POST-aanvragen worden door WinInet herhaald met lege header

Symptomen

U kunt zich niet bij een website aanmelden of u kunt een internettransactie niet voltooien nadat u beveiligingsupdate 832894 (MS04-004) hebt geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord via een formulier op een HTTPS-webpagina naar een SSL-beveiligde website stuurt, is het mogelijk dat een webpagina met het bericht HTTP 500 (interne serverfout) wordt weergegeven.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden nadat u beveiligingsupdate 832894 (MS04-004) of hotfix 821814 hebt toegepast op een computer met Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition of Windows 98.

Als u meer informatie wilt over deze software-updates, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

832894 MS04-004: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
821814 Foutbericht 'De pagina kan niet worden weergegeven' wanneer u items plaatst op een site die verificatie vereist
Beveiligingsupdate 832894 (MS04-004) en hotfix 821814 wijzigen de manier waarop de Windows-internettoevoegingen (Wininet.dll) POST-aanvragen herhalen als de verbinding door een webserver wordt hersteld. Programma's die via API-functies (Application Programming Interface) voor Windows Internet (Wininet) gegevens posten naar een webserver (bijvoorbeeld een gebruikersnaam of wachtwoord), herhalen de POST-aanvraag zonder de POST-gegevens als de oorspronkelijke verbindingsaanvraag door de webserver is verbroken (of opnieuw is ingesteld).

Opmerking Een POST-aanvraag bevat geen POST-gegevens als de inhoud is ingesteld op lengte 0 of leeg is.

Soms leidt dit gedrag ertoe dat de gegevens niet opnieuw kunnen worden ingesteld en wordt de verificatie voltooid. Er kan echter een webpagina met het bericht HTTP 500 (interne serverfout) worden weergegeven als de webserver over de POST-gegevens moet beschikken wanneer WinInet de POST-aanvraag herhaalt.

Oplossing

Informatie over de update

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website Microsoft Windows Update en installeert u essentiële update 831167:
Beheerders die deze update op meerdere computers willen toepassen, kunnen de update downloaden van het Microsoft Downloadcentrum of via de Microsoft Windows Update-catalogus. Als u deze update later op een of meer computers wilt installeren, zoekt u dit artikelnummer op met behulp van de geavanceerde zoekopties in Windows Update-catalogus.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates via de Windows Update-catalogus:

323166 Procedure: Windows-updates en -stuurprogramma's downloaden van de Windows Update-catalogus
U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Downloaden Het pakket Q831167.exe (32-bits) nu downloaden
Downloaden Het pakket Q831167.exe (64-bits) nu downloaden
Releasedatum: 12 februari 2004

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Voorwaarden

Als u deze update wilt installeren, moet u werken met Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) en een van de volgende versies van Windows:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-bits editie, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000, Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server en Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Tweede editie
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Opmerking Omdat beveiligingsupdate 832894 (MS04-004) Windows 98, Windows 98 Tweede editie, Windows Millennium Edition en Windows 2000 SP2 ondersteunt, wordt deze update op de genoemde besturingssystemen eveneens ondersteund.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over vervanging van updates

Deze update vervangt 821814 voor Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Tweede editie en Windows 98.

Opmerking Deze update vervangt niet 821814 voor Windows Server 2003, omdat het probleem dat in dit artikel wordt beschreven niet optreedt op computers met Windows Server 2003.

Informatie over implementatie

De pakketten voor deze update ondersteunen de volgende Setup-schakelopties:
 • /q: Uitvoeren in stille modus of berichten onderdrukken wanneer de bestanden worden uitgepakt.
 • /q:u : Stille modus voor gebruiker. In de stille modus voor gebruikers worden enkele dialoogvensters weergegeven.
 • /q:a Stille modus voor beheerder. In de stille modus voor beheerders worden geen dialoogvensters voor de gebruiker geopend.
 • /t: pad De locatie opgeven van de tijdelijke map die door Setup wordt gebruikt, of de doelmap opgeven voor het uitpakken van bestanden (wanneer u /c gebruikt).
 • /c De bestanden uitpakken zonder ze te installeren. Als /t: pad niet is opgegeven, wordt u gevraagd een doelmap op te geven.
 • /c: pad Het pad en de naam van het INF-bestand of het EXE-bestand voor Setup opgeven.
 • /r:n De computer na de installatie nooit opnieuw opstarten.
 • /r:i De gebruiker vragen of de computer opnieuw moet worden opgestart wanneer dat nodig is, behalve wanneer naast deze schakeloptie ook de optie /q:a wordt gebruikt
 • /r:a De computer na de installatie altijd opnieuw opstarten.
 • /r:s De computer na de installatie opnieuw opstarten zonder de gebruiker hierom te vragen.
 • /n:v Geen versiecontrole uitvoeren. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze optie om de update te installeren bij een willekeurige versie van Internet Explorer.
Als u de update bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder de computer opnieuw op te starten, typt u de volgende opdracht:
q831167.exe /q:a /r:n

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam Platform
-------------------------------------------------------------------
06-feb-2004 18:05 6.0.2800.1405 588.288 Wininet.dll
07-feb-2004 01:41 6.0.2800.1405 1.796.608 Wininet.dll IA-64

Workaround

Als u de update die in de sectie Oplossing is genoemd niet kunt toepassen, voert u een van de volgende handelingen uit op de server om het probleem te omzeilen:
 • Verhoog het time-outinterval voor HTTP-keep-alive op de webserver of de proxyserver. De enige manier waarop de time-out voor keep-alive in Microsoft IIS (Internet Information Services) kan worden opgegeven, is met de Windows-registerwaarde KeepAliveTime. Op bepaalde webservers en proxyservers kunt u echter wel een verlooptijd voor de verbinding opgeven. Als u op de webserver of de proxyserver een verlooptijd voor de verbinding kunt opgeven, verhoogt u het time-outinterval voor keep-alive. Raadpleeg de documentatie bij de webserver voor de juiste instelling en de bijbehorende waarde. De standaardwaarde voor de time-out voor keep-alive in Internet Explorer is één minuut (60 seconden). Daarom moet u op de webserver of de proxyserver een time-outinterval voor HTTP keep-alive van meer dan één minuut aanhouden.

  Als u meer informatie wilt over de Windows-parameters KeepAliveInterval en KeepAliveTime en de Internet Explorer-parameter KeepAliveTimeout, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

  314053 TCP/IP- en NBT-configuratieparameters voor Windows XP
  120642 TCP/IP- en NBT-configuratieparameters voor Windows
  813827 De standaard time-outwaarde voor keep-alive in Internet Explorer wijzigen
 • Schakel de HTTP-'keep-alive-verbindingen' op de server uit. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  238210 Header voor HTTP keep-alive wordt verzonden wanneer ASP-buffering is ingeschakeld

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in Microsoft Internet Explorer 6.

Meer informatie

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Na implementatie van de software-update 831167 die in dit artikel wordt beschreven, zullen programma's die gebruikmaken van WinInet-functies voor het posten van gegevens naar een webserver volledige POST-aanvragen verzenden wanneer de verbinding door een webserver is verbroken.

Als u POST-aanvragen met alleen een header wilt verzenden, geeft u de DWORD-waarde SampleApp.exe op, waarbij SampleApp de naam is van het uitvoerbare bestand waarmee het programma wordt uitgevoerd. Stel de waardegegevens van de DWORD-waarde in op 1 in een van de volgende registersleutels:
 • Stel de waarde voor alle gebruikers van het programma in de volgende registersleutel in:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Stel de waarde alleen voor de huidige gebruiker van het programma in de volgende registersleutel in:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Als u bijvoorbeeld POST-aanvragen met alleen een header wilt verzenden in Internet Explorer en Windows Verkenner, geeft u in een van deze registersleutels DWORD-waarden op voor Iexplore.exe en Explore.exe en stelt u de waarden in op 1.

Opmerking Als u POST-aanvragen met alleen een header wilt verzenden in alle programma's die WinInet-functies gebruiken voor het posten van gegevens naar een webserver, geeft u de DWORD-waarde * op in dezelfde registersleutel en stelt u de waarde in op 1.
Eigenschappen

Artikel-id: 831167 - Laatst bijgewerkt: 15 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback