Wanneer u een Windows XP-computer gebruikt om u bij een domein aan te melden of verbinding te krijgen met een netwerkbron, treedt vertraging op

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een reservekopie van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
BUG #: 15860 (Content Maintenance)

Samenvatting

In dit artikel wordt een probleem beschreven waarbij u lange vertragingen ondervindt wanneer u zich bij een domein aanmeldt en wanneer u netwerkshares opent. Hiervoor zijn verschillende mogelijke oorzaken aan te wijzen. Het betreft problemen met de service WebClient, problemen met proxy-instellingen en problemen met de serverconfiguratie.

U kunt dit testen door het uitschakelen van de service WebClient op de clientcomputer of van de service op de server die luistert naar TCP-poort 80. Als het probleem op een van deze manieren kan worden verholpen, zijn er manieren om deze services opnieuw in te schakelen en de vertraging te verkorten. Installeer het laatste servicepack voor Windows XP, omzeil de server voor lokale servers, wijzig de volgorde van netwerkproviders zodat WebClient de laatste provider is, installeer eventuele updates voor de WebClient-service en breng wijzigingen aan in de configuratie van Internet Explorer.

Symptomen

Wanneer u een computer gebruikt met een besturingssysteem dat wordt vermeld in de sectie 'Van toepassing op', kunnen zich een of meer van de volgende symptomen voordoen:
 • Nadat u uw wachtwoord hebt getypt in het aanmeldscherm, lijkt de computer niet meer te reageren (loopt vast). Dit heeft te maken met de tijd dat Groepsbeleid wordt verwerkt tot het moment dat een blauw scherm wordt weergegeven, kort voordat de pictogrammen op het bureaublad verschijnen. Dit kan enkele minuten duren.
 • Tijdens het aanmeldproces blijft het bericht 'Bezig met het toepassen van computerinstellingen' gedurende enkele minuten op het scherm. U kunt zich echter snel op dezelfde computer aanmelden wanneer de netwerkverbinding is verbroken.
 • Het duurt lang wanneer u een netwerkshare wilt openen.
 • Wanneer u een bestand wilt openen dat is opgenomen in een DFS-share (Distributed File System), kan het tussen 90 seconden en 15 minuten duren voordat het wordt geopend. U kunt echter wel het bestand snel openen als u het rechtstreekse pad naar het bestand gebruikt.
 • Wanneer u met Microsoft Internet Explorer 6 shares wilt openen op een server met Microsoft Windows NT 4.0 of op een server met Microsoft Windows 2000, lijkt het systeem niet meer te reageren (vast te lopen).


  Opmerking U kunt de gewenste shares misschien wel openen, maar dat duurt bijzonder lang, soms 10 minuten of langer.

Oorzaak

Bij elk van deze symptomen moet de computer een netwerkshare openen. Het verzoek om de netwerkshare te openen gebruikt het UNC-pad (Uniform Naming Convention) \\Servernaam\Sharenaam\Directory\Bestandsnaam.ext. De UNC-locatie wordt eerst doorgegeven aan de WebClient-service. De WebClient-service probeert verbinding te maken met http://Servernaam/Sharenaam. De WebClient-service gebruikt de internetextensies voor Windows om contact te maken met WebDAV-servers (Web Distributed Authoring and Versioning) via de proxyserver. De proxyserver probeert op poort 80 om contact te krijgen met de doelserver. Vertragingen bij het openen van de share kennen een of meer van de volgende oorzaken:
 • De WebClient wacht op een reactie van de proxyserver. Deze reactie wordt niet verzonden. Als de reactie niet wordt verzonden, is er een vertraging totdat de WebClient een time-out krijgt. Standaard duurt deze vertraging 10 minuten.

 • Als de doelserver geen HTTP ondersteunt op TCP-poort 80 of als de doelserver offline is, stuurt de proxyserver de verwachte HTTP-foutcode niet terug naar de WebClient.

 • Als er een ongebruikte externe DFS-serververwijzing is op de proxy waarop het verzoek naartoe wordt doorgestuurd, is de vertraging mogelijk het gevolg van de time-out wegens het niet kunnen verbinden met de externe DFS-server.

