobjecten, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Voor meer informatie over het configureren van de registratie van diagnostische gebeurtenissen voor Active Directory, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
314980 het configureren van Active Directory diagnostics gebeurtenissen vastgelegd in Windows 2000

Voor meer informatie over Microsoft-software bijwerken terminologie, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven