Maximumgrootte van USB-overdracht op verschillende besturingssystemen

Samenvatting

In dit artikel wordt de maximumgrootte van USB-overdracht op verschillende Microsoft Windows-besturingssystemen beschreven.

Microsoft Windows 2000

In Microsoft Windows 2000 wordt de maximumgrootte van een USB-overdracht bepaald door het apparaatstuurprogramma dat is geladen voor het USB-apparaat. De maximumgrootte van een USB-overdracht wordt op een van de volgende manieren bepaald:
 • Wanneer het apparaatstuurprogramma de configuratie van het apparaat selecteert door middel van de functie URB_FUNCTION_SELECT_CONFIGURATION.
 • Wanneer het apparaatstuurprogramma een alternatieve interface voor het apparaat selecteert door middel van de functie URB_FUNCTION_SELECT_INTERFACE.
In de meeste gevallen kent een USB-overdracht in Windows 2000 geen hardgecodeerde groottelimiet, met uitzondering van de limiet die wordt gedefinieerd door het stuurprogramma van de client.

Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003

In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003 wordt de maximumgrootte van een USB-overdracht gedefinieerd door het miniportstuurprogramma van de USB-hostcontroller of door het stuurprogramma van de USB-poort (Usbport.sys). (De maximumgrootte van een USB-overdracht wordt niet bepaald door het clientstuurprogramma van het apparaat.) Als u meer dan de maximumgrootte van een USB-overdracht gebruikt, mislukt de aanvraag voor overdracht of wordt er een stopfout weergegeven op een blauw scherm.

Wanneer in Windows XP en Windows Server 2003 de maximumgrootte van een overdracht voor een bulkeindpunt kleiner is dan of gelijk is aan 4 kB, wordt de transactie opgesplitst in meerdere overdrachten. Hierdoor is de maximumgrootte van een USB-overdracht voor deze eindpunten in theorie onbeperkt. Microsoft heeft echter geen zeer grote overdrachten getest en raadt dergelijke overdrachten dan ook niet aan.

Opmerking In Windows XP en Windows Server 2003 wordt de maximumgrootte van een USB-overdracht momenteel niet doorgegeven aan het clientstuurprogramma. Dit gedrag kan in toekomstige versies van Windows veranderen.

Meer informatie

Maximumgrootte van USB-overdracht

Windows 2000

Type overdrachtMaximumgrootte van Type overdrachtGerapporteerde fout
Controle eindpunt 04 kBUSBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
Controle (andere eindpunten)64 kBOnbepaald
InterruptOnbepaaldGeen
UHCI-bulkOnbepaaldGeen
OHCI-bulkOnbepaald (zie opmerking)Geen


Het volgende dient te worden opgemerkt over overdracht in Windows 2000:
 • Als u meer dan de limiet van 255 pakketten per URB (USB Request Block) gebruikt bij full-speed isochrone eindpunten, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  USBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
 • Wanneer u een stuurprogramma schrijft, moet u rekening houden met een terugval in prestaties en bronnen wanneer de overdracht een grote omvang heeft.
 • Microsoft raadt u niet aan om zeer grote bulkoverdrachten of interruptoverdrachten te gebruiken vanwege beperkingen in de bronnen die worden gebruikt door het OHCI-stuurprogramma (Open Host Controller Interface).
 • Aanvragen op het standaardcontrole-eindpunt zijn beperkt tot 4 kB vanwege compatibiliteit met eerdere versies van stuurprogramma's. In de USB-specificatie zijn andere controleoverdrachten beperkt tot 64 kB. Er bestaat echter geen specifieke beperking in de USB-stuurprogrammastack voor eindpunten zonder controle. De resultaten van het opgeven van een overdracht die groter is dan 64 kB op een eindpunt zonder controle, zijn niet gedefinieerd.
 • In Windows 2000 geldt voor gecombineerde apparaten een maximumgrootte voor overdracht van 4 kB wanneer u de functie URB_FUNCTION_SELECT_CONFIGURATION gebruikt om de maximumgrootte van een overdracht in te stellen. Als u deze beperking wilt omzeilen, moeten de stuurprogramma's de functie URB_FUNCTION_SELECT_INTERFACE gebruiken. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  200977 PRB: U kunt MaximumTransferSize niet instellen voor een samengesteld USB-apparaat

Windows XP en Windows Server 2003

In de volgende tabel worden theoretische limieten weergegeven. Deze tabel heeft geen betrekking op praktische limieten.

Opmerking Microsoft raadt zeer grote overdrachten niet aan.

Type overdrachtMaximumgrootte van Type overdrachtGerapporteerde fout
Controle eindpunt 04 kBUSBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
Controle (andere eindpunten)64 kBFoutencontrole 0xFE
InterruptOnbeperktGeen
UHCI-bulkOnbeperktGeen
OHCI-bulk256KFoutencontrole 0xFE
EHCI-bulk4MBFoutencontrole 0xFE


Full-speed isochrone eindpunten zijn beperkt tot 255 pakketten per URB. High-speed isochrone eindpunten zijn beperkt tot 1024 pakketten per URB. Als u deze limieten overschrijdt, wordt het volgende USBD-foutbericht weergegeven:
USBD_STATUS_INVALID_PARAMETER
Eigenschappen

Artikel-id: 832430 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback