Er zijn meerdere lege dialoogvensters

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

De volgende problemen kunnen optreden op uw computer:
 • Wanneer u een van de volgende dialoogvensters wilt weergeven, lijkt het dialoogvenster leeg of deels leeg:
  • Zoekassistent
  • Gebruikersaccounts
  • Windows Update
  • Help en ondersteuning
  • Systeemherstel
 • Wanneer u Microsoft Windows Media Player start, wordt het foutbericht 'Er is een interne toepassingsfout opgetreden' (of een foutbericht van gelijke strekking) weergegeven.
 • U kunt niet afdrukken vanuit Internet Explorer. Wanneer u op Bestand en op Afdrukken klikt, wordt het dialoogvenster Afdrukken niet weergegeven. Het afdrukvoorbeeld is leeg.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als een of meer Jscript-registersleutels onjuist zijn. Dit probleem kan ook optreden als het bestand Jscript.dll beschadigd is of ontbreekt.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de volgende methoden te gebruiken in de aangegeven volgorde.

Methode 1: Jscript.dll en Vbscript.dll opnieuw registreren

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regsvr32 jscript.dll in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op OK.
 4. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 5. Typ regsvr32 vbcript.dll in het vak Openen en klik op OK.
 6. Klik op OK.
Als een van de bestanden niet naar verwachting wordt geregistreerd, of als een foutbericht wordt weergegeven, is het systeembestand mogelijk afwezig of beschadigd. Ga als volgt te werk om het ontbrekende bestand op te halen in Microsoft Windows XP:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op Bestand uitpakken.
 4. Typ in het vak Terug te zetten bestand de naam van het bestand dat u wilt terugzetten.
 5. Typ in het vak Van het pad van het Windows XP CAB-bestand waar u het bestand wilt terugzetten of klik op Bladeren om het Windows XP CAB-bestand te zoeken.

  Opmerking De Windows XP CAB-bestanden zijn opgeslagen in de map I386 op de Windows XP-cd.
 6. Typ in het vak Bestand opslaan in het pad waar u het nieuwe bestand wilt uitpakken of klik op Bladeren om naar de gewenste map te gaan.
 7. Klik op Uitpakken.
 8. Klik op OK in het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op Opnieuw starten.
Open een dialoogvenster waarin zich eerder het probleem voordeed zoals beschreven in de sectie 'Symptomen' van dit artikel. Als het probleem zich weer voordoet, gaat u naar de volgende methode.

Methode 2: Het register bewerken

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Ga naar de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\In procServer32
  De waardegegevens (Default) moeten de volgende waarde bevatten:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  Als dat niet het geval is, dubbelklikt u op Standaard en typt u C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL in het vak Waardegegevens. Klik op OK.
 4. De ThreadingModel-waardegegevens moeten de volgende waarde bevatten:
  Beide
  Als dit niet het geval is, dubbelklikt u op ThreadingModel en typt u Beide in het vak Waardegegevens.
 5. Ga naar de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 6. Herhaal stap 3 en 4 om deze sleutel te bewerken en ga door naar stap 7.
 7. Ga naar de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 8. Herhaal stap 3 en 4 om deze sleutel te bewerken en ga door naar stap 9.
 9. Sluit de Register-editor af.
Eigenschappen

Artikel-id: 831430 - Laatst bijgewerkt: 23 apr. 2007 - Revisie: 1

Feedback