 • In de netwerkprovider wordt Webclientnetwerk vermeld vóór Microsoft Windows-netwerk.
 • De domeincontroller die voor verificatie wordt gebruikt, start een service die TCP-poort 80 uitluistert. De domeincontroller is bijvoorbeeld ook een Exchange-server met Outlook Web Access (OWA).
 • De proxyserverinstellingen van Internet Explorer zijn niet geconfigureerd als Proxy niet gebruiken voor lokale adressen. Bovendien staan de FQDN-namen (Fully Qualified Domain Names) van het intranet niet in de lijst met uitsluitingen.
 • De variabele PATH bevat een verwijzing naar een DFS-koppeling, zoals:
  PATH=\\corp.domein.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;

Oplossing

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Probeer eerst de stappen in de sectie 'Omzeiling'. Als het probleem is opgelost, werd het veroorzaakt door de WebClient-service. Als het probleem daarmee nog niet is opgelost, ligt de oplossing buiten het kader van dit artikel.

Als voor een of meer van uw toepassingen de WebClient-service nodig is en de sectie 'Omzeiling' is op uw probleem van toepassing, gebruikt u elke methode in de aangegeven volgorde totdat het probleem is opgelost.

Methode 1: Het meest recente servicepack van Windows XP installeren

Ga als volgt te werk om te controleren of Windows XP SP1 is geïnstalleerd:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Algemeen en zoek onder Systeem de versie van het servicepack.
Voor meer informatie over hoe u het meest recente servicepack kunt verkrijgen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Methode 2: Internet Explorer instellen om de proxyserver te omzeilen

Ga als volgt te werk om Internet Explorer in te stellen op omzeilen van de proxyserver voor lokale adressen:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik op Extra en op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Verbindingen en klik op LAN-instellingen.
 4. Als het selectievakje Een proxyserver gebruiken niet is ingeschakeld, gaat u naar de volgende methode.
  Als Een proxyserver gebruiken wel is ingeschakeld, schakelt u de optie Proxyserver niet gebruiken voor lokale adressen in.
 5. Klik op Geavanceerd.
 6. Typ in het vak Uitzonderingen de FQDN-domeinnamen van alle lokale servers en klik driemaal op OK.
OpmerkingU kunt Internet Explorer ook zodanig instellen dat de proxyserver voor lokale adressen wordt genegeerd door het veld REG_BINARY in de volgende registersleutel te wijzigen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings. Deze registervermelding is aanwezig en wordt gebruikt door de WebClient, zelfs als in het dialoogvenster Internet-opties en de registersleutels HKCU en DEFAULT wordt aangegeven dat de proxy is uitgeschakeld.

Methode 3: De volgorde van de netwerkproviders wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties op het bureaublad en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Geavanceerde instellingen.
 3. Open het tabblad Volgorde van providers en klik in de lijst Netwerkproviders op Webclientnetwerk.
 4. Druk op PIJL-OMLAAG zodat Webclientnetwerk de laatste provider in de lijst wordt en klik op OK.


U kunt de volgorde van netwerkproviders ook in het register wijzigen. De registervermelding is HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder. De standaardwaarde van deze vermelding is RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient.

Methode 4: De relevante hotfixes installeren

Als u Windows XP SP1 in methode 1 hebt geïnstalleerd, is er een meer recente versie van Webclient.dll beschikbaar. Klik voor meer informatie over het installeren van de laatste versie van WebClient op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

824383 Foutbericht wanneer u met WebDAV een bestand wilt kopiëren naar een WebDAV-server vanaf een computer met Windows XP
Nadat u deze correctie hebt geïnstalleerd, stelt u de waarde in van de registervermelding ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec. Daartoe volgt u de stappen in 'Deel 2' van het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
823372 Het duurt lang om een Word-document te openen waaraan een sjabloon is gekoppeld

Methode 5: De installatie van Internet Explorer aanpassen

Als u Internet Explorer Administration Kit gebruikt om uw installaties van Internet Explorer 6 aan te passen, te implementeren en te beheren, en als u Internet Explorer hebt geïmplementeerd op de registercomponent .DEFAULT, kunt u deze methode gebruiken om het probleem op te lossen.

De WebClient-service gebruikt de registerinstelling .DEFAULT. Elk WebClient-verzoek wordt naar de proxy verzonden. Uiteindelijk vindt er een time-out plaats van het proxyverzoek.
Wanneer een computer met Windows XP wordt opgestart, wordt het computerbeleidsbestand toegepast.
 1. De Multiple UNC Provider (MUP) krijgt een melding dat de client een verbinding moet maken met domaincontroller1.domain.com, of krijgt alleen een NetBIOS-naam van de aanmeldingsserver. Beschikbare redirectors worden op de hoogte gesteld.
 2. WebClient neemt het verzoek in behandeling.
 3. WinInet wordt geladen en leest de proxyconfiguratie in het register:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  ProxyEnable

  ProxyOverride

  ProxyServer
 4. Als deze drie sleutels zijn ingesteld op het gebruik van een proxyserver, stuurt WinInet het verzoek naar de proxyserver. Dit verzoek kan een time-out krijgen en vervolgens mislukken. In dat geval stuurt de WebClient-service een negatieve reactie terug naar de MUP.
In dit geval kunt u dit probleem omzeilen door de NetBIOS-naam van de domeincontroller op te geven als waarde voor ProxyOverride.

Opmerking Afhankelijk van de naam in het WebDAV-verzoek, kan dit ook de domeinnaam voor het interne domein zijn.

Bijvoorbeeld:
"ProxyEnable"=1
"ProxyServer"="http:// ServernaamProxy : Poortnummer "
"ProxyOverride"="*.intranet; domaincontroller1;*.domain.com;10.10.*;<local>"
In dit voorbeeld is ServernaamProxy de naam van uw proxyserver en Poortnummer het TCP-poortnummer voor HTTP. Het poortnummer is normaal gesproken 80 of 8080.
SleutelWaarde
ProxyEnable 0 = Handmatige proxydetectie is uitgeschakeld. 1 = Handmatige proxydetectie is ingeschakeld.
ProxyServerDe naam en poort van de proxyserver.
ProxyOverride De DNS-adressen (Domain Name System), gescheiden door puntkomma's, die niet naar de proxyserver moeten worden doorgestuurd. U kunt de waarde <local> gebruiken om de proxyserver voor lokale adressen te omzeilen. Als u deze waarde gebruikt, moet het de laatste waarde in de reeks zijn.
Opmerking Voor de huidige gebruiker is de registerlocatie als volgt:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
De gegevens in de uitzonderingenlijst van proxy's worden bewaard in de waarde ProxyOverride. Ga als volgt te werk om nieuwe waarden aan deze lijst toe te voegen:
 1. Klik in Internet Explorer op Extra en vervolgens op Internet-opties.
 2. Open het tabblad Verbindingen en klik op LAN-instellingen.
 3. Klik op Geavanceerd.
 4. Typ de juiste informatie in het vak Uitzonderingen.
Opmerking U kunt de waarden van deze sleutels in een WinMSD-rapport zien onder Internet-instellingen in het gedeelte Connectiviteit van Internet Explorer. U kunt Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) ook gebruiken om proxyserverinstellingen op clientcomputers te configureren.


Als u meer informatie wilt over IEAK, bezoekt u de volgende website van Microsoft:Opmerking Wanneer een PAC-bestand wordt gebruikt, worden WebDAV-verzoeken gegenereerd als het PAC-bestand de volgende gegevens bevat:
function FindProxyForURL (url, host)
{
}

U kunt het PAC-bestand wijzigen om WebDAV-verkeer te vermijden:


function FindProxyForURL (url, host)
{if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) {
return "DIRECT";
}

Workaround

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:
 • Stop zo mogelijk de service die op TCP-poort 80 luistert op de domeincontroller of op de bestandsserver.
 • Schakel de WebClient-service op de Windows XP-client uit.
Ga als volgt te werk om de status van de WebClient-service op een WebDAV-clientcomputer te bekijken of om de WebClient-service op een WebDAV-clientcomputer uit te schakelen:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Computerbeheer.
 2. Dubbelklik in het deelvenster Details op Services en toepassingen.
 3. Dubbelklik op Services.
 4. Klik met de rechtermuisknop op WebClient en klik op Eigenschappen.
 5. Open het tabblad Algemeen.
 6. Klik in de lijst Opstarttype op Uitgeschakeld.
 7. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
Opmerking U kunt de WebClient-service uitschakelen als u geen bestanden op WebDAV-servers hoeft te wijzigen of op te slaan.Windows 2000 installeert de WebClient-service niet. Standaard is in Windows Server 2003 de WebClient-service uitgeschakeld.Klik voor meer informatie over uitgeschakelde services op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

812519 Services die standaard zijn uitgeschakeld in Windows Server 2003
Er zijn enkele alternatieven voor WebClient. Ga als volgt te werk als u met Windows XP werkt:
 1. Schakel de WebClient-service uit.
 2. Installeer een programma dat gebruikmaakt van webmappen, bijvoorbeeld Microsoft Office XP of hoger.
 3. Verwijder de oorspronkelijke netwerklocatie.
 4. Maak een nieuwe netwerklocatie.

