De functie Instellingen voor automatisch downloaden van afbeeldingen gebruiken om te bepalen hoe Outlook 2003 externe HTML-inhoud blokkeert

Samenvatting

U kunt de functie Instellingen voor automatisch downloaden van afbeeldingen in Microsoft Office Outlook 2003 zodanig configureren dat afbeeldingen of andere inhoud in HTML-e-mailberichten worden geblokkeerd of worden vrijgegeven. Standaard wordt in Outlook 2003 het automatisch downloaden van afbeeldingen en andere inhoud van internet in HTML-berichten geblokkeerd. U kunt de inhoud van alle afzenders blokkeren of opgeven dat geen enkele HTML-inhoud in e-mailberichten van bepaalde afzenders en domeinen wordt geblokkeerd. Wanneer u een e-mailbericht met geblokkeerde HTML-inhoud doorstuurt, beantwoordt, bewerkt of afdrukt, moet u eerst de inhoud downloaden.

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u de functie Instellingen voor automatisch downloaden van afbeeldingen in Microsoft Office Outlook 2003 gebruikt. Met deze functie kunt u bepalen hoe in Outlook 2003 afbeeldingen en andere inhoud van internet in HTML-e-mailberichten moeten worden geblokkeerd.

Meer informatie

De werking van de optie 'Afbeeldingen of andere inhoud niet automatisch downloaden in HTML-e-mail'

Outlook 2003 blokkeert standaard alle HTML-inhoud waarnaar wordt verwezen door een externe locatie. Veel afzenders van ongewenste e-mail zetten een URL in de vorm van een afbeelding in het e-mailbericht. Hiermee kan de webserver van de afzender van ongewenste e-mail bijhouden wanneer u het e-mailbericht leest of er een voorbeeld van weergeeft. Een dergelijke URL wordt ook wel een webbaken genoemd. Een voorbeeld van een webbaken in de vorm van een afbeeldings-URL is: <img src=http://mijnserver/cgi-bin/program?e=hier-staat-uw-e-mail-adres>. Als u een e-mailbericht met dit soort verwijzing naar een afbeelding opent of er een voorbeeld van weergeeft, kan dit ertoe leiden dat u nog meer ongewenste e-mail krijgt.

Om te voorkomen dat er een webbaken op uw computer terechtkomt via een HTML-e-mailbericht dat verwijzingen naar een externe URL bevat (zoals koppelingen of banners), geeft de HTML-viewer van Outlook 2003 externe inhoud niet automatisch weer. Wanneer u het e-mailbericht weergeeft, wordt in plaats van de afbeelding een rode X weergegeven. Er verschijnt tevens een infobalkbericht dat aangeeft dat de HTML-inhoud van het bericht is geblokkeerd:
Klik hier als u de afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy wordt in Outlook voorkomen dat sommige afbeeldingen in dit bericht automatisch worden gedownload.

De optie 'Afbeeldingen of andere inhoud niet automatisch downloaden in HTML-e-mail' uitschakelen

U kunt de optie Afbeeldingen of andere inhoud niet automatisch downloaden in HTML-e-mail uitschakelen Wanneer u deze optie uitschakelt, wordt geen enkele inhoud van internet in HTML-e-mailberichten geblokkeerd. Wanneer de optie is uitgeschakeld, lijkt het downloadgedrag van Outlook 2003 op het downloadgedrag van inhoud uit eerdere versies van Microsoft Outlook.

Ga als volgt te werk om de optie Afbeeldingen of andere inhoud niet automatisch downloaden in HTML-e-mail uit te schakelen:
 1. Start Outlook.
 2. Klik op Opties in het menu Extra.
 3. Open het tabblad Beveiliging en klik op Instellingen voor automatisch downloaden wijzigen.
 4. Schakel in het dialoogvenster Instellingen voor automatisch downloaden van afbeeldingen het selectievakje Afbeeldingen of andere inhoud niet automatisch downloaden in HTML-e-mail uit.
 5. Klik tweemaal op OK.
Opmerking Als u het selectievakje Afbeeldingen of andere inhoud niet automatisch downloaden in HTML-e-mail uitschakelt, behouden de selectievakjes Downloads in e-mailberichten toestaan wanneer de afzenders en geadresseerden zijn gedefinieerd in de lijsten Veilige afzenders en Veilige geadresseerden die worden gebruikt door het filter Ongewenste e-mail en Downloaden van websites toestaan in deze beveiligingszone: Vertrouwde zone hun huidige status. De selectievakjes Downloads in e-mailberichten toestaan wanneer de afzenders en geadresseerden zijn gedefinieerd in de lijsten Veilige afzenders en Veilige geadresseerden die worden gebruikt door het filter Ongewenste e-mail en Downloaden van websites toestaan in deze beveiligingszone: Vertrouwde zone worden echter grijs weergegeven en reageren niet op muisklikken en toetsenbordaanslagen.

Veilige afzenders definiëren om de blokkering van externe inhoud van specifieke afzenders en geadresseerden op te heffen

In het dialoogvenster Instellingen voor automatisch downloaden van afbeeldingen is ook de optie Downloads in e-mailberichten toestaan wanneer de afzenders en geadresseerden zijn gedefinieerd in de lijsten Veilige afzenders en Veilige geadresseerden die worden gebruikt door het filter Ongewenste e-mail. Deze optie is standaard ingeschakeld. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt externe inhoud in HTML-e-mailberichten niet geblokkeerd als u de afzender of geadresseerde toevoegt aan een van de lijsten met veilige afzenders of geadresseerden.

Wanneer u een e-mailbericht ontvangen van een e-mailadres van een interne Microsoft Exchange-server, wordt in Outlook 2003 de inhoud van een interne Exchange-gebruiker altijd vertrouwd. Dit vertrouwen is beperkt tot e-mailberichten die worden ontvangen van het interne Exchange-adres van de afzender. Als het e-mailbericht extern wordt doorgestuurd en vervolgens wordt ontvangen van het SMTP-adres (Simple Mail Transfer Protocol) van de afzender, wordt de externe HTML-inhoud in Outlook 2003 geblokkeerd.

Ga als volgt te werk als u externe HTML-inhoud van een specifieke afzender wilt ontvangen:
 1. Voeg het SMTP-adres van de afzender toe aan uw lijst met veilige afzenders of maak een adreskaart voor de afzender in de standaardmap Contactpersonen.
 2. Klik op Opties in het menu Extra.
 3. Open het tabblad Voorkeuren en klik op Ongewenste e-mail.
 4. Open het tabblad Veilige afzenders en schakel het selectievakje E-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen in.
Ga als volgt te werk om het e-mailadres of de domeinnaam van de afzender toe te voegen aan de lijst met veilige afzenders:
 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Open het tabblad Voorkeuren en klik op Ongewenste e-mail.
 3. Open het tabblad Veilige afzenders of het tabblad Veilige geadresseerden.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Typ in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst het e-mailadres of de domeinnaam die u wilt toevoegen en klik op OK.
 6. Herhaal stap 4 en 5 voor elk e-mailadres of elke domeinnaam die u wilt toevoegen.
Als u meer informatie wilt over de optie Veilige afzenders in Outlook 2003, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

817883 Informatie over de optie Veilige afzenders in Outlook

E-mailberichten met geblokkeerde externe inhoud doorsturen, beantwoorden of bewerken

Als de optie Afbeeldingen of andere inhoud niet automatisch downloaden in HTML-e-mail is ingeschakeld en u wilt een e-mailbericht met geblokkeerde externe inhoud doorsturen, beantwoorden of bewerken, moet u eerst de volledige inhoud van het e-mailbericht downloaden. Wanneer u een e-mailbericht met geblokkeerde externe inhoud wilt doorsturen, beantwoorden of bewerken, wordt het volgende waarschuwingsbericht weergegeven:
Outlook moet inhoud downloaden van een andere server dan uw e-mailserver om deze actie te voltooien. Hiermee kan aan de afzender worden geverifieerd dat uw e-mailadres geldig is, waardoor de hoeveelheid ongewenste e-mail in de toekomst kan toenemen.


Als u in de waarschuwing op OK klikt en vervolgens de eerder geblokkeerde inhoud downloadt, is er in Outlook 2003 geen methode om het bericht te blokkeren of opnieuw te beveiligen. Nadat u de inhoud hebt gedownload, kunt u de volgende keer dat u het e-mailbericht wilt sluiten, opgeven of u de wijzigingen in het bericht wilt opslaan. Als u bij deze vraag op Nee klikt, worden de wijzigingen in het e-mailbericht niet permanent opgeslagen en is de inhoud van het oorspronkelijke e-mailbericht nog steeds geblokkeerd.

HTML-e-mailberichten afdrukken

Als u een e-mailbericht met HTML-indeling wilt afdrukken, moet Outlook eerst de volledige inhoud van het bericht downloaden.
Eigenschappen

Artikel-id: 831608 - Laatst bijgewerkt: 16 feb. 2006 - Revisie: 1

Feedback