Klik voor meer informatie over WebDAV en WebClient op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

817929 Als u WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) gebruikt om een snelkoppeling naar een netwerklocatie toe te voegen aan een Windows SharePoint Services-website, worden geen bestanden weergegeven

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Met de WebClient-service kunnen Windows-programma's internetbestanden met Win32-API's maken, openen en wijzigen. Als deze service wordt gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar.

Als u de WebClient-service uitschakelt, wordt de WebDAV-redirector gestopt. U kunt dan geen gebruikmaken van opdrachtregelopdrachten zoals net use, dir, copy en rename voor een webserver. U kunt Netwerklocatie toevoegen niet gebruiken om een Web DAV-locatie toe te voegen. U kunt de wizard Webpublicaties niet gebruiken om op MSN Communities te publiceren. U kunt echter wel servers blijven gebruiken die het SMB-protocol (Server Message Block) ondersteunen.

In Windows XP en latere versies van Windows is de bestandsredirector voorzien van een ingebouwde WebDAV-client. Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP en Microsoft Office System 2003 hebben ingebouwde WebDAV-redirectors die onafhankelijk van de WebClient-service werken.

Windows XP WebDAV Redirector

Windows XP bevat het nieuwe onderdeel WebDAV-redirector. Met de WebDAV-redirector kunnen programma's die onder Windows XP werken, een verbinding maken met internet en in hun eigen indeling gegevens op internet schrijven en lezen. Het WebDAV-protocol is een uitbreiding van HTTP waarmee gegevens kunnen worden geschreven naar HTTP-doelen zoals Microsoft MSN Web Communities. De WebDAV-redirector biedt toegang tot deze servers op bestandssysteemniveau, zoals de bestaande redirector toegang biedt tot SMB- en CIFS-servers (Common Internet File System).

U kunt een WebDAV-share onder andere openen met behulp van de opdracht net use. U kunt bijvoorbeeld de volgende opdracht gebruiken vanaf de opdrachtprompt: NET USE * http://webserver/davscratch

Als u verbinding wilt met een MSN Community, gebruikt u http://www.msnusers.com/uwcommunity/bestanden/ als doel. De referenties die u moet gebruiken, zijn uw Microsoft .NET Passport-referenties. Voer deze gegevens in het dialoogvenster Verbinding maken via een andere gebruikersnaam in als u een toegewezen netwerkstation gebruikt of als u de schakeloptie /u: gebruikt bij de opdracht net use. U kunt bijvoorbeeld de volgende opdracht gebruiken vanaf de opdrachtprompt: NET USE http://www.msnusers.com/uwnaam/bestanden /u:uwpassportaccount@hotmail.com

Windows XP

De WebClient-service wordt gebruikt als u verbinding maakt met webmappen zonder een poort op te geven. Als u bijvoorbeeld de URL 'http://webserver/davscratch' gebruikt, laat een netwerktracering iets soortgelijks als het volgende zien in de HTTP-header:
 
HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600

Microsoft Office

Wanneer u de syntaxis gebruikt mét poortnummer, krijgt u verbinding met Office WebDAV. Als u bijvoorbeeld de URL 'http://webserver:80/davscratch' gebruikt, laat een netwerktracering iets soortgelijks als het volgende zien in de HTTP-header:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 

Opmerking Dit kan in Netwerkmonitor wel of niet worden weergegeven als 'HTTP'-verkeer omdat de proxypoort kan variëren.

Opmerkingen

Hieronder worden enkele bekende compatibiliteitsproblemen met WebDAV beschreven:
 • De WebDAV-client is om veiligheidsredenen standaard niet ingeschakeld op Windows Server 2003 WebDAV. U moet de WebClient-service zelf inschakelen.

 • Gebruik van Microsoft Office 2000 om verbinding te maken met een Windows WebDAV-share wordt alleen ondersteund als Office 2000 is geïnstalleerd onder Windows 2000 of eerdere besturingssystemen. Gebruik van Office 2000 op een computer met Windows XP om verbinding te maken met een Windows WebDAV-share wordt niet ondersteund.

 • Wanneer u Microsoft Office gebruikt op een computer met Windows XP, gebruikt u de Office WebDAV-redirector in plaats van de Windows XP-bestandsredirector. In het algemeen geldt dat als u Microsoft Office-producten gebruikt, het raadzaam is bestanden aan te duiden met behulp van hun HTTP-namen in plaats van de UNC-paden. Gebruik bijvoorbeeld 'http://Apparaatnaam/Virtuele root/Bestandsnaam' in plaats van '\\Apparaatnaam\Virtuele root\Bestandsnaam."

Als de WebClient is uitgeschakeld, maakt dit geen verschil voor het browsen op internet. De WebClient wordt alleen voor WebDAV-verbindingen (Web Distributed Authoring and Versioning) gebruikt.Wanneer de UNC-naam (Universal Naming Conventions) wordt gebruikt, gebruikt de redirector SMB, WebDAV of een combinatie van beide, afhankelijk van wat beschikbaar is op de server.Wanneer een toepassing een bestand wil openen dat op een netwerk aanwezig is, stuurt de I/O-manager het verzoek door naar het systeemonderdeel Multiple UNC Provider (MUP). MUP is logisch gesitueerd boven alle redirectors. Wanneer een netwerkpad naar MUP wordt doorgestuurd, worden alle geregistreerde redirectors gecontroleerd om vast te stellen of deze het pad herkennen. De redirectors nemen weer contact op met de server om vast te stellen of het pad geldig is voor het specifieke protocol. Als de server de verbinding kan maken, stuurt de redirector goedkeuring terug naar MUP. Als dat niet kan, geeft de redirector een mislukte actie als resultaat. Alle toekomstige I/O-verzoeken voor dit bestand worden gestuurd naar de redirector die het pad heeft geaccepteerd. Als meerdere redirectors het pad accepteren, kiest MUP de redirector met de hoogste prioriteit, zoals gedefinieerd in het register.

Klik voor meer informatie over problemen met meerdere redirectors op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

171386 Er treedt een vertraging op in verbindingen wanneer er meerdere redirectors zijn geïnstalleerd

URLScan blokkeert WebDAV-verzoeken

Als u meer informatie wilt over URLScan, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Registerinstellingen voor time-outs

De WebClient-service houdt een lijst bij met niet-DAV-servers (negatieve cache) waarmee gedurende de laatste 60 seconden contact is gezocht. Als de server in deze lijst wordt aangetroffen, wordt direct een fail gestuurd, zonder dat het netwerk wordt aangesproken. U kunt de tijd dat een server op deze lijst blijft staan, wijzigen met de waarde van de registervermelding ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec.

Opmerking Als de registervermelding \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec niet bestaat, maakt u deze alsnog.
Type: REG_DWORD

Waarde: Standaard 60 (Decimaal)
Geen maximum- of minimumwaarde


RequestTimeoutInSec staat voor het aantal seconden dat WebDAV op WinInet wacht na het indienen van een verzoek zoals “Get file” of “Put file.”

\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec
Type: REG_DWORD
Waarde: Standaard 600 (Decimaal)

Referenties

Klik voor meer informatie over verwante onderwerpen op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

812924 Toegang tot Windows NT 4.0- of Windows 2000-share reageert niet meer
312181 Er treden lange vertragingen op wanneer u bronnen op een DFS-share opent
171386 Er treedt een vertraging op in verbindingen wanneer er meerdere redirectors zijn geïnstalleerd
271361 De functie automatisch cachen op de proxy in Internet Explorer uitschakelen
320507 Internet Explorer probeert gedurende 30 minuten de ongeldige proxyserver niet meer
810401 Foutbericht 'De naam van het lokale apparaat is reeds in gebruik' nadat u de opdracht 'NET USE' hebt onderbroken
812924 Toegang tot Windows NT 4.0- of Windows 2000-share reageert niet meer
817929 Als u WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) gebruikt om een snelkoppeling naar een netwerklocatie toe te voegen aan een Windows SharePoint Services-website, worden geen bestanden weergegeven
819961 Proxyserverinstellingen op de client configureren met behulp van een registerbestand
823372 Het duurt lang om een Word-document te openen waaraan een sjabloon is gekoppeld
826286 De nieuwe gebruiker krijgt geen toegang tot internet en de proxy-instellingen zijn leeg
829909 Windows XP reageert niet meer wanneer u verbinding maakt met een gedeelde map
830561 Documenten met aangehechte sjablonen worden traag geopend in Word 2002 en Word 2003
317506 U kunt zich niet met VPN op het domein aanmelden als een Winsock-proxy is ingeschakeld
262981 Internet Explorer gebruikt proxyserver voor lokaal IP-adres, ook als de optie 'Proxyserver niet gebruiken voor lokale adressen' is ingeschakeld
209252 Maximale aantal tekens dat in de uitzonderingenlijst voor proxy's kan worden opgegeven
Ga voor meer informatie over WebDAV naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 832161 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback